Archive for jún, 2013

Dňa 13.6.2013 sa konala v Šali Republiková rada OAVD. Republikovou radou bol dohodnutý termín konania snemu OAVD a rozdelenie úloh na jeho zabezpečenie. Miesto konania snemu: Žilina dňa 16.10.2013 od 7.00 hod. v zasadačke OR Žilina.
Počet delegátov za jednotlivé regióny :
Košice – 13 delegátov a 4 členovia RR
Zvolen – 7 delegátov a 3 členovia RR
Žilina – 2 delegáti a 1 člen RR
Bratislava – 8 delegátov a 3 členovia RR
Prezident OAVD a Predseda republikovej rady OAVD
Návrhy na zmeny stanov OAVD budú akceptované len písomnou formou najneskôr na sneme OAVD v čase registrácie od 7.00 do 9.00 hod.
Kandidáti na funkciu prezidenta odovzdajú svoju kandidatúru písomne pri registrácii v čase od 7.00 do 9.00 hod.
Ďalšie informácie o jednaní a záveroch RR, prípadne o organizácii snemu žiadajte od svojich regionálnych viceprezidentov.
Bc. Ladislav Bóna
Predseda republikovej rady OAVD