Môj názor na to …

Dovolím si v tomto príspevku zareagovať na veci ktoré tu popísané,okomentované a niektoré ostali bez povšimnutia.Môj príspevok je trochu obšírnejší a dotkne sa viacerých tém.Kto má zaujem a vieru ,že sa dá ešte niečo na našej práci v OC zmeniť nech to dočíta do konca a aj patrične okomentuje (…čumilové nech si nenamahajú oči./. Tak téma čislo 1. – KV 2011: Už bolo niečo zdôvodnené aj okomentované.Z komentármi sa dá iba súhlasiť ,zdôvodnením neúspechu ba priam fiaska,resp. KV=KO sa dá polemizovať.Že zamestnávateľ dostal OC do časovej tiesne ,no to tzv.lesť a šikovnosť jeho a babrackosť lídrov OC,alebo neznalosť počtov. MZDA: to že rámci NH-SR stále klesá je jasné,potvrdil to aj kolega JK.Neviem či to bol aj argument pri KV a keď bol ,tak či bol aj podložený revelantými údajmi.Ďalej príjem netvorí iba tarifná mzda,ale aj iné príplatky ,benefity a povinné platby zamestnávateľa.Tak napr.príspevok na stravu zo soc.fondu.Už roky je 4 sk,vlastné 0,132 eur.Aj jeho navýšením sa dá zvýšiť príjem zamestnancom .Viem možno je veľa faktov proti ,ale aj maličkosti robia veľké veci.A možno by bolo veľmi vhodné pozrieť použitie soc.fondu na úrovni GR,OR.Sú tam veľmi zaujímavé numera. Ďalej hrozba účinnosti ZP/Zákonník práce/.Osobné som presvedčený,že hlbšie už sa padnúť nedá.Poviem,prečo no v Česku na ČD tiež bolo hrozba ZP po KV keď jedna OC nepodpísala KZ a ich KZ je oproti ZP oveľa štedrejšia ako naša na ŽSR.Ale aj v Česku mal zamestnávateľ eminentný zaujem podpísať KZ.A viete prečo? No aj zamestnávateľ je v rôznych europských organizáciach,musí splnať rôzne podmienky pri ratingoch,hodnoteniach a určite mu nepridá na imidžu a vierohodnosti,hlavne na europských forách,ak naňho poukážu,že je to podnik ,ktorý v 21.storočí,pri platnosti Europskej sociálnej charty,ktorú ratifikovala vláda SR pri vstupe EÚ NEMÁ UZATVORENÚ KZ.Neviem akými faktami a argumentami ste boli páni vyjednávači vybavený,snáď príde čas ,že budeme ich môcť vidieť,no pravdepodobne „boli postavené na vode “ a druhej strane nestačili a nepresvedčili! Dá sa o tom veľa polemizovať no určite nerobme zo ZP stašiaka a BU-BU-BU na zamestnancov.Pre šľachetné ciele sa niekedy musí aj niečo obetovať. Revitalizacia železníc : tu bolo popísané a povedané veľa,podnetného a múdreho ,no jasného zadefinovania postoja OAVD a jeho lídrov mi chýba.No sme v ZOOvŽD ,nepoznám stanovy a cieli tohto zväzu no zacitujem lídra jednej OC,ktorá je takisto členom ZOOvŽD :“Štajk by možno pomohol,ale bola by to dočasná výhra.Možno by sme tým položili ministerstvo,vládu,ale malo by to ešte hlbší a tvrdší dosah na všetkých ostatných ,lebo to zaplatiť niekto musí,predpokladá FRIEDRICH. Podľa neho treba všetko ešte raz analyzovať.“ / 10.3.2011,Pravda. Tak tomu pánovi odporučam rozanalyzovať svoje postoje a zotrvanie na mieste kde je ,lebo pre neho radový zamestnanci sú ti ,ktorí by mali doplatiť resp.zaplatiť za zlé managerské,akcionárské a vládne rozhodnutia ktoré doviedli železničný sektor tam kde je. On už vystavuje bianco šek železničiarom.Ak aj naši lídri zdieľajú jeho postoje ,tak už mi je v mnohom jasne. A ešte jedna téma: Podporme kolegu. No veril som ,že kolegu podporime „an bloc „,ukážeme všetkým ,že nie sme „sálonkova“ organizácia ,ale keď ide kolegu ,pomoc tak to vieme dôkladne zabezpečiť a zorganizovať. No namiesto toho je niečo na intranete pod hlavičkou GR,kolega z uzla oslovuje a prosí mailom o príspevok /tomu všetka česť,bodaj by takých zanietených bolo viac ,asi by OAVD vyzeralo inak ,bola by značka s iným kreditom/. No a na oficiálnej stánke – skapal pes. Bolo to prejednané na Rep.rade? A prečo to do dnešného dňa nie je výstup smerom k členskej základni? Má s týmto niekto problem? Ja budem prvý ktorý uvedie na stránke sumu ktorá bude poukazaná na účet cez našu MÚS. Na záver :Kritiku beriem s pokorou,demágogiu odmietam.Kto má zaujem o nádavky na moju adresu tu je mail ,lebo stránka asi všetko neznesie. kodek@centrum.sk ,s úctou a pokorou.

