Republiková rada

Adresa

Staničné námestie 11, 040 02 Košice

e-mail: OAVD@zsr.sk

Prezident OAVD:

Mgr. Jozef Chovanec

Tel: 0905 929 327, 0911 137 312,

e-mail: oavd.chovanec@gmail.com

Predseda rady:

František Demko

Tel: 0918 117 577

e-mail: oavd.demko@gmail.com

Podpredseda rady:

Matej Ferencei

Tel. 0948 369 202

e-mail: MFerencei@azet.sk

 Členovia republikovej rady

Jozef Géci
Tel: 0944 384 116
e-mail: gecijozef17@gmail.com

Hatalová Monika
Tel:  0944 449 871
e-mail: monyka69@centrum.sk

Róbert Sučanský
Tel: 0911 832 459
e-mail: sucanskyrobo@gmail.com

Lenka Tomková
Tel: 0908 312 343

e-mail.: lenka2201@gmail.com

Palacka Milan

Tel: 0908 306 697
e-mail : oavd.palacka@gmail.com.

Ondrej Mihal
Tel: 0911 138 206
e-mail:   oavd.mihal@gmail.com

Mlynáriková Veronika

Tel: 0944 121 446

e-mail: veronika.mlynarikova@gmail.com

Knihár Rastislav

Tel. 0915 453 430

e-mail: knihar.rastcif@gmail.commail.com

Ďuračka Rudolf
Tel: 0905 359 317
e-mail: rols111@gmail.com

Slavomír Král
Tel: 0903 397 668
e-mail: slavokral@gmail.com

Martina Kováčová
Tel: 0905 778 706
e-mail: tina@letnet.sk

Členovia Revíznej komisie OAVD

Mgr. Jana Kovalčíková

Daniela Maruniaková

Peter Gulik

Zdenko Knižka