Archive for apríl, 2011

Myslíte si, že je to v poriadku?

http://iphone.sme.sk/?sek=&rub=&cl=5852400

Ficovi železničiari v podniku zostali

Štátna ŽSR skončila minulý rok so stratou vyše 100 miliónov eur. Jej bývalý generálny riaditeľ ostal v spoločnosti. Dostal aj odstupné.

BRATISLAVA. Bývalí manažéri Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) zanechali štátnu spoločnosť so stratou vyše sto miliónov eur.

Ficova vláda jej pritom dala takmer 70 miliónov eur. Napriek tomu zostali v spoločnosti. Štefan Hlinka, Dušan Šefčík a Anton Kukučka. „Sú prospešní,“ tvrdí o nich šéf železníc Vladimír Ľupták.

„Nie sú na vysokých postoch, nemajú pod sebou ľudí. Sú v orgánovej štruktúre ako asistenti. To nie je vysoký post,“ hovorí.
Ľuptákovo blízke okolie

Bývalý generálny riaditeľ Štefan Hlinka je dnes asistentom svojho nástupcu Ľuptáka. Firma tvrdí, že má poverenie od ministra dopravy koordinovať projekt predĺženia širokorozchodnej trate.
O koho ide

Štefan Hlinka

Predtým: generálny riaditeľ.
Dnes: asistent generálneho riaditeľa, s poverením od ministra dopravy na koordinovanie projektu predĺženia širokorozchodnej trate.

Dušan Šefčík

Predtým: námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku.
Dnes: asistent generálneho riaditeľa, rieši program úspory nákladov v ŽSR.

Anton Kukučka:

Predtým: riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa.
Dnes: riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa.

Zdroj: ŽSR

I N F O r e g i ó n u Z v o l e n

Info OAVD Zvolen

Milí kolegovia a kolegyne !

Napriek tomu, že vláda SR presne pomenovala príčiny momentálneho stavu železníc SR a spracovala plán revitalizácie, rozhodnutia vedenia ŽSR sa neuberajú len cestou ozdravenia, ale aj cestou k likvidácii železníc. Celá železnica je závislá na dopravnej politike štátu, preto Republiková rada OAVD dňa 24.3.2011 v Košiciach zvolila štrajkový výbor a zaslali sme oficiálne vyhlásenia ministrovi a vedeniam všetkých troch spoločností. Zaslané dokumenty a odpoveď z ministerstva prikladám. Federácia strojvodcov si ako prvá vytvorila štrajkový výbor a pridávajú sa k nám aj OZZŽ (Odborový zväz zamestnancov železníc), čiže zatiaľ všetky OC zo ZOO v ŽD (Zväz odborových organizácií v železničnej doprave). Čítajte ďalej »

Divadlo v divadle, na Divadelnej ulici č.3. Zvolen

Divadlo v divadle

Kto nezažil, ten neuverí, kto zažil, ten ešte teraz neverí. Toto predstavenie malo všetko. Potlesk sprevádzal účinkujúcich od predstavovačky až po posledné ďakovanie. Ani sa mi nechcelo veriť, že sa jedná o prepúšťanie 5000 ľudí. 5000 živiteľov rodín. Mladých, ale aj tých, ktorí pre tieto spoločnosti odpracovali viac rokov ako má námestník gen. riaditeľa Cargo. A perly z vystúpení:
GR ZSSK: pripravujeme nové služby, napr. stevardky, hudobný vozeň
A skutočnosť: Čítajte ďalej »

Odpoveď

POZVÁNKA

Pozvánka

V súvislosti vládou schváleným programom revitalizácie železničných spoločností, ukončením kolektívneho vyjednávania a podpisom kolektívnych zmlúv vo všetkých troch železničných spoločnostiach sa uskutoční dňa 15. apríla 2011 o 10.30 hod.v Divadle Jozefa Gregora Tajovského, na Divadelnej ulici č. 3, vo Zvolene stretnutie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, generálnych riaditeľov železničných spoločností a predstaviteľov OZŽ so zástupcami zamestnancov Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a. s.
Pozývame všetkých členov i nečlenov, ktorí majú záujem zúčastniť sa tohto stretnutia.

http://www.ozz.sk/files/Pozvanka%20-%20zamestnancom.pdf

ROZUM SA ZASTAVIL !

