Archích kategórie OAVD na ŽSR

Kolektívne vyjednávanie 2011

Info o KV z 10.03.2011

Dňa 10.3.2011 vo štvrtok sa uskutočnilo posledné kolo vyjednávania odborových centrál so zamestnávateľom o podmienkach a znení Kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2011 . Aké bolo musíte posúdiť aj vy . Zvážte okolnosti v ktorých sme stáli a východiská pre ktoré sme sa museli rozhodnúť .
V úvode kolektívneho vyjednávania boli OC informované o stave a pláne ,,Revitalizácie,, nákladov ( úspora osobných nákladov – názov pre prepúšťanie zamestnancov ŽSR!). Revitalizačný (ozdravný) proces je v štádiu schvaľovania , v prípade , že bude schválený začne sa rokovanie o prepúšťaní .Kto s nádejou očakáva , že výsledkom rokovania našej vlády bude udržať zamestnanosť za každú cenu – toho nádej je márna . Čítajte ďalej »

Info prezidenta OAVD

INFO prezidenta OAVD

Vážení kolegovia a kolegyne, dovoľte mi osloviť Vás s dôležitými informáciami, ktoré sa týkajú najmä výpravcov. Na základe protokolu z kolektívneho vyjednávania ( na náš podnet) k teraz platnej KZ, má zamestnávateľ povinnosť zriadiť komisiu k zrušeniu bodového hodnotenia funkcii „VÝPRAVCA“. Komisia by mala začať pracovať v mesiaci október 2010 a OAVD bude k nej prizvaná. Čítajte ďalej »