Archích kategórie Uncategorized

Výzva


VÝZVA A STANOVISKO ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE OAVD

Vyzývame zamestnávateľa aby prioritne obnovil konštruktívny sociálny dialóg k témam:

– zvýšenie miezd pre zamestnancov vo funkciách, ktoré neboli zahrnuté do mzdového nárastu v roku 2018 ( Protokol k podpisu Dodatku č.1 Kolektívnej zmluvy ŽSR 2017-2018 zo dňa 8.12.2017, bod 5). Znenie druhej časti bodu 5. : Zmluvné strany sa dohodli, že typové pozície s 0 % nárastom tarifnej mzdy pre rok 2018, budú riešené v rámci kolektívneho vyjednávania v roku 2018 pre Kolektívnu zmluvu ŽSR na rok 2019- 20XX.
– zavedenie výkonového príplatku pre TP výpravcu.
– zavedenie Jednotného prémiového poriadku a príplatku za odpracované roky (senioritu) do mzdového systému odmeňovania zamestnancov ŽSR a zavedenie iba jednej mzdovej tarifnej tabuľky.
– aby bral na zreteľ vážnosť procesu kolektívneho vyjednávania, pretože iba uzatvorená a platná Kolektívna zmluva zabezpečí sociálny zmier. A jedine sociálny zmier zabezpečí tejto firme prosperitu a spokojných zamestnancoch.
– aby predložil formou hromadného e-mailu svoj postoj k možnému prepúšťaniu a zdôvodnil, prečo neboli odmeny ku Dňu železničiarov a k Vianociam.
– aby novelizácie predpisov a interných smerníc, ktoré majú priamy dopad na zamestnancov ( Ok 6, KTP a iné) riešil a novelizoval v spolupráci zo zástupcami zamestnancov.
*********************************************************************************************** Čítajte ďalej »

Pracujúca chudoba na FB nás podporuje

ŽELEZNIČIARI, DRŽTE SA!

25 000 železničiarov má neveselé Vianoce. Práve vyjednávajú o mzdách a zamestnávateľ ponúka urážlivé sumy.

ZSSK (osobná doprava) ponúka zvýšenie platov o 10 eur mesačne, zamestnanci žiadajú 100 eur mesačne.
ŽSR (železničná infraštruktúra) ponúka 10 eur, zamestnanci žiadajú 100 eur.
CARGO (nákladá doprava) ponúka 13 eur, zamestnanci žiadajú 80 eur.

Minimálne zamestnancom ŽSSK odporúčame japonskú formu štrajku už teraz. Všetci nastúpte do roboty a nekontrolujte lístky! Ľudia sa dostanú, kam budú potrebovať, vy budete mať zaplatené za to, že ste v práci a železnica príde o peniaze. Možno potom sa začne spamätávať a porozmýšľa nad tým, či by bez vás vedela fungovať.

Stačí urobiť tlačovku a oznámiť tento postup verejnosti. To budú skutočné vlaky zadarmo!

A pri výkone práce stále nezabúdajte nosiť výstražné vesty, nech zamestnávateľ vidí, že stojíte za kolektívnymi vyjednávačmi.

Držíme palce!

Zamyslenie

V čase ekonomickej prosperity, nebývalého ekonomického rozmachu slovenskej ekonomiky, plánovaného vyrovnaného štátneho rozpočtu a retóriky štátu ako sa nám dobre darí, celá železničiarska rodina je prinútená žobrať o omrvinky!
Aj my chceme niečo z tohto bohato “ prestretého stola“ našej ekonomiky, tak ako to prezentuje vláda Slovenskej republiky a čelní predstavitelia štátu. Jedna skupina si už bohato nadelila (150 poslancov NR SR a +), naše požiadavky sú oveľa skromnejšie.
V dobe vyššie pomenovanej zamestnancov železničných spoločností a ich rodiny čakajú “ SMUTNÉ VIANOCE 2018″.
Navrhujeme, aby sa symbolom tejto doby stala zelená vetvička s čiernou mašličkou a aby zamestnanci podporili túto výzvu a jej umiestnením na viditeľnom mieste na pracovisku a odeve.
ZVONČEK ZVOLÁVA…

OAVD plne podporuje aktivity kolektívnych vyjednávačov odborových centrál na ZSSK Slovensko.
OAVD rovnako negatívne vníma postoj vedenia všetkých troch železničných spoločností. Smerovanie sociálneho dialógu, jeho dopad na všetkých zamestnancov a ohrozenie sociálneho zmieru. Naše aktivity smerujú k naplneniu sociálneho zmieru. Výzva všetkým ktorých zaujíma čo bude so železnicou nech sa pridajú k tejto prvotnej aktivite. V krátkom čase budú nátlakové aktivity naberať na intenzite.
Sociálny dialóg v železničnom sektore sa nebude odvíjať od predstáv dosadených nominantov vo vedeniach železničných spoločnosti a štátnej administratívy.

Republiková rada OAVD

INFO z KV 7.12.2018

Info-KV-7.12.2018

Odborové centrály pôsobiace na ŽSR.
Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu KZ ŽSR 2019- 2020 z 3.kola zo dňa 7.12.2018
Dňa 7.12.2018 sa uskutočnilo tretie kolo kolektívneho vyjednávania za účasti všetkých odborových organizácií pôsobiacich na ŽSR vrátane odborového zväzu GINN, pozvaného zamestnávateľom. Čítajte ďalej »

Predĺženie Zmluvy o vzájomnom uznávaní cestovných výhod medzi ZSSK a ČD

Informujeme vás, že bol podpísaný Dodatok č.19 k Zmluve o vzájomnom uznávaní cestovných výhod medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len ZSSK) a Českými dráhami (ďalej len ČD). Účinnosť dodatku je od 9.12.2018 a jeho platnosť končí 14.12.2019. Čítajte ďalej »

Otvorený list ministrovi dopravy

Otvorený list

Význam plynulého a bezpečného chodu železníc.

Štrajku je lepšie predchádzať načúvaním hlasov nespokojných a hľadať s nimi uspokojivé riešenia, lebo väčšina vyslovených i nevyslovených očakávaní s ním spojených sa nepohybuje iba v rovine rukolapných čísel, ale najmä v rovine ťažko vyčísliteľných hodnôt. Ktorý expert na dopravu, zvlášť železničnú, vie naceniť presnú cenu a prínos pre PRINÚTENIE ODBORNEJ I LAICKEJ VEREJNOSTI K UVEDOMENIU SI VÝZNAMU PLYNULÉHO A BEZPEČNÉHO CHODU ŽELEZNÍC PRE VŠETKÝCH? No musí sa tak stať v situácii pripomínajúcej balansovanie na hrane noža. Čítajte ďalej »

Na prečítanie

Podpora osobnej železničnej dopravy