Archive for december, 2018

Prianie


Vážené kolegyne a kolegovia,
rád by som Vám v mene Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov (OAVD) poprial kľudné a krásne vianočné sviatky. Tým, ktorí budete tráviť Vianoce v službe prajem kľudné zmeny bez mimoriadnosti či veľkých narušení dopravy. Do nového roku pevné zdravie Vám i Vaším blízkym. Verím, že rok 2019 bude úspešnejší pre OAVD, ale hlavne pre každého z Vás! SPOLU TO DOKÁŽEME!
TÍM OAVD

Podporujeme

INFO z KV

Dňa 20.12.2018 sa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania za účasti zamestnávateľa a všetkých odborových organizácií pôsobiacich u ŽSR vrátane odborového zväzu GINN.
Kolektívne vyjednávanie zvolalo po dvoch výzvach zamestnávateľovi 11 odborových organizácii po spoločnom pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo v Bratislave dňa 19.12.2018. Čítajte ďalej »

Emotívna odpoveď funkcionára OAVD generálovi

Vážený pán kolega – generálny riaditeľ ŽSR
Som naozaj veľmi rád, že nám zachováte sociálne istoty ktoré už dávno nemáme. Po tom čo ste nám pripravili naozaj štedré Vianoce a uctili si našu prácU na deň železničiarov sa naozaj skláňam pred Vašou odvahou obrátiť sa na ľudí v prevádzke. V Ž-Semafore píšete o 170 ročnej histórii železníc, ale takýmto spôsobom tú 180 históriu nebude mať kto písať. Píšu ju totiž ľudia v prevádzke ktorých roky klamete. Čítajte ďalej »

Výzva


VÝZVA A STANOVISKO ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE OAVD

Vyzývame zamestnávateľa aby prioritne obnovil konštruktívny sociálny dialóg k témam:

– zvýšenie miezd pre zamestnancov vo funkciách, ktoré neboli zahrnuté do mzdového nárastu v roku 2018 ( Protokol k podpisu Dodatku č.1 Kolektívnej zmluvy ŽSR 2017-2018 zo dňa 8.12.2017, bod 5). Znenie druhej časti bodu 5. : Zmluvné strany sa dohodli, že typové pozície s 0 % nárastom tarifnej mzdy pre rok 2018, budú riešené v rámci kolektívneho vyjednávania v roku 2018 pre Kolektívnu zmluvu ŽSR na rok 2019- 20XX.
– zavedenie výkonového príplatku pre TP výpravcu.
– zavedenie Jednotného prémiového poriadku a príplatku za odpracované roky (senioritu) do mzdového systému odmeňovania zamestnancov ŽSR a zavedenie iba jednej mzdovej tarifnej tabuľky.
– aby bral na zreteľ vážnosť procesu kolektívneho vyjednávania, pretože iba uzatvorená a platná Kolektívna zmluva zabezpečí sociálny zmier. A jedine sociálny zmier zabezpečí tejto firme prosperitu a spokojných zamestnancoch.
– aby predložil formou hromadného e-mailu svoj postoj k možnému prepúšťaniu a zdôvodnil, prečo neboli odmeny ku Dňu železničiarov a k Vianociam.
– aby novelizácie predpisov a interných smerníc, ktoré majú priamy dopad na zamestnancov ( Ok 6, KTP a iné) riešil a novelizoval v spolupráci zo zástupcami zamestnancov.
*********************************************************************************************** Čítajte ďalej »

Pracujúca chudoba na FB nás podporuje

ŽELEZNIČIARI, DRŽTE SA!

25 000 železničiarov má neveselé Vianoce. Práve vyjednávajú o mzdách a zamestnávateľ ponúka urážlivé sumy.

ZSSK (osobná doprava) ponúka zvýšenie platov o 10 eur mesačne, zamestnanci žiadajú 100 eur mesačne.
ŽSR (železničná infraštruktúra) ponúka 10 eur, zamestnanci žiadajú 100 eur.
CARGO (nákladá doprava) ponúka 13 eur, zamestnanci žiadajú 80 eur.

Minimálne zamestnancom ŽSSK odporúčame japonskú formu štrajku už teraz. Všetci nastúpte do roboty a nekontrolujte lístky! Ľudia sa dostanú, kam budú potrebovať, vy budete mať zaplatené za to, že ste v práci a železnica príde o peniaze. Možno potom sa začne spamätávať a porozmýšľa nad tým, či by bez vás vedela fungovať.

Stačí urobiť tlačovku a oznámiť tento postup verejnosti. To budú skutočné vlaky zadarmo!

A pri výkone práce stále nezabúdajte nosiť výstražné vesty, nech zamestnávateľ vidí, že stojíte za kolektívnymi vyjednávačmi.

Držíme palce!

Zamyslenie

V čase ekonomickej prosperity, nebývalého ekonomického rozmachu slovenskej ekonomiky, plánovaného vyrovnaného štátneho rozpočtu a retóriky štátu ako sa nám dobre darí, celá železničiarska rodina je prinútená žobrať o omrvinky!
Aj my chceme niečo z tohto bohato “ prestretého stola“ našej ekonomiky, tak ako to prezentuje vláda Slovenskej republiky a čelní predstavitelia štátu. Jedna skupina si už bohato nadelila (150 poslancov NR SR a +), naše požiadavky sú oveľa skromnejšie.
V dobe vyššie pomenovanej zamestnancov železničných spoločností a ich rodiny čakajú “ SMUTNÉ VIANOCE 2018″.
Navrhujeme, aby sa symbolom tejto doby stala zelená vetvička s čiernou mašličkou a aby zamestnanci podporili túto výzvu a jej umiestnením na viditeľnom mieste na pracovisku a odeve.
ZVONČEK ZVOLÁVA…