Regionálna rada Zvolen

Viceprezident

Slavomír Král

Tel: 0903 397 668
e-mail: slavokral@gmail.com

Podpredseda regionálnej rady

Mgr. Martina Kováčová /výpravca v žst. Gemerská Hôrka/

Tel: 0905 778 706
e-mail: martinak6773@gmail.com l

Hospodár

Valér Kocka

Tel: 0915 868 154
e-mail: vkocka@gmail.com

E-mail regionálnej rady Zvolen

oavdzv@gmail.com

Revízna komisia

Predseda: Monika Horňanská
Členovia: Anna Bakošová

Vedúci ramien

BREZNO: Monika Horňanská – výpravca žst.Vlkanová
Slovenská Ľupča, Medzibrod, Dubová, Podbrezová, Brezno, Gašparovo,
Polomka, Heľpa, Červená Skala

BANSKÁ BYSTRICA: Neobsadené
Sliač kúpele, Vlkanová, Radvaň, Banská Bystrica, Kostiviarska, Uľanka,
Harmanec Jaskyňa, Čremošné

HORNÁ ŠTUBŇA: Neobsadené
Bartošová Lehôtka, Kremnica, Kremnické Bane, Horná Štubňa, Sklené pri
Handlovej, Dolná Štubňa odbočka, Diviaky, Príbovce, Martin

ŽIAR NAD HRONOM: Slavomír Král – výpravca žst.Žarnovica
Hronská Dúbrava, Žiar nad Hronom, Hliník nad Hronom, Žarnovica, Voznica,
Nová Baňa, Tekovská Breznica, Hronský Beňadik

ZVOLEN: Neobsadené
Zvolen osobná stanica, Zvolen nákladná stanica, Zvolen východ, Výhybňa
Slatinka, Dobrá Niva, Sása – Pliešovce, Krupina, Hontianske Tesáre,
Hontianske Nemce, Šahy

VÍGĽAŠ: Anna Bakošová – výpravca žst.Stožok
Vígľaš, Stožok, Kriváň, Pstruša

LUČENEC: poverená Anna Bakošová – výpravca žst.Stožok
Lovinobaňa, Podrečany, Lučenec, Tomášovce, Výhybňa Prša, Výhybňa
Holiša, Fiľakovo, Urbánka, Poltár, Malé Straciny

JESENSKÉ: Mgr. Kováčová Martina – výpravca žst.Gemerská Hôrka
Blhovce, Hajnačka, Jesenské, Rimavská Sobota, Rimavská Seč, Lenártovce,
Štrkovec, Tornaľa, Gemerská Hôrka

LEVICE: Slavomír Král – výpravca žst.Žarnovica
Kozárovce, Veľké Kozmálovce, Levice, Kalná nad Hronom, Lok, Pial, Beša,
Podhajská, Hul, Uľany nad Žitavou, Maňa, Vráble, Zlaté Moravce, Želiezovce,
Pohronský Ruskov, Čata, Ipeľský Sokolec, Pastovce, Tekovské Lužany,
Tekovský Hrádok

Dispečéri Zvolen: Neobsadené
kontrolný dispečer,prevádzkový dispečér,elektrodispečér