I N F O Región Zvolen

Info_regiónu_Zvolen

Milí kolegovia a kolegyne, čas v ktorom prebiehali jednotlivé kolá KV vzhľadom na vzniknutú situáciu ŽSR, hral proti nám! Posledné mesiace vlaňajšieho roka sa zamestnávateľ zaoberal pripravovaním programu na prepúšťanie zamestnancov, rušenie tratí a spojov, preto nemali čas a ani záujem na skrátení obdobia medzi jednotlivými jednaniami.
Zástupcovia zamestnávateľa nám v úvode ponúkli pre nás najprv vôbec neprijateľnú alternatívu, no po vyžiadaných prestávkach a dlhých rozhovoroch medzi zástupcami OC, zvažovaním všetkého „pre a proti“, sme sa rozhodli tento návrh, rozšírený o ďalšie naše požiadavky prijať. Nebudem líčiť celý priebeh rokovania, pretože prikladám komentár nášho kolektívneho vyjednávača, takže už len doplním moje názory.
Ocitli sme sa v časovej tiesni, v ktorej ak sme chceli zachovať Kolektívnu zmluvu, už nebol čas riešiť otázku štrajku podľa „Zákona o kolektívnom vyjednávaní“, podľa ktorého by sa vyjednávanie pred sprostredkovateľom uskutočnilo už po vypršaní platnosti KZ, pričom je veľmi pravdepodobné, že sprostredkovateľ by dal v momentálnej situácii za pravdu zamestnávateľovi. No a ruku na srdce, koľkí z Vás by podpísali súhlas so štrajkom v dobe, keď ŽSR majú prepustiť 2 700 zamestnancov?
Zástupcovia zamestnávateľa plnia jeho príkazy a tiež príkazy ministerstva, hneď na začiatku bolo jasné, že zo svojho návrhu na navýšenie miezd neustúpia, to by si možno do týždňa už nenašli „svoje stoličky“. Ale zvážte sami, teraz je to len 0%-tné navýšenie, čiže úroveň roku 2010, no nástup Zákonníka práce by ešte viac vyprázdnil naše peňaženky, nehovoriac o pripravovaných úžasných zmenách, ktoré vláda chystá. Teraz pár príkladov na porovnanie Kolektívnej zmluvy a Zákonníka práce : nočné príplatky KZ 0,50 € – ZP niečo nad 0,30€, nadčasová práca KZ 60% – ZP 25%, sviatok KZ 100% – ZP 50%, odstupné KZ 6 násobok – ZP 2-3 násobok priemernej mzdy, odchodné KZ 83€ za každý odpracovaný rok – ZP najmenej v sume mesačného zárobku, taktiež by padol 36 – hodinový pracovný týždeň, pričom by klesla personálna potreba v staniciach, v ktorých platí.
Nechceme sa vyhovárať a vôbec nie sme hrdí na terajší stav, ale podpísaním Kolektívnej zmluvy naše aktivity nekončia, budeme sa snažiť všade a na každej úrovni dosiahnuť to, čo sa nám nepodarilo do podpisu KZ. No a samozrejme poskytneme poradenstvo členom, ktorých sa bude týkať prepúšťanie, dúfame že vláda schváli nejaké kompenzácie, ale to je zatiaľ v štádiu riešenia.

Vo Zvolene dňa 13.3.2011 Elena Liptáková
Viceprezidentka OAVD regiónu Zvolen

1 reakcia

  • Prieťahy okolo KV zo strany zamestnávateľa tu evidujeme od času, kedy je exaktne určená platnosť KZ. V čase, keď stará KZ platila do uzavretia novej KZ sú v nenávratne. Legislatíva je utvorená v prospech zamestnávateľa a tento stav zdá sa vyhovuje aj GR OZŽ. Cieľ zamestnávateľa je evidedentný – dostať zástupcov zamestnancov pod tlak, aby prijali v tiesni, čo sa im v obave o samotnú existenciu KZ jednoducho predhodí. S prípravou na nátlakové akcie preto treba začínať už po prvom neúspešnom kole KV. Iný recept nie je. Z priemernou mzdou na ŽSR sme sa už „konečne úspešne“ dostali pod úroveň priemerného zárobku na Slovensku – 98,53% !!! Pri hodnotení priemernej mzdy v rámci jednotlivých OR je to ešte horšie. Teda nie je na čo čakať. Uveriť demagógii, že nulovým mzdovým nárastom, teda ďalším ožobračovaním prevádzkových zamestnancov zachránime zamestnanosť, je prinajmenšom naivné…