http://peniaze.pravda.sk/zmatky-pri-autobusoch-a-vlakoch-potrvaju-dlhsie-fua-/sk-pstat.asp?c=A110408_105845_sk-pstat_p59
Rezort dopravy si dal urobiť analýzu, tá bude hotová na konci mája. Ale už 1.mája začína platiť zmena cestovného poriadku, ktorá výrazne obmedzuje osobnú dopravu na viacerých tratiach. Niekde je obmedzenie dopravy nahradené slovkom úplné zrušenie. Proste sme na Slovensku, činy predbiehajú myslenie, rušenie predbieha analýzu. Alebo ďalšie rušenie spojov po vyhodnotení analýzy? To je pravdepodobnejšie.
Ďalšie vec je poskytovanie údajov od SAD a harmonizácia dopravy. Viete mi povedať jediný rozumný dôvod, aby sa SAD snažili o nejakú harmonizáciu? Sú súkromné firmy a snažia sa o čo najlepší hospodársky výsledok. Oni sú pre nás konkurencia, ale niektorí to dodnes nepochopili. Preto v zahraničí vlastnia železnice autobusy /ba i lode/, aby si svojich zákazníkov na vlaky naviezli. Taktiež ich využívajú pri výlukách, aby ani cent nedali niekomu inému. Viete si predstaviť taxikára, ktorý miesto toho, aby vás odviezol na požadovanú adresu, tak vám poradí, aby ste išli na MHD, lebo to budete mať lacnejšie? Tak isto je to aj v prípade SAD. Cestovný poriadok majú postavený pre seba a nie pre železnice. Ba povedal by som proti železnici. Čím menej ľudí dovezú na stanicu, tým viac zarobia. Žiadny dobrý gazda by nekonal inak.
Iná vec je, čo by mali robiť vyššie územné celky. Ale ak tam sedia stranícky nominanti, tak si len prečítajú došlú poštu a ani nevedia, čo by s tým mali urobiť. Napadne takého úradníčka, že keď sa ruší jeden vlak, tak ho musí nahradiť niekoľko autobusov. Maximálne ho trkne, že prázdna kasa kraja, bude mať ešte väčšiu dieru. Tak to posunie svojmu straníckemu šéfikovi, a ten mu patrične odkáže, aby sa ten biedny plat nelámal hlavičku.
A pretože si myslím, že naši mocipáni majú rozum zastavený, treba im to povedať. Najlepšia príležitosť 15.4.2011 vo Zvolene. Budeme ich mať pekne pokope. Ešte to vraj aj zaplatia. Viac info tu:
http://www.ozz.sk/files/Pozvanka%20-%20zamestnancom.pdf

Vyhlásenie Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov k priebehu plnenia „Programu revitalizácie železničných spoločností

Vyhlásenie Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov

Program „revitalizácie“ je v príkrom rozpore so stratégiou a trendmi rozvoja železničnej dopravy v rámci EÚ. Nie je spracovaný komplexne, nerieši problém rozvoja, resp. zachovania železničnej dopravy, ktorá sa dostala do súčasnej situácie dlhodobou zlou dopravnou politikou štátu a nehospodárnym správaním manažmentov.
Predložený návrh „revitalizácie“ ŽSR nie je o komplexnom riešení problémov, ale o likvidácii dopravnej obslužnosti územia (nielen v Bratislave žijú občania SR!), o prepúšťaní prevádzkových zamestnancov a následnom ohrozovaní bezpečnosti dopravy, narušovaní plynulosti prevádzky a vytváraní ďalších dobre platených pozícií v tvoriacej sa novej organizačnej štruktúre zamestnávateľa, za cenu ušetrenia osobných nákladov prepustených prevádzkových zamestnancov. Čítajte ďalej »

Vyhlásenie Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov

Vyhlásenie Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov

Vážený pán minister,

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD) Vám touto cestou ďakuje za prizvanie na rokovania k revitalizácii železničných spoločností.
OAVD má však výhrady k napĺňaniu schváleného programu revitalizácie. Opatrenia ŽSR nesmerujú k zníženiu administratívy a optimalizácii organizačných štruktúr ako to ukladá materiál MDVRR SR spracovaný k revitalizácii v železničnom sektore. Čítajte ďalej »