Archive for august, 2009

Súborná smernica ľudských zdrojov GR

Dokument v pôvodnom formáte_

Zväz odborových organizácií v železničnej doprave.

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. a Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

Dňa 26. 2. 2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zaevidovalo Stanovy Zväzu odborových organizácii v železničnej doprave (ZOOvŽD).

Zakladajúcimi členmi ZOOvŽD sú tieto odborové centrály:

Federácia strojvodcov Slovenskej republiky (FS),

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD)

Odborový zväz zamestnancov železníc (OZZŽ).

Hlavným dôvodom pre vznik Zväzu je vytvorenie ďalšieho silného partnera, prípadne i oponenta k už existujúcej Asociácii odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií (Asociácia), na čele ktorej je predseda GR OZŽ. Vzhľadom k tomu, že členmi Asociácie sú odborové organizácie pôsobiace u všetkých zamestnávateľov patriacich pod MDPT (železničná doprava, cestná doprava, pošta…), ako aj na základe doterajších výsledkov a skúseností, nedokázala takto zložená Asociácia plnohodnotne presadzovať požiadavky zamestnancov pracujúcich v železničnom sektore. Čítajte ďalej »