Vitajte na oficiálnych stránkach OAVD

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD) bola oficiálne založená dňa 12. júna 1993 v Galante. Jej vzniku predchádzali stretnutia výpravcov a dispečerov v jednotlivých uzlových železničných staniciach, na ktorých prítomní vyjadrovali nespokojnosť s politikou Odborového združenia železničiarov po rozdelení bývalej ČSFR. Čítajte ďalej…

Posledné články

Zamyslenie

V čase ekonomickej prosperity, nebývalého ekonomického rozmachu slovenskej ekonomiky, plánovaného vyrovnaného štátneho rozpočtu a retóriky štátu ako sa nám dobre darí, celá železničiarska rodina je prinútená žobrať o omrvinky!
Aj my chceme niečo z tohto bohato “ predstretého stola“ našej ekonomiky, tak ako to prezentuje vláda Slovenskej republiky a čelní predstavitelia štátu. Jedna skupina si už bohato nadelila (150 poslancov NR SR a +), naše požiadavky sú oveľa skromnejšie.
V dobe vyššie pomenovanej zamestnancov železničných spoločností a ich rodiny čakajú “ SMUTNÉ VIANOCE 2018″.
Navrhujeme, aby sa symbolom tejto doby stala zelená vetvička s čiernou mašličkou a aby zamestnanci podporili túto výzvu a jej umiestnením na viditeľnom mieste na pracovisku a odeve.
ZVONČEK ZVOLÁVA…

OAVD plne podporuje aktivity kolektívnych vyjednávačov odborových centrál na ZSSK Slovensko.
OAVD rovnako negatívne vníma postoj vedenia všetkých troch železničných spoločností. Smerovanie sociálneho dialógu, jeho dopad na všetkých zamestnancov a ohrozenie sociálneho zmieru. Naše aktivity smerujú k naplneniu sociálneho zmieru. Výzva všetkým ktorých zaujíma čo bude so železnicou nech sa pridajú k tejto prvotnej aktivite. V krátkom čase budú nátlakové aktivity naberať na intenzite.
Sociálny dialóg v železničnom sektore sa nebude odvíjať od predstáv dosadených nominantov vo vedeniach železničných spoločnosti a štátnej administratívy.

Republiková rada OAVD

INFO z KV 7.12.2018

Info-KV-7.12.2018

Odborové centrály pôsobiace na ŽSR.
Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu KZ ŽSR 2019- 2020 z 3.kola zo dňa 7.12.2018
Dňa 7.12.2018 sa uskutočnilo tretie kolo kolektívneho vyjednávania za účasti všetkých odborových organizácií pôsobiacich na ŽSR vrátane odborového zväzu GINN, pozvaného zamestnávateľom. Čítajte ďalej »

Predĺženie Zmluvy o vzájomnom uznávaní cestovných výhod medzi ZSSK a ČD

Informujeme vás, že bol podpísaný Dodatok č.19 k Zmluve o vzájomnom uznávaní cestovných výhod medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len ZSSK) a Českými dráhami (ďalej len ČD). Účinnosť dodatku je od 9.12.2018 a jeho platnosť končí 14.12.2019. Čítajte ďalej »

Otvorený list ministrovi dopravy

Otvorený list

Význam plynulého a bezpečného chodu železníc.

Štrajku je lepšie predchádzať načúvaním hlasov nespokojných a hľadať s nimi uspokojivé riešenia, lebo väčšina vyslovených i nevyslovených očakávaní s ním spojených sa nepohybuje iba v rovine rukolapných čísel, ale najmä v rovine ťažko vyčísliteľných hodnôt. Ktorý expert na dopravu, zvlášť železničnú, vie naceniť presnú cenu a prínos pre PRINÚTENIE ODBORNEJ I LAICKEJ VEREJNOSTI K UVEDOMENIU SI VÝZNAMU PLYNULÉHO A BEZPEČNÉHO CHODU ŽELEZNÍC PRE VŠETKÝCH? No musí sa tak stať v situácii pripomínajúcej balansovanie na hrane noža. Čítajte ďalej »

Na prečítanie

Podpora osobnej železničnej dopravy

INFO z KV

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR zablokované

Dňa 30.11.2018 sa uskutočnilo druhé kolo kolektívneho vyjednávania za účasti všetkých odborových organizácií pôsobiacich u ŽSR vrátane, odborového zväzu GINN pozvaného zamestnávateľom. Čítajte ďalej »

Toto sme urobili

https://bezbariery.webnode.sk/l/vypravcovia-zeleznicnych-stanic-maju-zaujem-o-komfort-a-bezpecnost-cestovania-tzp-cestujucich/?fbclid=IwAR18r_wHp3LfqLpvqa-ODLKxn_DqTvt_09hRo2xxmmUkXoRrvuM32c6H1O8

INFO o KV č.1

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE NA ŽSR : 1. KOLO – 19.11.2018

Dňa 19.11.2018 sa konalo prvé kolo kolektívneho vyjednávania na ŽSR o novej kolektívnej zmluve na roky 2019-2020. Kolektívneho vyjednávania za odborové organizácie sa zúčastňuje 11 odborových organizácii pôsobiacich u zamestnávateľa ŽSR, ktoré podali v spoločnej zhode návrh novej KZ. Čítajte ďalej »