Republiková rada

Adresa

Staničné námestie 11, 040 02 Košice

e-mail: OAVD@zsr.sk

Prezident OAVD:

Mgr. Jozef Chovanec

Tel: 0905 929 327, 0911 137 312,

e-mail: oavd.chovanec@gmail.com

Predseda rady:

František Demko

Tel: 0918 117 577

e-mail: oavd.demko@gmail.com

Podpredseda rady:

Bc. Ladislav Bóna

Admin stránky OAVD

Tel: 0940 788 961

e-mail: lbona@centrum.sk

Členovia republikovej rady

František Tököly
Tel: 0904 349 687
e-mail: fero.tokoly@gmail.com

Miloslav Hirko
Tel: 0903 627 977
e-mail: miloslav.hirko@pobox.sk

Ladislav Mašlej
Tel:0910 363 365
e-mail: ladislavmaslej@centrum.sk

Jozef Jerga
Tel: 0904 125 314
e-mail: jozef.jerga@windowslive.com

Róbert Sučanský
Tel: 0911 832 459
e-mail: sucanskyrobo@gmail.com

Ing. Ľubomír Porubän
Tel: 0903 122 175
e-mail: prtina@pobox.sk

Ondrej Mihal
Tel: 0911 138 206
e-mail: mihal.ondrej.kerko@gmail.com

Bíreš Ľubomír
Tel: 0905 945 285
e-mail: lbires@zoznam.sk

Ďuračka Rudolf
Tel: 0905 359 317
e-mail: rols111@gmail.com

Anna Bakošová
Tel: 0907 483 409
e-mail: abakosova@netspace.sk

Slavomír Král
Tel: 0903 397 668
e-mail: slavokral@gmail.com

Martina Kováčová
Tel: 0905 778 706
e-mail: tina@letnet.sk

Členovia Revíznej komisie OAVD

Peter Gulik
Ondrej Marko
Zdenko Knižka