Archive for december, 2021

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci, priatelia.

    Opäť sme v čase, keď nás čaká koniec roka. Niekto oddychuje, niekto bilancuje, niekto sa ešte naháňa. Rok 2 0 2 1 bol pre nás všetkých náročný, pre niekoho zaujímavý a pre niekoho aj zábavný.

Ďakujem za každé stretnutie, či už osobné, telefonické alebo mailové. Ďakujem za veci, ktoré som sa mohol naučiť.
Vážim si to…

Každoročne prežívame prvé dni nového roka, podávame si ruky s priateľmi, so známymi i s cudzími a vyslovujeme si svoje želenia pre rok, ktorý budeme žiť vo vzájomnej spolupatričnosti našich pracovných i všedných dní. Rok 2 0 2 1, ktorý sme prežili v každodenných radostiach i trápeniach, zostane už len v našich spomienkach a v našich osobných činoch. Určite ho každý z nás naplňoval podľa svojich vlastných predsavzatí a možností, či už v rodinnom, osobnom alebo pracovnom živote. V našom živote sú situácie, okolnosti a dôsledky, s ktorými sa musíme nevyhnutne zmieriť. Sú však situácie a okolnosti, ktoré tento charakter nemajú. Akceptovaním ich zdanlivej nemennosti a osudovosti znehodnocujeme podstatu toho, čo sme schopní prežívať ako ľudskú spolupatričnosť. Nepochybujem, že v mnohých prípadoch je ťažko rozlíšiť vecí, ktoré je možné meniť a vlastne nevyhnutné meniť, alebo sa s ich stavom minimálne nezmieriť. Dôvod, prečo by sme sa ale o to mali pokúsiť, je viac ako jednoznačný. Aby sa tolerancia a schopnosť pokojného spolunažívania, pracovnej pohody a primeraného ohodnotenia práce nestali len nostalgickými odkazmi do našej histórie. Každodenne sme svedkami, ako sa niekto v našom okolí dožaduje uznania, a pritom podáva kamene namiesto chleba. Koľko energie vynakladáme v zápase o majetky a hmotný blahobyt a ani nepostrehneme, ako nebadane strácame to skutočne bohatstvo – priateľstvo, pokoj duše a pocit zmysluplnosti vlastného života. Skúsenosť niekoľkých storočí dáva dostatok príkladov, že úpadok je často spojený s ohraničením ľudskej bytosti na jej iba materiálne potreby.
Pripomína nám však aj to, že kým sa duchovné záujmy nedostanú na popredné miesto v našom osobnom, ale aj v živote našej spoločností, našej firmy, kým sa duchovne neobnovíme, teda kým nezmeníme uhol pohľadu na svoj hodnotový rebríček, ťažko môžeme očakávať, že sa pretvorí naše okolie, naša pracovná atmosféra, duch celej našej spoločností. Niekto „múdry“ kedysi povedal, že slová umožňujú vstúpiť do života iných. Čas začiatkov, čas prelomový vo svojej symbolike ako aj tento na začiatku nového roku 2 0 2 2 je ideálny. Je to čas pokúsiť sa rozpoznávať to, čo sa dá zmeniť a nachádzať v sebe a v iných silu na tieto zmeny. Uvedomiť si hodnoty a trvať na nich !
V novom roku 2022, všetkým Vám??? prajem v prvom rade pevné zdravie a aby ste sedeli v takom správnom vlaku, kde rušeň na roh hojnosti píska a cesta so šťastenou sa stíska.
PF 2022

František Demko OAVD

INFO z KV

INFO z KV

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE na ŽSR dňa 22.12.2021.
??️
Dňa 22.12.2021 sa v popoludňajších hodinách konalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania na ŽSR o dodatku číslo 4, KZ ŽSR – mzdový nárast pre rok 2022.
Zamestnávateľ naďalej odmietal návrhy zástupcov zamestnancov, obhajoval svoje postupy v rámci ušetrených mzdových prostriedkov v roku 2021.
Po vynútenej prestávke a už za prítomnosti GR ŽSR , kolektívny vyjednávači -zastupcovia zamestnancov odmietli upravený návrh zamestnávateľa – vyplatiť v decembrovej výplate odmenu vo výške 180 euro a zvýšenie tarifných tried všetkým zamestnancom od 1.7.2022 o 35 euro.
Ústretový proti návrh kolektívnych vyjednávačov – zástupcov zamestnancov –
Vyplatiť odmenu v decembrovej výplate vo výške – 180 euro.
Zvýšenie TT o 50 euro od 1.4.2022
Úprava TT v piatich pracovných pozíciách, ktoré ostali nedoriešené ešte z roku 2019.
Zaviesť do systému odmeňovania – príplatok za prácu vo výške ( hĺbke) nad 5 metrov.
Postupne riešiť zvýšenie objemu finančných prostriedkov – prémie.
Po tomto našom konečnom proti návrhu, zástupcovia zamestnávateľa aj za prítomnosti GR ŽSR garantovali konečne vyjadrenie ( po ekonomických prepočtoch) najneskôr do 28.12.2021 do 12.hodiny a následne dohodnuté kolektívne vyjednávanie na 13:00 hod.
Pozitívna správa je, že pán GR ŽSR, garantoval odhliadnuc od výsledkov nasledujúcich rokovaní, akceptoval požiadavku kolektívnych vyjednávačov odborových organizácií a za mesiac december bude vyplatená všetkým zamestnancom ďalšia odmena vo výške 180 euro.

