Archive for február, 2013

INFO z KV z 21.2.2013

Info z 21.2.2013-1

Dňa 21.02.2013 sa konalo ďalšie kolo Kolektívneho vyjednávania. Za OAVD sa Kolektívneho vyjednávania zúčastnili dvaja kolektívni vyjednávači Róbert Sučanský a Jozef Chovanec. Na toto kolo vyjednávania nám zostali 4 rozporové body. Bod 32 o zaradení zamestnancov do 36 hodinového pracovného času. Bod 42 o cestovných náhradách pri obstarávaní OOPP a nákupe uniforiem. Bod 45 o mzdovom náraste. Bod 95 o dobe platnosti KZ. Začiatok Kolektívneho vyjednávania bol preložený na 12 00 hod. Čítajte ďalej »

INFO OAVD regiónu Zvolen

INFO 1-2013

INFO OAVD regiónu Zvolen

Vážení kolegovia a kolegyne.

Dňa 14.2.2013 sa konala K O N F E R E N C I A Regionálnej rady OAVD Zvolen,kde bola zvolená nová Regionálna rada v tomto zložení:

Viceprezident : K R Á L Slavomír
Tajomník : B A K O Š O V Á Anna
Hospodár : K O C K A Valér
Revízna komisia: H O R Ň A N S K Á Monika
K O V Á Č O V Á Martina Čítajte ďalej »

Info z KV 7.2.2013

Info. KZ 7.2.2013

Dňa 07.02.2012 sa uskutočnilo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania. Za OAVD sa ho zúčastnili prezident a viceprezidenti z regiónov BA,KE a ZA. Čítajte ďalej »