Archive for jún, 2023

Okrúhly stôl

PO DVOCH MESIACOCH A DVOCH DŇOCH ……

Pri záchrane slovenských železníc chýba vôľa, záujem a financie

🇸🇰🛤️🚂

Federácia strojvodcov Slovenskej republiky (FS) a Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD) zvolali okrúhly stôl – pokračovanie z 18.apríla 2023 na deň 20.júna 2023. Za jeden stôl sme pozvali zástupcov ministerstva dopravy SR, ministerstva financií SR, kancelárie prezidenta SR, ÚHP, GR ŽSR, GR ZSSK, GR ZSSK-Cargo a AROS. Cieľom stretnutia bude nájsť riešenie v otázke dostatočných finančných prostriedkov na opravy a údržbu železničnej infraštruktúry, mzdové náklady a na pomoc v rozvoji nákladnej železničnej dopravy, vzhľadom na fakt, že železničná infraštruktúra na Slovensku je v katastrofálnom stave.

„Potrebujeme nastaviť funkčný systém financovania ŽSR. Nielen na samotnú prevádzku, ale aj v oblasti investícii, údržby infraštruktúry a mzdových nákladov“.

Naše dôvodné obavy o bezpečnosť a budúcnosť železničnej dopravy sa po 18. apríli len prehĺbili a preto neúnavne a vytrvalo sa budeme stále pripomínať kompetentným. 

30. ROKOV OAVD

30. výročie OAVD – Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov.

Tento dôležitý moment, ktorým sa začala písať história OAVD 12.júna 1993 sme si pripomenuli na III. Republikovej rade, ktorá sa konala 7. júna 2023. 

Spoločným dôstojným poobhliadnutím za uplynulým obdobím za účasti bývalých funkcionárov, p. Tibora Šefčíka- prvého prezidenta OAVD, p. Viliama Lastoveckého, p. Róberta Schuta a pozvaných hostí, ktorí prijali pozvanie – p. Milana Kubíčeka, námestníka GR ŽSR pre prevádzku, p. Pavla Komarňanského, námestníka GR ŽSR pre ľudské zdroje a p. Jozefa Veselku, námestníka GR ŽSR pre rozvoj a investície za ŽSR.

Za 30 rokov svojej existencie sa odborová organizácia stala synonymom silnej a rešpektovanej OO a spoľahlivého zástupcu zamestnancov.

Prajeme OAVD a v prvom rade členom a zamestnancom ešte veľa dlhých a úspešných rokov, energiu, odvahu i vzájomný rešpekt, veľa šťastia a úspechov pri zastupovaní zamestnancov, ktorí sú si vedomí, že len spoločnými silami môžu meniť svoj život k lepšiemu.  

1993 – 2023 

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD) bola oficiálne založená dňa 12. júna 1993 v Galante. Jej vzniku predchádzali stretnutia výpravcov a dispečerov v jednotlivých uzlových železničných staniciach, na ktorých prítomní vyjadrovali nespokojnosť s politikou Odborového združenia železničiarov po rozdelení bývalej ČSFR.

Keďže na zjazde OZŽ v Trnave nebola akceptovaná požiadavka pomerového zastúpenia delegátov zjazdu podľa jednotlivých vtedajších služieb celkom prirodzene musela z tejto situácie vzísť potreba vytvoriť silnú profesnú odborovú organizáciu s cieľom združovať a zároveň obhajovať práva svojich členov a presadzovať ich oprávnené požiadavky.

Prvým prezidentom OAVD sa stal Tibor Ševčík, v tom čase výpravca železničnej stanice Galanta. Organizačná štruktúra OAVD v čase vzniku nadväzovala na štruktúru ŽSR, teda regióny Bratislava, Žilina, Zvolen a Košice zastúpené Regionálnymi radami na čele s ich viceprezidentmi boli sociálnymi partnermi Prevádzkových oddielov ŽSR. Prezident, predseda Rady, viceprezidenti a zástupcovia Regionálnych rád tvoria Republikovú Radu OAVD (viď Stanovy OAVD) a tá je sociálnym partnerom GR ŽSR.

Táto štruktúra OAVD pretrváva aj v súčasnej dobe i napriek tomu, že ŽSR prešlo za túto éru viacerými organizačnými zmenami. Tohto roku je to už 30 ROKOV účinkovania OAVD na odborárskej pôde železníc SR. Za toto obdobie sa vystriedalo na vedúcich postoch OAVD mnoho zanietencov, ktorí navzdory neprajníkom dosiahli súčasnú pozíciu rešpektovanej odborovej organizácie. Ešte stále však v našich radoch chýbajú kolegovia nerozhodní alebo v minulosti sklamaní prácou tých “svojich” odborov. Je treba si uvedomiť, že len naša jednotnosť dokáže pozdvihnúť naše profesie tam, kam patria. Preto kolegyne a kolegovia neváhajte – radi vás uvítame medzi nami.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=714981040430519&id=100057558883469&sfnsn=mo&dl_redirect=1