František Demko KV OAVD.

INFO z KV

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE – ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
o dodatku č. 4, – mzdový nárast pre zamestnancov ŽSR na rok 2022.
??️
Dňa 16.12.2021 sa konalo kolektívne vyjednávanie na ŽSR na podnet zamestnávateľa. Po troch kolách neustáleho tvrdenia, nemáme, nedáme, máme málo, čo v treťom kole 2.12.2021 aj za prítomnosti GR ŽSR sme im vyvrátili ( v úzkej súčinnosti OAVD a OZŽ). Následne zamestnávateľ nespochybnil naše zistenie, že šetrí na mzdách pre zamestnancov v roku 2021 objem skoro 7 miliónov. ( Hneď aj našli riešenie na vyplatenie určitej čiastky- tzv. Covid resp. Vianočné, vo výške 150 euro).
Dnes predložil zamestnávateľ ústne ponuku na mzdový nárast pre rok 2022. Kolektívni vyjednávači jednoznačne odmietli tento návrh, keďže nemôžu súhlasiť :

 1. Výškou sumy navýšenia.
 2. Systémom ( spôsobom ) navýšenia.
 3. Zdrojom finančných prostriedkov na navýšenie.
  Tak preto minimálne z týchto troch dôvodov kolektívni vyjednávači odmietli tento návrh zamestnávateľa.
  Zamestnávateľ neprijal ani jeden bod z návrhu dodatku č. 4, ktorý im bol predložený do KV.
  Požiadali sme zamestnávateľa o vyplatenie sumy 150 euro vo výplate za mesiac december z tých dokázateľne ušetrených mzdových nákladov.
  QUO VADIS- ako ďalej ?
  Kolektívni vyjednávači OC ešte začiatkom týždňa absolvujú niekoľko bilaterálnych rokovaní mimo zamestnávateľa ŽSR a po dohode sme si stanovili ešte termín kolektívneho vyjednávania na deň 22.12.2021 o 13.00 hod., kde sme požiadali aj o účasť GR ŽSR.
  Bližšie informácie budú po dodaní písomného návrhu zamestnávateľa a spomínaných stretnutiach mimo ŽSR.
  A nakoniec pre všetkých zamestnancov si dovolím citovať postoj zamestnávateľa v rámci KV, kde som dnes aj dostal v podstate súhlas na uverejnenie.

V tomto som sa zmohol iba na “ suché“ konštatovanie, že dnes sa „už to nenosí“.

Citujem: “ …., že najväčším benefitom ŽSR je stabilita pre zamestnancov, ktorí majú garantovanú mzdu vo výplatnom termíne“.
???
( Toto fakt nepotrebuje komentár).
František Demko KV OAVD.

INFO

Skopírovať a vložiť na FB

https://www.facebook.com/2083350548357643/posts/7384431321582846/

Poďakovanie členom VK

Vážení kolegovia a kolegyne.

Dovoľte mi srdečne Vám poďakovať za vaše úsilie a odvedenú prácu pri voľbe zástupcu zamestnancov do Správnej rady ŽSR. Je mi nesmierne ľúto, že na základe konania niektorých jednotlivcov pri voľbách toto úsilie a Vaša práca vyšli na zmar nakoľko sa náš kandidát na protest voči priebehu volieb , možného ovplyvňovania , či podozrenia z manipulácie volieb v jednotlivých volebných komisiách vzdal kandidatúry za zástupcu zamestnancov v Správnej rade ŽSR. Aj druhé miesto je pekný výsledok v prípade demokratických a korektných volieb. Podľa nášho názoru tieto voľby také neboli a preto sa náš kandidát rozhodol odstúpiť a ďalej nekandidovať. Ani jedno podanie ani jedno podozrenie z porušovania nebolo podané na volebné komisie v ktorých pôsobili členovia OAVD . A preto ešte raz veľká vďaka za vašu prácu. Ak sa dajú voľby urobiť v niektorých volebných komisiách korektne a v súlade so všetkým prečo nie všade?

