Archive for júl, 2011

Rokovanie na GR

Dňa 04.07.2011 sa na žiadosť OAVD uskutočnilo rokovanie zástupcov OAVD na GR ŽSR o nasledujúcich témach:

1. Vyrovnanie prepadu reálnej mzdy vo funkcii výpravca za prvý polrok 2011
2. Ušetrenie finančných prostriedkov prehodnotením zmluvných platov
3. Zastavenie ďalšieho prepúšťania pracovníkov v prevádzke bez zmeny technických zariadení, technologických postupov a ďalších systémových opatrení

Rokovania sa za OAVD zúčastnili p. Bóna, p. Porubän, p. Sebedínsky, p. Demko a za zamestnávateľa generálny riaditeľ ŽSR Ing. Ľupták a námestník GR pre ĽZ Ing. Žačko. Čítajte ďalej »

Zo stretnutia pracovnej komisie dňa 28.6.2011

Zo stretnutia pracovnej komisie dňa 28.6.2011

Dňa 28.06.2011 prebehlo ďalšie kolo v komisii na stanovenie pracovných pozícií na žst. Už sa začali určovať konkrétne funkcie, ktoré na staniciach zostanú. Ďalej sa rozhodlo o zaraďovaní staníc do tried. Budeme mať tri druhy staníc, a to mimotriedne, prvotriedne a druhotriedne. Ktoré stanice do akej kategórie budú patriť ešte nie je určené. Ruší sa samostatnosť 22 železničných staníc. Budú sa meniť obvody pre CO a zároveň sa premenováva námestník CO na vedúceho. Zmenou obvodov bude o 5 vedúcich KR menej. OC sa podujali na predloženie návrhu na zaraďovanie výpravcov do TT. Bude to spolupráca OAVD,OZŽ a FPP. Najbližšie stretnutie komisie sa koná 13.07.2011. Na tomto stretnutí budú doriešené ďalšie podrobnosti.