Archive for december, 2017

Zhrnutie roka 2017

Zhrnutie roka 2017.

Vážení členovia OAVD, sympatizanti OAVD, kolegyne, kolegovia a zamestnanci ŽSR.

Teraz je ten čas splnených prianí, želaní, pohody, hodnotenia, bilancovania a nových predsavzatí aj cieľov do ďalšieho obdobia. Aj OAVD chce na sklonku roka 2017 zhodnotiť obdobie tohto roka, povedať čo sa nám podarilo, kde sa nám menej darilo a čo nás čaká v roku 2018 ktorý už klope na dvere.
Rok 2017 bol prelomovým pre Odborovú asociáciu výpravcov a dispečerov. Čítajte ďalej »

Členský príspevok

Členské-5,00-EUR-1

Zvýšenie členského príspevku OAVD.

Kolegyne, kolegovia, členovia OAVD. Delegáti VII. Snemu OAVD, ktorý sa konal dňa 4.10.2017 v Žiline rozhodli na základe návrhu vrcholových funkcionárov OAVD o zvýšení mesačného členského príspevku OAVD z 3,50 Eur ( resp. 3.32 Eur) na 5,0 Eur. Čítajte ďalej »

Klady a zápory

VŠETKÝM VÁM ĎAKUJEME A PRAJEME :

Komplet dokument z KV 2017

PROTOKOL – 08. 12. 2017 final_Dodatok c.1 KZ ZSR 2017-2018

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve ŽSR 2017 – 2018 podpísaný.

Dnes 18.12.2017 bol na GR ŽSR zástupcami OC a generálnym riaditeľom ŽSR podpísaný Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve ŽSR 2017 – 2018.

Prílohy č.1 – 4

INFO región Košice

Dňa 13.12.2017 sa v Košiciach uskutočnila Konferencia OAVD Košického regiónu, ktorá určila smerovanie a personálne obsadenie funkcií na obdobie ďalších 5 rokov. Čítajte ďalej »

Dodatok ku KZ

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve ŽSR 2017 – 2018
Do KZ ŽSR doplňte pre rok 2018 text bodu 45 nasledovne
45. ŽSR v roku 2018 zabezpečia: Čítajte ďalej »