Kolektívne vyjednávanie 2011

Info o KV z 10.03.2011

Dňa 10.3.2011 vo štvrtok sa uskutočnilo posledné kolo vyjednávania odborových centrál so zamestnávateľom o podmienkach a znení Kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2011 . Aké bolo musíte posúdiť aj vy . Zvážte okolnosti v ktorých sme stáli a východiská pre ktoré sme sa museli rozhodnúť .
V úvode kolektívneho vyjednávania boli OC informované o stave a pláne ,,Revitalizácie,, nákladov ( úspora osobných nákladov – názov pre prepúšťanie zamestnancov ŽSR!). Revitalizačný (ozdravný) proces je v štádiu schvaľovania , v prípade , že bude schválený začne sa rokovanie o prepúšťaní .Kto s nádejou očakáva , že výsledkom rokovania našej vlády bude udržať zamestnanosť za každú cenu – toho nádej je márna .
Nasledoval návrh zamestnávateľa : ,, Predĺžiť platnosť KZ 2010 na rok 2011 so zapracovaním už vyjednaných bodov (tieto veci nemajú výrazný význam ani vplyv na kvalitu života zamestnancov ŽSR). Ponúkli nám ,že tieto vyjednané veci nebudú zapracované výmenou za bod, ktorý by znížil výšku odstupného pre prípadne prepustených z 6 násobok na 5 násobok .So znížením výšky odstupného sme pochopiteľne nesúhlasili. Toto bola tá najľahšia voľba dňa .
Čo ale znamená predĺžiť platnosť KZ 2010? Znamená to hlavne 0%né navýšenie našej mzdy .
Našou snahou bolo po mnohých rokoch priviesť kolektívne vyjednávanie do stavu , kedy by sa všetci zamestnanci mohli tešiť nárastom keď nie životnej úrovne tak aspoň mzdy. Napriek našej snahe o navýšenie mzdy zamestnávateľ neakceptoval žiadny návrh OC.
Po vyžiadanej prestávke sa odborové centrály spolu dohodli a spoločne navrhli predĺženie platnosti KZ 2010 s tým , že bod 45 o mzdovom náraste by bol otvorený a o mzdovom náraste by rokovanie pokračovalo. K tomuto sme tiež požadovali formou sprievodného sociálneho programu – lepšie kompenzácie , ktoré by boli vyplatené prepusteným zamestnancom .
Čo sme chceli dosiahnuť ? Predĺženie platnosti KZ 2010 bola dôležitá méta, pretože počnúc dňom 1.4.2011 prestane platiť (KZ) čo znamená nástup platnosti Zákonníka práce .Inak povedané príplatky za prácu nadčas iba 20%,výška odstupného, príplatky za nočné – soboty – nedele – atď. absolútne inak ako sme zvyknutí. Začiatok platnosti Zákonníka práce a fakt ,že prepúšťanie je neodvratné a hlavne zodpovednosť odborov v tejto veci nám nedovolili hazardovanie s výškou odstupného voči kolegom ktorých sa to môže týkať. Zamestnávateľ náš návrh odmietol.
Samozrejme bolo povedané , že železničiari z prevádzky na ktorých sa udeje úspora osobných nákladov za nič nemôžu , že terajšiu situáciu nezapríčinili ako aj nenesú podiel na zadlžovaní firmy . Odznelo množstvo argumentov .Zástupca zamestnávateľa so štýlom sebe vlastným toto odmietol a neuznal žiadny náš argument .
Po ďalšej porade odborových centrál sme prejednali možnosti , štrajk – čas za , ktorý by bolo potrebné vykonať zákonom stanovené kroky , no všetko by sa dialo v čase po 1.4. 2011 kedy by KZ prestala platiť . Všetky neduhy tohto stavu by doľahli na prevádzku a mali by zásadný vplyv na výsledok týchto postupov . V tomto bode sa viedli dlhé úvahy , ktoré viedli k spoločnému návrhu všetkých odborových centrál pôsobiacich na ŽSR.
1.Predĺžiť platnosť KZ2010 do roku 2011 so zapracovaním dojednaných zmien
2.Vyjednávanie o mzdovom náraste sa začne najneskôr 1.6.2011
3.Kompenzácie na zmiernenie dopadu ,,Revitalizácie ,, na zamestnancov budú spracované ako sprievodný sociálny program ,ktorý predložia odborové centrály a zamestnávateľ príslušnému ministerstvu ,na zrealizovanie predloženého sprievodného soc. programu s prostriedkov MDVVR prípadne vlády.
Tento návrh zamestnávateľ prehodnotil a následne prijal . Kolektívne vyjednávanie sa touto vzájomnou dohodou dostalo do svojho záveru.
O tom čo sa dohodlo budú prebiehať diskusie .Z vyjednávania sme neodchádzali tak ako sme si to každý predstavovali.
Zásadný vplyv na celý priebeh vyjednávania mal zamietavý postoj zamestnávateľa.
V závere KV sa vyhodnotilo plnenie KZ, čo bolo taktiež pripomienkované OC.
Kolektívne vyjednávanie vyhodnotíme na regiónoch a Republikovej rade .Zaujímajú nás vaše postoje , názory ,ktoré môžete vzniesť aj na našej webovej stránke www.oavd.sk.

