Regionálna rada Žilina

Viceprezident

Ďuračka Rudolf

Tel: 0905 359 317
e-mail: rols111@gmail.com

Podpredseda

Marko Ondrej

Tel: 0910 987 941
e-mail: omarko@marticonet.sk

Hospodár

Monika Lašutová

Tel: 0918 887 970

Vedúci uzlu Žilina-západ

Rastislav Krämer
Tel:0949 170 810
e-mail: rkramer

Vedúci uzlu Žilina-východ

Ondrej Grenčík
Tel: 0903 030 787