Archích kategórie Všeobecná diskusia

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/388105-staru-generaciu-zamestnancov-na-zeleznici-nema-kto-nahradit/

Výpovede

V posledných dňoch v práci beží mail,v ktorom sa píše o hromadných výpovediach po vzore sestier v zdravotníctve.Údajne sa jedná o prieskum,a má celkom dobrý úspech.Čo je na tom pravdy?Prečo OAVD nezasrešuje túto akciu oficiálne cez web stránku,cez svojich vedúcich ramien(napr.v OR ZV sme sa to dozvedeli len cez mail)?Bolo by dobré,keby sa k tomu hlásili a burcovali všetkých výpravcov tak,aby akcia mala úspech a konečne sa výrazne zlepšili podmienky pre výpravcov,bez ktorých by železnica padla!Myšlienka je to výborná,len poďme do toho v čo najväčšom počte!Je na to vhodná doba!Výpravca si konečne zaslúži dôstojnosť a podstatne lepšie ohodnotenie!Konečne by to malo ako-taký význam u ŽSR,veď výpravca za to všetko a za tú zodpovednosť mal dostávať aspoň 850 euro priemerne každý mesiac bez sviatkov a nadčasov už dnes,aby neodchádzali za lepším hodnotením od firmy aj dlhoroční zamestnanci!Poďme do toho,apelujem na všetkých vedúcich ramien,ako aj vedenie OAVD-burcujte svojích členov aj nečlenov výpravcov,nech sa do toho zapoja!Veď v konečnom dôsledku sa budete mať lepšie aj vy-výrazne lepšie platy=viac peňazí pre vás a aj členov(iste mnohí výpravcovia obnovia opäť členstvo,ak uvidia,že sa dá dosiahnúť omnoho viac)!Prosím,nepremrhajme šancu a nezapredajte sa zamestnávateľovi!DO BOJA!!!!!!!!!!

http://www.peticie.com/podpora_odborov_v_kolektivnom_vyjednavani_na_sr

PETÍCIA

http://www.peticie.com/podpora_odborov_v_kolektivnom_vyjednavani_na_sr

Odstúpil?

Žiadne info opäť zas a znova,že sa nám pobral preč-konečne!!!!-náš „prezident“?Konečne sebareflexia,no po svojom…Čo je na tom pravda?Hoď tam ešte pár slov,ex….Teda ak je to tak…keďže žiadne oficiálne info.Zbohom!-teda ak nejakého máš ešte pri sebe…

KZ 2014

Haló,“nové“ vedenie!Deje sa niečo ohľadom kolekt.vyjenavania?

Snem OAVD

Dovolenkové obdobie sa skončilo.Ako rozhodla republiková rada OAVD,snem sa bude konať 16.10.2013.Pretože sa mi dostalo do uší, že bude viac kandidátov, bolo by prospešné,aby kandidáti na stránkach OAVD prezentovali svoje názory, pohľady do budúcnosti,čo sa týka smerovania našich odborov. Takto by to bolo spravodlivejšie a delegáti snemu aj ostatní členovia by si už v predstihu mohli urobiť názor na program kanditátov , prípadne si prichystať a položiť im fundované otázky.
Pre p.prezidenta, aby už v predstihu urobil odpočet svojej činnosti od svojho zvolenia do funkcie, čo sa zlepšilo od minulého snemu pre výpravcov,aké úspechy dosiahol osobne na rokovaniach zo zamestnávateľom a.p.

Snem OAVD

Dovolenkové obdobie sa skončilo. Ako rozhodla republiková rada OAVD, snem sa bude konať 16.10.2013. Pretože sa mi dostalo do uší, že bude viac kandidátov, bolo by prospešné, aby kandidáti na stránkach OAVD prezentovali svoje názory na ďalšie smerovanie našich odborov, pohľady do budúcnosti atď. Takto by to bolo spravodlivejšie a delegáti snemu aj ostatní členovia, by si už v predstihu mohli prečítať s akým programom idú kandidáti do volieb a urobiť si na nich názor ,prípadne si prichystať otázky pre kandidátov a položiť im fundované otázky.
A p.prezidenta, aby v už predstihu urobil odpočet svojej činnosti od svojho zvolenia do funkcie, čo sa zlepšilo od minulého snemu pre výpravcov,aké úspechy sme dosiahli na rokovaniach zo zamestnávateľom a.p.

KV

KV sa tohto roku nekoná?

OAVD kam kráčaš ?

Je tu ďalší človek ktorý vystupuje z tejto
organizácie.Prečo? Chabé informácie a ak sú tak staré , oneskorené o činnosti OAVD.A čo ma úplne dorazilo informácia o konaní Reg.rady v stredu vo Zvolene. Nepredchádzalo tomu žiadne zisťovanie či sa môžem v tomto termíne zúčastniť.Som si vedomí toho že ak by som povedal „nie“ a napr. ďalších šesť povie áno ,tak kvôli jednému sa RR nebude prekladať. Takéto zisťovanie bývalo normálne. V tom termíne mám iné neodkladné povinnosti. A viem určite o jednom človeku,ktorý bol o konaní RR informovaný tiež len SMS – kou včera večer. Táto
organizácia by mala slúžiť ľuďom ale táto podstata ide niekde do … !
Fero