Archive for marec, 2011

Iný názor na chystanú revitalizáciu železničnej dopravy II.

Revitalizácia II

Dnes je už zbytočné rozmýšľať napríklad nad tým, či rozdelenie železníc na tri samostatné subjekty bolo to správne rozhodnutie, či rozdelenie posilnilo konkurenčné prostredie na dopravnom trhu, či to zvýšilo kvalitu poskytovaných služieb.
Po rozdelení vznikol aj nespravodlivý stav, ktorý pretrváva do dnešného dňa. Pre novovzniknuté spoločnosti CARGO a ZSSK bol vytvorený nový systém odmeňovania, pre ŽSR ostal pôvodný, možno už zastaraný. Napriek tomu ani zamestnanci ani vedenie ŽSR neprotestovalo, že zarábame menej ako sa zarába v novovzniknutých spoločnostiach (porovnávajúc obdobné funkcie, pracovné zaradenie po určitú „úroveň, je značný rozdiel vo výške odmeňovania). Čítajte ďalej »

OAVD na CARGO

22. februára 2011 pokračovalo rokovanie na CARGU.

Za účasti zástupcov zamestnávateľa, podpredsedu Predstavenstva Ing. Mgr. Martina Štochmaľa PhD, a OC, boli prerokované nasledovné okruhy: Čítajte ďalej »

Info prezidenta

Info prezidenta z KV 10.3.2011

Vážení kolegovia, vážené kolegyne!

Dňa 17.03.2011 o 12.00 hod za prítomnosti pána ministra Jána Fígeľa bola podpísaná Kolektívna zmluva na rok 2011. Napriek snahám odborových centrál je KZ 2008 – 2011 bez mzdového nárastu. Nielen to trápi všetky OC, ale hlavne pripravovaná revitalizácia, ktorá bola dňa 16.03.2011 schválená aj vládou SR. Pripomienkovanie zo strany OC a poukazovanie aj na stretnutiach s p. ministrom zatiaľ nie je účinné. OC pripomienkovali a poukazovali hlavne na fakt, že revitalizácia týmto spôsobom nie je o záchrane železničného sektora, ale o jeho utlmovaní. Stále sa hľadajú iba riešenia na úsporu nákladov akýmkoľvek spôsobom. Všetky kroky urobené doteraz v rámci revitalizácie idú iba týmto smerom. Zatiaľ nikto z kompetentných (MDVRR, GR a všetkých troch žel. spoločností) nepredložili žiadny návrh na rozvoj spoločností, hľadaním možností na prilákanie cestujúcich, prípadne nových prepravcov, dopravcov. Je to stále tá stará pesnička, „zrušenie vlakových spojov, zrušenie tratí, prepustenie prevádzkových pracovníkov“. Takýto scenár tu predsa už bol v roku 2005 a neosvedčil sa. Čítajte ďalej »

