Archích kategórie Aktuality

Info ZV

Info OAVD

Dňa 16.10.2013 sa uskutoční v zasadačke OR Žilina snem OAVD . Hlavným programom bude určiť ďalšie smerovanie našej odborovej organizácie , voľba prezidenta a predsedu rady OAVD. Pozývam všetkých našich členov , ktorý majú zodpovednosť a záujem podieľať sa na dianí v radoch výpravcov a dispečerov . Prostredníctvom našich odborov vstupujeme do diania na ŽSR a snažíme sa ovplyvňovať prostredie a podmienky v ktorých pracujeme. Preto Vás srdečne pozývam . Čítajte ďalej »

INFO OAVD regiónu Zvolen

INFO 1-2013

INFO OAVD regiónu Zvolen

Vážení kolegovia a kolegyne.

Dňa 14.2.2013 sa konala K O N F E R E N C I A Regionálnej rady OAVD Zvolen,kde bola zvolená nová Regionálna rada v tomto zložení:

Viceprezident : K R Á L Slavomír
Tajomník : B A K O Š O V Á Anna
Hospodár : K O C K A Valér
Revízna komisia: H O R Ň A N S K Á Monika
K O V Á Č O V Á Martina Čítajte ďalej »

I N F O r e g i ó n u Z v o l e n

Info OAVD ZV

Milí kolegovia a kolegyne !

Ako už všetci dobre viete, po vyhlásení hodinového výstražného štrajku dňa 24.5.2011 zamestnávateľ ponúkol prezidentovi OAVD stretnutie zástupcov zamestnávateľa so štrajkovým výborom na deň 25.5.2011 o 10.00 hod. v Žiline, ktoré prezident prijal. Po šesťhodinovom jednaní a prejavenej ústretovosti od zástupcov zamestnávateľa, bol vyslovený konečný verdikt OAVD, že od štrajku ustupuje. Týmto rozhodnutím sa zmenila celá moja trojročná snaha v pozícii viceprezidentky zjednotiť ľudí a ukázať spoločnú silu „bojovať“ za lepšiu budúcnosť nás – ľudí v prevádzke. Preto som sa zo záverom nezmierila a na druhý deň ráno 26.5.2011 som podala „ABDIKÁCIU na funkciu viceprezidentky OAVD regiónu Zvolen“. Zmenu vo vedení oznámime po najbližšej Regionálnej rade. Väčšina mojich kolegov zo štrajkového výboru si myslí, že to bolo dobré riešenie a že nám otvorili dvere na ďalšie jednania, už dňa 3.6.2011 sme pozvaní ku generálnemu riaditeľovi, s prísľubom spolupráce. Iba čas ukáže, či rozhodnutie bolo správne a držím kolegom palce, aby ich nádej nebola sklamaním. Moje vedomosti a skúsenosti odovzdám nástupcovi a naďalej budem pomáhať tým, ktorí to budú potrebovať.

Vo Zvolene dňa 1.6.2011 Elena Liptáková

Kolektívne vyjednávanie 2011

Info o KV z 10.03.2011

Dňa 10.3.2011 vo štvrtok sa uskutočnilo posledné kolo vyjednávania odborových centrál so zamestnávateľom o podmienkach a znení Kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2011 . Aké bolo musíte posúdiť aj vy . Zvážte okolnosti v ktorých sme stáli a východiská pre ktoré sme sa museli rozhodnúť .
V úvode kolektívneho vyjednávania boli OC informované o stave a pláne ,,Revitalizácie,, nákladov ( úspora osobných nákladov – názov pre prepúšťanie zamestnancov ŽSR!). Revitalizačný (ozdravný) proces je v štádiu schvaľovania , v prípade , že bude schválený začne sa rokovanie o prepúšťaní .Kto s nádejou očakáva , že výsledkom rokovania našej vlády bude udržať zamestnanosť za každú cenu – toho nádej je márna . Čítajte ďalej »

Predpisy, nariadenia a pod.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia  na základe upozornenia O510 na nariadenie Generálneho riaditeľa č. 4/2001 o slobodnom prístupe k informáciám musíme z našej verejne prístupnej stránky OAVD stiahnuť všetky interné predpisy a smernice vydané ŽSR. Na základe upozornenia O510 nemáme inú možnosť. Namiesto týchto predpisov a smerníc, ktoré sú pre všetkých zamestnancov dostupné v práci v aplikácii Intranetový portál ŽSR budú na tomto mieste uverejneňované vysvetlivky k jednotlivým otázkam. Môže to byť iba formou otázka-odpoveď. Budeme sa snažiť osloviť jednodlivých gestorov a ľudí zaoberajúcich sa danou problematikou a odpovedať priebežne na všetky vaše otázky. Zároveň hľadáme tých, ktorí tomu rozumejú a vedia to náležitou a hlavne jednoduchou formou vysvetliť. Verím, že v našich radoch sa nájde nemálo fundovaných ľudí. Chcel by som vašu pozornosť upriamiť na našu novú skupinu na Facebooku http://www.facebook.com/reqs.php?fcode=99b5cdbd7&f=100001098606277#!/group.php?gid=116495588385178.

Jozef Chovanec
Prezident OAVD

Zmena prístupu k informáciám

INFO OAVD

Vážení kolegovia, Vážené kolegyne  dovoľte mi oboznámiť Vás so zmenami ktoré sa udiali v našej odborovej organizácii. Tento rok  sa v súlade so stanovami konal snem OAVD.

Dokument v pôvodnom formáte

INFO OAVD

Vážené kolegyne a kolegovia !

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov naplnila svojou činnosťou ďalší medzník – volebné obdobie prezidenta a predsedníctva OAVD od posledného Snemu v roku 2005. Nasledujúci Snem sa konal 23. 09. 2009 vo Zvolene a o jeho priebehu, výsledkoch a ďalšom smerovaní OAVD vás bude informovať už novozvolený prezident.

Dokument v pôvodnom formáte

Snem OAVD konaný dňa 23.9.2009 vo Zvolene

Dokument v pôvodnom formáte.

SPRÁVA O ČINNOSTI OAVD K SNEMU

Dokument v pôvodnom formáte

VÝHĽADOVÉ ZAMERANIE A CIELE OAVD

Dokument v pôvodnom formáte