Archive for september, 2018

INFO z RR

KOLEGYNE, KOLEGOVIA, ČLENOVIA OAVD:
Dňa 11.9.2018 sa v ŽILINE uskutočnilo ďalšie zasadnutie Republikovej rady. Členovia Republikovej rady sa zasadnutia zúčastnili v nadpolovičnej väčšine. Hlavnou úlohou Republikovej rady je napĺňať úlohy dané Snemom OAVD a určovať smerovanie OAVD. Dovolím si zo súhlasom členov RR uviesť niektoré informácie z rokovania RR, tak ako sú uvedené v Zápisnici z rokovania. Čítajte ďalej »

INFO

JE ČAS POVEDAŤ SI ČO SA NÁM UŽ PODARILO A ČO NÁS EŠTE ČAKÁ !

V predchádzajúcom mesiaci – august, ktorý má prívlastok „ dovolenkový“ sme ukončili maratón pracovných zasadnutí – VYHODNOTENIE PLNENIA KZ ŽSR 2017-2018 za 1. polrok na jednotlivých VOJ ŽSR. . OAVD sa zúčastnilo prerokovania na všetkých štyroch OR. Na každom z týchto stretnutí sme pripomienkovali alebo oponovali, že nie všetky body platnej kolektívnej zmluvy sa plnia tak ako nám to prezentuje zamestnávateľ. Všetky pripomienky alebo nedostatky v plnení sú v písomných zápisoch a budú podkladom na vyhodnotenie plnenia KZ na úrovni GR ŽSR.
Vyhodnotenie plnenie KZ ŽSR 2017 – 2018 za 1. polrok na úrovni GR ŽSR bude 26.9.2018. Hodnotiteľské expertné pracovné skupiny veľmi precízne a odborne vyhodnotia plnenie KZ a budú trvať na odstránení nedostatkov v plnení platnej KZ ŽSR za 1.polrok 2018. V novom mesiaci september sme začali z ostra. Dňa 5.9.2018 pokračovalo zasadnutie pracovnej skupiny pre rekondičné pobyty. Bolo to už tretie v poradí a v rámci pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov zamestnávateľa a zástupcov OC a na tomto zasadnutí už došlo k predbežnej dohode ako chceme pokračovať pri zmene prílohy č.1, predpisu Ok 4. Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny bude 4.10.2018, kde je predpoklad, že dospejeme k dohode. Ďalej 5.9.2018 sa následne uskutočnilo zasadnutie pracovnej expertnej skupiny pre „ Jednotný prémiový poriadok a riešenie Seniority“. Za stranu zamestnávateľa viedol zasadnutie námestník GR ĽZ pán Pavol Hudák MSc., a poverená riaditeľka O 510, pani JUDr. Gabriela Gajdošová zo svojím odborným tímom. Za OC sa zúčastnili zástupcovia OC – OAVD, OZŽ, NKOS-Ž, SSŽ. Toto rokovanie bolo konštruktívne, dohodla sa základná „kostra“ jednotného prémiového poriadku, jeho prílohy. Je tam ešte veľa vecí a anomálii, ktoré je potrebné ešte doladiť aby výsledkom bol moderný, motivačný a objektívny JEDNOTNÝ PRÉMIOVÝ PORIADOK. Najbližšie zasadnutie bude tak isto 4.10.2018 a na tomto by sa mali už dohadovať konkrétne náležitosti, aby sa potom už mohol kreovať návrh. Čítajte ďalej »