VÝZVA – PODPORME KOLEGU

ODBOROVÁ ASOCIACIA VÝPRAVCOV A DISPEČEROV – výzva

Súhlas s príspevkom

VÝZVA – PODPORME KOLEGU

Prešlo už 11 mesiacov čo Slovenskom otriasla nehoda na železničnej stanici v SNV. Dňa 1. 4 .2010 došlo k zrážke rušňa s osobným vlakom, pri ktorom zahynuli 3 ľudia, 1 sa vážne
a asi 18 ľahko zranilo. Každá takáto tragická udalosť znamená neopísateľné straty pre pozostalých obetí, nakoľko materiálne škody sú nahraditeľné, ale ľudský život sa nedá ničím nahradiť. Nielen pozostalým obetí ale aj mnohým z nás pri spomienke na túto tragédiu prebehnú zimomriavky po chrbte i dnes.
Po nehode zostalo medzi odborníkmi i medzi laikmi množstvo otáznikov. Nasledovalo zložité vyšetrovanie, výsluch zúčastnených a svedkov, rekonštrukcia nehody. Vyšetrovatelia zo ŽSR počas vyšetrovania tejto tragickej nehody dospeli k záveru, že nie je preukázané pochybenie zo strany výpravcu a trvajú na tom, že postup výpravcu pri zabezpečovaní pohybu uvedeného rušňa počas posunu bol v súlade s platnými predpismi.
Napriek jednoznačným záverom vyšetrovacej komisie ŽSR policajný vyšetrovateľ obvinil výpravcu stanice zo všeobecného ohrozenia a kladie mu túto tragickú udalosť za vinu. Ako uvádza hovorca Krajskej prokuratúry: “Vo veci bude teraz po vznesení obvinenia prebiehať ďalšie dokazovanie a vyšetrovanie, výsledkom ktorého potom bude rozhodnutie prokuratúry o tom, či na obvineného podá obžalobu, alebo či bude prichádzať do úvahy iné procesné rozhodnutie.“
Po tomto obvinení nastala zo strany médií ďalšia medializácia prípadu, no teraz už so zameraním na obvineného. Najmä bulvárne denníky tvrdo obviňujú nášho kolegu, zverejňujú osobné údaje a fotografie, čím zasahujú do jeho súkromia. Málokto si uvedomuje, že toto všetko si vyžaduje veľmi silnú osobnosť, aby človek dokázal odolávať týmto psychickým tlakom.
Keďže obhajoba a právne zastupovanie si vyžaduje nemalé finančné náklady, z podnetu kolegov žst. Spišská Nová Ves vznikla iniciatíva Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov za plnej podpory GR ŽSR vyjadriť morálnu a zrealizovať finančnú podporu.
Táto naša výzva je o možnosti finančne prispieť ľubovoľnou sumou na právnu pomoc kolegovi a jej účelom je osloviť všetkých zamestnancov ŽSR, ktorým nie je ľahostajný stav, v akom sa náš kolega ocitol nie vlastnou vinou. To znamená taktiež obhájiť pravdu podľa predpisových ustanovení a jeho česť, napadnutú nezmyselnými výrokmi médií. Netreba zabudnúť, že v takejto pozícii sa môže kedykoľvek ocitnúť každý z nás, ktorý zodpovedne pristupuje k práci a nijako sa nepreviní voči interným predpisom.
Svojim podpisom tak umožníte mzdovej učtárni zrealizovať jednorazovú zrážku zo mzdy /vami určená dobrovoľná suma/, na č. účtu: 2857089453/0200, ktorý bol vytvorený práve pre tento účel.

