Archive for október, 2010

Info prezidenta OAVD

INFO prezidenta OAVD

Vážení kolegovia a kolegyne, dovoľte mi osloviť Vás s dôležitými informáciami, ktoré sa týkajú najmä výpravcov. Na základe protokolu z kolektívneho vyjednávania ( na náš podnet) k teraz platnej KZ, má zamestnávateľ povinnosť zriadiť komisiu k zrušeniu bodového hodnotenia funkcii „VÝPRAVCA“. Komisia by mala začať pracovať v mesiaci október 2010 a OAVD bude k nej prizvaná. Čítajte ďalej »

Info regiónu Zvolen

Info OAVD,Eurostat_Table_tsieb090FlagDesc