4 reakcie

 • Ako už bolo povedané : sú rozhodnutia zlé , horšie a najhoršie . Že ľudia podpisujú petície , verejnú mienku je možné za pomoci médií odkloniť skôr ako by si si myslel . Verejná mienka nie je tak smerodatná pre nás ako stav vo vlastných šíkoch .

   
 • dofo
  11. Marec 2011 18:45
  Kolektívne vyjednavanie je kompromis dvoch strán ,a kompromis je umenie rozdeliť rozdeliť koláč tak,aby si každý MYSLEL,že neho dostal najväčší diel!

   
 • Kolektívne vyjednavanie je kompromis dvoch strán ,a kompromis je umenie rozdeliť rozdeliť koláč tak,aby si každý,že neho dostal najväčší diel! Vy ste dokázali opak,svojsky povedané zamestnávateľ má preplnené „švedské stoly“ a nám ostali už vydrhnuté pekáče.Verím ,že už teraz páni vyjednávači uvažujete aké konvenzekcie z toho vyvodite ,a som presvedčený ,že zdravý úsudok vám nedovoli uvažovať ako budete vyjednávať o mzdách po 1.6.2011.Ale o tom trošku neskôr v nasledujucom príspevku. P.S. kolega Sebedínsky ,klobúk dole ale presne a trefne si pomenoval KV a situáciu po ňom.

   
 • Tak nám skončilo KV /kol. vyjednávanie/.
  S čím sme doň išli? Podľa zápisnice z poslednej Republikovej rady, ktorá sa uskutočnila 7.10.2010 vo Zvolene, sme mali predniesť možnosť zvýšenia príplatkov za nočné, soboty a nedele percentuálnou formou z minimálnej mzdy. Toľko oficiálny zápis. Potom sme sa dozvedeli, neoficiálne, že sa odborové centrály dohodli, že jediným bodom, s ktorým ideme na kolektívne vyjednávanie je zvýšenie platov.
  Výsledok prekonal všetky očakávania. Na tú nulu, o ktorú sa platy zdvihnú sme si už asi zvykli. Väčšina. Ale my sme dostali aj bonus:
  2700 prepustených na ŽSR
  1800 prepustených na ZSSK CARGO
  Tak to zhrniem. Výsledok KV = KO.
  A pre Vás, čo ste to nepochopili. Ešte prežijete tak jednu – dve ,,revitalizácie´´. Záleží len na tom ako rýchlo sa im ich podarí ,,pripraviť´´.
  Na inšpiráciu prinášam jednu aktualitu:
  http://ekonomika.sme.sk/c/5802161/rusenie-vlakov-je-uz-uzavrete.html
  PS: nič nie je uzavreté!
  Regióny sa búria. VÚC si robia vlastné analýzy využívania spojov. Ľudia podpisujú petície za zachovanie Vašich pracovných miest, tým že sa nezrušia spoje, ba celé trate.
  To len my sedíme spokojne na prdeli a čakáme na sociálne kompenzácie. Možno zajtra budeme čakať na múku a cestoviny, ale ani tých sa nedočkáme. Možno ich použiť len pri prírodných katastrofách. A vláda sa do prírodných katastrof neráta.