Dňa 22.02.2011 Republiková Rada OAVD

Môj názor na to …

Dovolím si v tomto príspevku zareagovať na veci ktoré tu popísané,okomentované a niektoré ostali bez povšimnutia.Môj príspevok je trochu obšírnejší a dotkne sa viacerých tém.Kto má zaujem a vieru ,že sa dá ešte niečo na našej práci v OC zmeniť nech to dočíta do konca a aj patrične okomentuje (…čumilové nech si nenamahajú oči./. Tak téma čislo 1. – KV 2011: Už bolo niečo zdôvodnené aj okomentované.Z komentármi sa dá iba súhlasiť ,zdôvodnením neúspechu ba priam fiaska,resp. KV=KO sa dá polemizovať.Že zamestnávateľ dostal OC do časovej tiesne ,no to tzv.lesť a šikovnosť jeho a babrackosť lídrov OC,alebo neznalosť počtov. MZDA: to že rámci NH-SR stále klesá je jasné,potvrdil to aj kolega JK.Neviem či to bol aj argument pri KV a keď bol ,tak či bol aj podložený revelantými údajmi.Ďalej príjem netvorí iba tarifná mzda,ale aj iné príplatky ,benefity a povinné platby zamestnávateľa.Tak napr.príspevok na stravu zo soc.fondu.Už roky je 4 sk,vlastné 0,132 eur.Aj jeho navýšením sa dá zvýšiť príjem zamestnancom .Viem možno je veľa faktov proti ,ale aj maličkosti robia veľké veci.A možno by bolo veľmi vhodné pozrieť použitie soc.fondu na úrovni GR,OR.Sú tam veľmi zaujímavé numera. Ďalej hrozba účinnosti ZP/Zákonník práce/.Osobné som presvedčený,že hlbšie už sa padnúť nedá.Poviem,prečo no v Česku na ČD tiež bolo hrozba ZP po KV keď jedna OC nepodpísala KZ a ich KZ je oproti ZP oveľa štedrejšia ako naša na ŽSR.Ale aj v Česku mal zamestnávateľ eminentný zaujem podpísať KZ.A viete prečo? No aj zamestnávateľ je v rôznych europských organizáciach,musí splnať rôzne podmienky pri ratingoch,hodnoteniach a určite mu nepridá na imidžu a vierohodnosti,hlavne na europských forách,ak naňho poukážu,že je to podnik ,ktorý v 21.storočí,pri platnosti Europskej sociálnej charty,ktorú ratifikovala vláda SR pri vstupe EÚ NEMÁ UZATVORENÚ KZ.Neviem akými faktami a argumentami ste boli páni vyjednávači vybavený,snáď príde čas ,že budeme ich môcť vidieť,no pravdepodobne „boli postavené na vode “ a druhej strane nestačili a nepresvedčili! Dá sa o tom veľa polemizovať no určite nerobme zo ZP stašiaka a BU-BU-BU na zamestnancov.Pre šľachetné ciele sa niekedy musí aj niečo obetovať. Revitalizacia železníc : tu bolo popísané a povedané veľa,podnetného a múdreho ,no jasného zadefinovania postoja OAVD a jeho lídrov mi chýba.No sme v ZOOvŽD ,nepoznám stanovy a cieli tohto zväzu no zacitujem lídra jednej OC,ktorá je takisto členom ZOOvŽD :“Štajk by možno pomohol,ale bola by to dočasná výhra.Možno by sme tým položili ministerstvo,vládu,ale malo by to ešte hlbší a tvrdší dosah na všetkých ostatných ,lebo to zaplatiť niekto musí,predpokladá FRIEDRICH. Podľa neho treba všetko ešte raz analyzovať.“ / 10.3.2011,Pravda. Tak tomu pánovi odporučam rozanalyzovať svoje postoje a zotrvanie na mieste kde je ,lebo pre neho radový zamestnanci sú ti ,ktorí by mali doplatiť resp.zaplatiť za zlé managerské,akcionárské a vládne rozhodnutia ktoré doviedli železničný sektor tam kde je. On už vystavuje bianco šek železničiarom.Ak aj naši lídri zdieľajú jeho postoje ,tak už mi je v mnohom jasne. A ešte jedna téma: Podporme kolegu. No veril som ,že kolegu podporime „an bloc „,ukážeme všetkým ,že nie sme „sálonkova“ organizácia ,ale keď ide kolegu ,pomoc tak to vieme dôkladne zabezpečiť a zorganizovať. No namiesto toho je niečo na intranete pod hlavičkou GR,kolega z uzla oslovuje a prosí mailom o príspevok /tomu všetka česť,bodaj by takých zanietených bolo viac ,asi by OAVD vyzeralo inak ,bola by značka s iným kreditom/. No a na oficiálnej stánke – skapal pes. Bolo to prejednané na Rep.rade? A prečo to do dnešného dňa nie je výstup smerom k členskej základni? Má s týmto niekto problem? Ja budem prvý ktorý uvedie na stránke sumu ktorá bude poukazaná na účet cez našu MÚS. Na záver :Kritiku beriem s pokorou,demágogiu odmietam.Kto má zaujem o nádavky na moju adresu tu je mail ,lebo stránka asi všetko neznesie. kodek@centrum.sk ,s úctou a pokorou.

I N F O Región Zvolen

Info_regiónu_Zvolen

Milí kolegovia a kolegyne, čas v ktorom prebiehali jednotlivé kolá KV vzhľadom na vzniknutú situáciu ŽSR, hral proti nám! Posledné mesiace vlaňajšieho roka sa zamestnávateľ zaoberal pripravovaním programu na prepúšťanie zamestnancov, rušenie tratí a spojov, preto nemali čas a ani záujem na skrátení obdobia medzi jednotlivými jednaniami.
Zástupcovia zamestnávateľa nám v úvode ponúkli pre nás najprv vôbec neprijateľnú alternatívu, no po vyžiadaných prestávkach a dlhých rozhovoroch medzi zástupcami OC, zvažovaním všetkého „pre a proti“, sme sa rozhodli tento návrh, rozšírený o ďalšie naše požiadavky prijať. Čítajte ďalej »

Kolektívne vyjednávanie 2011

Info o KV z 10.03.2011

Dňa 10.3.2011 vo štvrtok sa uskutočnilo posledné kolo vyjednávania odborových centrál so zamestnávateľom o podmienkach a znení Kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2011 . Aké bolo musíte posúdiť aj vy . Zvážte okolnosti v ktorých sme stáli a východiská pre ktoré sme sa museli rozhodnúť .
V úvode kolektívneho vyjednávania boli OC informované o stave a pláne ,,Revitalizácie,, nákladov ( úspora osobných nákladov – názov pre prepúšťanie zamestnancov ŽSR!). Revitalizačný (ozdravný) proces je v štádiu schvaľovania , v prípade , že bude schválený začne sa rokovanie o prepúšťaní .Kto s nádejou očakáva , že výsledkom rokovania našej vlády bude udržať zamestnanosť za každú cenu – toho nádej je márna . Čítajte ďalej »

