Archive for október, 2013

SNEM OAVD

Info snem

Vážení kolegovia a kolegyne.

Dňa 16.10.2013 sa konal v Žiline celoslovenský snem OAVD. Uplynulo štvorročné volebné obdobie pre prezidenta OAVD a snem musel zvoliť nového prezidenta, zhodnotiť uplynulé volebné obdobie a skontrolovať prostredníctvom revíznej komisie nakladanie s financiami republikovej pokladne. Čítajte ďalej »