Regionálna rada Žilina

Viceprezident

Ďuračka Rudolf

Tel: 0905 359 317
e-mail: rols111@gmail.com

Podpredseda

Marko Ondrej

Tel: 0910 987 941
e-mail: omarko@marticonet.sk