Archive for júl, 2018

Ako ďalej

Výkonový príplatok pre výpravcov – quo vadis?

Za posledné obdobie prišlo a prichádza k nám stále viac otázok : Čo s výkonovým príplatkom, kedy bude zavedený? Pokúsime sa v skratke zhrnúť čo sa udialo a čo sa deje a možno dať aj návrh na riešenie. Čítajte ďalej »

INFO Z KV 24.7.2018

Kolektívne vyjednávanie dňa 24.7.2018

Dňa 24.7.2018 pokračovalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania k návrhu Zmeny č.14 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR. Na predchádzajúcom kole KV zástupca zamestnávateľa deklaroval, že na toto kolo predloží nový návrh úpravy Smernice pre odmeňovanie, ktorý bude odkonzultovaný aj po právnej stránke. Čítajte ďalej »

INFO Z KV

Kolektívne vyjednávanie 10.7.2018.

Dňa 10.7.2018 pokračovalo kolektívne vyjednávanie v súlade s bodom 7, Protokolu z kolektívneho vyjednávania zo dňa 28.5.2018.Predmetom KV bol návrh Zmeny č.14 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR. Čítajte ďalej »