Archive for jún, 2010

Upozornenie

Upozornenie – dokument v pôvodnom formáte

Vážení kolegovia, vážené kolegyne, dovoľujem si Vás osloviť v mene OAVD vzhľadom na situáciu, ktorá nastala po povodniach a vzniknuté škody, ktoré voda ľuďom spôsobila. Kolektívna zmluva v bode č.87 dáva možnosť zamestnancom ŽSR čerpať finančnú pomoc prostredníctvom centrálneho sociálneho fondu. Čítajte ďalej »

Koľko ešte ?

Minulý týždeň sa mi do rúk dostala nová pracovná náplň, ktorú mali výpravcovia v Žst. Turany podpísať. Novým bodom je:
– poskytuje služby spojené s prevádzkou ubytovne v príjmacej budove – evidencia ubytovaných a výber poplatku za ubytovanie.
Potreboval by som poradiť resp. konzultovať s výpravcami staníc, ktorí takúto ,,službu´´ poskytujú, čo ešte treba do náplne doplniť:
– ako často sa menia prestieradlá?
– kedy vymeniť uteráky?
– je výpravca povinný doniesť nápoje priamo na izbu?
– ako vykázať ( na akom tlačive) prípadné všimné?
Poradí mi niekto, či vlastne má ŽSR oprávnenie na takéto podnikanie, keď viem stopercentne, že toto sa v žiadnom kurze nepreberalo.
Máte aj vy na Vašej stanici povinnosti, ktoré nemajú s dopravou nič spoločné? Napíšte to, prosím sem. Uvídíme, koľko ešte máme rezerv.
P.S.: Len nepíšte, že musíte v zime odpratávať sneh, to je úplne ,,normálne´´.

Pre úplnosť: Žst. Turany sa nachádza na hlavnom ťahu, medzi Vrútkami a Kraľovanmi, výpravca nemá operátorku ani vonkajšieho, zato má dvoch signalistov, ktorým dáva príkazy na prípravu vlakovej cesty, vyhlasuje vlaky, vedie EDD, zabezpečuje dohľad v kotolni na tuhé palivo, atď, atď – dľa pracovnej náplne.