Archive for september, 2012

OAVD kam kráčaš ?

Je tu ďalší človek ktorý vystupuje z tejto
organizácie.Prečo? Chabé informácie a ak sú tak staré , oneskorené o činnosti OAVD.A čo ma úplne dorazilo informácia o konaní Reg.rady v stredu vo Zvolene. Nepredchádzalo tomu žiadne zisťovanie či sa môžem v tomto termíne zúčastniť.Som si vedomí toho že ak by som povedal „nie“ a napr. ďalších šesť povie áno ,tak kvôli jednému sa RR nebude prekladať. Takéto zisťovanie bývalo normálne. V tom termíne mám iné neodkladné povinnosti. A viem určite o jednom človeku,ktorý bol o konaní RR informovaný tiež len SMS – kou včera večer. Táto
organizácia by mala slúžiť ľuďom ale táto podstata ide niekde do … !
Fero