Iný názor na revitalizáciu železničnej dopravy

Iný názor na revitalizáciu železničnej dopravy

Iný názor na chystanú revitalizáciu železničnej dopravy

Trochu histórie:

Železnice SR (ŽSR) vznikli 1. januára 1993 rozhodnutím vlády SR o zriadení štátneho podniku v nadväznosti na rozdelenie ČSFR a tým i na rozdelenie Česko – slovenských štátnych dráh na dva samostatné subjekty. Rozhodnutie vlády SR bolo rozpracované zákonom NR SR č. 258/1993 Z. z. o Železniciach SR z 30. septembra 1993 v znení neskorších predpisov. Od 1. januára 2002 sa ŽSR podľa Projektu transformácie a reštrukturalizácie ŽSR rozdelili na dva samostatné subjekty – ŽSR a Železničnú spoločnosť, a. s. (ZSSK). Následne 1. januára 2005 sa ZSSK rozdelila na Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. zabezpečujúcu osobnú dopravu a Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. zabezpečujúcu nákladnú dopravu.

Revitalizácia železničnej dopravy

V podstate s menšími prestávkami prebieha od 1. januára 1993. V rámci toho procesu sa neustále znižujú stavy zamestnancov v prevádzke, odbúravajú sa „nepotrebné, stratové“ činnosti. Pomaly sa dopracujeme k stavu, keď už železnice nebudú mať prevádzkových zamestnancov, alebo len v minimálnom počte, ostanú len administratívne silné riaditeľstvá. Je zaujímavé, že len za posledných asi desať rokov, napriek neustálemu znižovania počtu prevádzkových zamestnancov sa počet zamestnancov Generálneho riaditeľstva (GR) približne zdvojnásobil. Čítajte ďalej »

Š T A J K A E Š T E R A Z ….

Je najvyšší čas vyhlásiť štajkovú pohotovosť a potom nasledne ďalšie kroky. Neverme im ani slovo ,a ak im niekto verí je „snílek“. A pane prezidente oslov kamoša „ferka-tarajka“ nech už toľko nekecká ale začnite konať t.j. štrajková pohotovosť atď.Lebo pomaly a isto sa zažína železniciam sviečka! P.S.:viete,že výpracovia sú najvernejší zamestnanci? Tak dokážme im ,že to naozaj fakt pravda.!!!!!

Otvorený list

Otvorený list GR

Vážený pán generálny riaditeľ

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov dôrazne protestuje proti zámerom zamestnávateľa na hromadné prepúšťanie prevádzkových pracovníkov. Na základe dohody na MDVRR zo dňa 10.02.2011 mal zamestnávateľ prvoradú povinnosť predložiť komplexný materiál na zamýšľané prepúšťanie všetkým OC. Do dnešného dňa si ŽSR túto povinnosť nesplnila. Napriek tomu OR Trnava iniciuje prerokovanie hromadného prepúšťania prevádzkových zamestnancov. Ďalšou dôležitou skutočnosťou je fakt, že povolené je prepúšťanie iba administratívnych pracovníkov nie pracovníkov z prevádzky. OAVD upozorňovala zamestnávateľa na iné možnosti šetrenia mzdových prostriedkov, ktoré neboli zo strany zamestnávateľa vôbec akceptované. Naďalej si myslíme, že možností ako na ŽSR šetriť je naozaj dosť a nie len znižovaním stavu prevádzkových zamestnancov bez zmeny technických zariadení. OAVD je presvedčené, že ďalšie znižovanie počtu zamestnancov v prevádzke vedie k obmedzeniu schopnosti plnohodnotne poskytovať služby dopravcom (napr. plnenie GVD pri poruchách ). Otázkou je, či zamestnávateľ má naozaj vôľu a záujem na dobrom fungovaní firmy, alebo iba plní príkazy zriaďovateľa. Chcem upozorniť na skutočnosť, že na základe rokovaní z 10.02.2011 mal byť Metodický pokyn Generálneho riaditeľa číslo 55/2011 zrušený čo sa do dnešného dňa nestalo, naopak OR Trnava a OR Košice naďalej podľa neho postupujú. OAVD žiada zamestnávateľa o zastavenie prepúšťania prevádzkových zamestnancov, predloženie komplexných materiálov a jednanie so zástupcami zamestnancov. Upozorňujeme Vás, že OAVD využije všetky dostupné možnosti na zmenu doterajšieho prístupu zamestnávateľa a bude hľadať riešenia priamo na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

S pozdravom

V Šali dňa 02.03.2011 Chovanec Jozef
prezident OAVD