Prezident OAVD Mgr. Jozef Chovanec

Voľby do SR ŽSR

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci ŽSR, priatelia.
S úžasom a poľutovaním vnímam osočovanie a špinavú kampaň – voľby do SR ŽSR.
Mnohí oprávnené konštatujeme, že je to HYENIZMUS.
Osobne si myslím, že hyenám krivdíme – tohto sú schopní len niektorí ľudia, žiadne zvieratá!
Dovolím sa pár slovami vyjadriť k kandidátom- mojím protikandidátom.
Číslo 2. :
Osoba z externého prostredia ( aj keď pred dávnymi rokmi skúsil „železničiarsky chlebík“, a možno bol ťažký a o dvoch kôrkach, tak skúšal ísť za lepším). Úplné legitímne. A ohlasuje návrat ako jeden z najväčších bojovníkov proti korupcii. Úplné legálne a aj chvályhodné. No osobne viem a som presvedčený, že SR ŽSR nie je apriori inštitúcia bojujúca iba proti korupcii. Jej kompetencie sú jasne dané zákonom.
Pred pár rokmi sme mali už na ŽSR “ externistov“ zástupcov zamestnancov.
Výsledok ako to dopadlo – ani 500 euro, ani Rakúsko, ani live prenosy z rokovaní na Klemensovej. Ich pár mesačné pôsobenie na ŽSR pôsobilo škody na roky.?
Číslo 3. :
Z jeho päťročného pôsobenia – člena Správnej rady ŽSR máme – ja osobne minimum informácií a väčšina zamestnancov pri osobných stretnutiach konštatovalo, že ani nemajú vedomosť “ čo je SR ŽSR a kto ich tam zastupuje) .
Veľmi málo informácií sme mali aj my, kolektívni vyjednávači OC, ktoré by sme mohli použiť napr. pri KV .
Posledný príklad je 3.kolo KV, kde sme zamestnávateľovi dokázali, že za rok 2021 ušetril na zamestnancoch mzdové prostriedky v sume skoro 7 miliónov. A bolo to bez patričnej pomoci člena Správnej rady ŽSR, zástupcu zamestnancov.

 • očakávali sme odpočet jeho päťročného pôsobenia.
 • v rámci agresívnej kampani proti jeho osobe, som osobne očakával, že vysvetlí tieto obvinenia ani nie svojím členom, ale skôr zamestnancom ŽSR, lebo v SR ŽSR pôsobí ako zástupca všetkých zamestnancov.
  ???
  Pozývam Vám všetkých k voľbám, využite svoje právo dané zákonom.
  ??️??️??️
  Ponúkam Vám desať bodov, ktoré budem presadzovať v SR ŽSR a samozrejme dám v reálnom čase aj priebežný odpočet, ak dostanem Vašu dôveru.
  František Demko
  Kandidát číslo 1️⃣

INFO z KV

2.12.2021.
Kolektívne vyjednávanie na ŽSR – 3.kolo.
Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci na všetkých úrovniach ŽSR.
Tretie kolo KV ukončené.
NEMÁME, NEDÁME, NEDALI NÁM, MÁME MÁLO ….
Ponuka aká sa neodmieta- dva roky po sebe na ŽSR bez navýšenia mzdy – 0 percent.!
Už nie je doba ministra – Prokopoviča a Fígeľa, že pán Boh tak chce a je to správne.

??
KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE NA ŽSR O DODATKU č. 4. ( mzdový nárast pre rok 2022) je ukončené.
Kolektívni vyjednávači ukončili proces kolektívneho vyjednávania, keď aj dnes , aj za prítomnosti GR ŽSR zamestnávateľ jednoznačne deklaroval pre rok 2022 nárast mzdy vo výške 0% ( nula percent). Strana zamestnávateľa neprijala ani jeden argument zo strany zástupcov OC.
Stále iba dookola – nemáme, nedáme, nedali nám, máme málo, a zamestnanci to musia pochopiť a akceptovať.
NIE, zamestnanci to nepochopia, ani nebudú akceptovať.
Dnes sme zamestnávateľovi aj za prítomnosti GR ŽSR jednoznačne a nespochybniteľné dokázali, že tento rok, za 11 mesiacov ušetril na zamestnancoch( viac menej v prevádzke) cca 7 ( sedem) miliónov eur. Áno, je to fakt, a snáď v krátkom čase príde aj riešenie od zamestnávateľa čo s tým.
Nakoniec nás , kolektívnych vyjednávačov odkázal ísť kolektívne vyjednávať na MDV alebo Úrad vlády alebo MF SR.
Túto výzvu zamestnávateľa sme prijali, a podnikáme kroky, ísť KV na MDV na odporúčanie zamestnávateľa.
Tam ale budeme potrebovať aj pomoc zamestnancov.
Podrobnejšie informácie o priebehu 3.kola KV, a ďalších postupových krokoch zo strany Zástupcov zamestnancov v priebehu zajtrajška.( 3.12.2021)
František Demko
KV za OAVD.