Archive for apríl, 2020

INFO

From: Hromadný mail ŽSR HromadnymailZSR@zsr.sk
Sent: Tuesday, April 7, 2020 12:55 PM
Subject: Informácia Krízového štábu ŽSR – pohyb osôb podľa Uznesenia Vlády SR

?

VEC: Informácia Krízového štábu ŽSR – pohyb osôb podľa Uznesenia Vlády SR

Informácia Krízového štábu ŽSR:

Oznamujeme všetkým zamestnancom, ktorí v čase od 8. apríla 2020 od 0.00 hod do 13. apríla 2020 do 23.59 hod budú realizovať cestu do a zo zamestnania, že Uznesenie Vlády SR k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu, ktorým sa vyhlasuje zákaz vychádzania, sa na ich pohyb nevzťahuje. Zamestnanci sa pri kontrole svojho pohybu preukážu služobným preukazom, občianskym preukazom a poskytnú požadované informácie o svojom pohybe do alebo zo zamestnania.

Zároveň upozorňujeme, že zamestnanci nemôžu svoj pohyb pre iné účely neoprávnene preukazovať alebo zdôvodňovať výkonom pracovnej činnosti. V prípade zneužitia sa bude konanie zamestnanca považovať za porušenie pokynu zamestnávateľa a zamestnanec môže byť sankcionovaný štátnymi orgánmi správnou pokutou.