 

5 reakcií

 • Ak si niekto myslí,že zamestnávateľ sa bude hanbiť za nepodpísanie KV,je na omyle,oni si totižto stratu výdobytkov v KV zaplatia v iných položkách,jediní čo by na tom tratili sú obyčajní zamestnanci. Ak si „dobre platia“ najvyšších zástupcov OZŽ,ktorí v počte členov majú najsilnejšie slovo,je chybou organizácie,ktorá ich v tom podporuje. Ak si chlapci myslíte,že hlbšie sa už padnúť nedá,tak sa veľmi mýlite „DÁ“!!!A ešte oveľa hlbšie.Na margo Z. Friedricha: pozrite sa na stránku OZZŽ (www.ozzz.eu)a potom hodnoťte,nevytŕhajte veci z kontextu. Je to jeden z tých odborárov,ktorí vedia o čo tu ide a chce pomôcť ľuďom. O podpore kolegovi zo SNV nebolo treba riešiť so všetkými členmi,pretože je to dobrovoľné,všetko iba komplikujete,ja som rozposlala tlačivá po všetkých mojich staniciach aj s krátkym vysvetlením,ale jedna šikovná prednostka ma predbehla a vytlačila to ešte pred tým,dobre vedeli čo s tým aj bez môjho komentára,nehovoriac o tom,že máme „huby“ a telefóny a o tom,že kto to nestihne tento mesiac,môže aj neskôr. No najlepšia je na tom slovenská realita,už mi došla na mail pripomienka,že čo ak ten výpravca dostane 2000€ a na právnika použije len 1000€,veď na tom zarobí! Slováci ozávidia pár € navyše,ale situáciu v ktorej sa nachádza,nehovoriac o jeho psychyckom stave (náš prezident Chovanec bol osobne za ním) mu nezávidí nikto! Hanbime sa,slováci!!!

   
 • kolega ,da sa da,ale toto bolo myslené ohľadom na KV a hrozbu ZP.

   
 • S Tvojim názorom môžem súhlasiť, až na jednu vetu. Citujem: ,,Osobne som presvedčený, že hlbšie už sa padnúť nedá.´´ To Ti ušlo, že toto je SLOVENSKO ???
  Na upokojenie:
  http://hnonline.sk/nazory/c1-51202290-zaplavy-dobrych-sprav-pre-zelezniciarov
  Niekomu je ľúto, že nie je prepúšťaným železničiarom a my sme nepochopili svoju šancu. 13 000 nových pracovných miest. A určite samé veľmi dobre platené a s dlhodobým výhľadom. Čo tak operátor výrobnej linky, ktorá sa začne stavať v roku 2012 a výroba sa spustí v roku 2013. Nástupný plat 400 EUR. A rekvalifikáciu si s pomocou tohto úžasného štátu, urobíme ešte počas výpovednej lehoty. Veď požadujú len základné vzdelanie a manuálnu zručnosť. A že máte okolo päťdesiatky? O pár mesiacov zistíte, že dôchodok je oveľa vzdialenejší, ako sa zdalo. Alebo ste nebodaj uverili tomu, že Európska únia bude financovať všetky naše ,,rozvojové´´ programy, ale zjednotenie odchodu do dôchodku naša najvyššia nedovolí. Alebo ste nebodaj uverili tomu, že veci sa pohli k lepšiemu.
  13 000 nových pracovných miest. Čo sa babe chcelo, to sa babe snilo.

   
 • http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19391 ,celý material z rokovania o našej budúcnosti.

   
 • BEZ KOMENTÁRA…! z rokovania vlády 16.3.2011

  Návrh

  Uznesenie vlády Slovenskej republiky

  č. …

  z …

  k materiálu program revitalizácie železničných spoločností

  Číslo materiálu:

  Predkladateľ:
  1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  Vláda

  A. schvaľuje

  A. 1. Program revitalizácie železničných spoločností;

  B. súhlasí

  B. 1. s uznaním záväzkov MDVRR SR voči ZSSK vyplývajúcich zo Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v osobnej doprave za rok 2009
  vo výške 17 042 tis. Eur

  C. ukladá
  1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

  C. 1. zabezpečiť pred konečným vstupom strategického investora do Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., vysporiadanie majetku, potrebného pre činnosť ZSSK a ŽSR
  do termínu vstupu strategického investora do Železničnej spoločnosti Cargo

  C. 2. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií hľadať strategického investora pre vstup do Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.
  do termínu vstupu strategického investora do Železničnej spoločnosti Cargo

  C. 3. predložiť na rokovanie vlády legislatívny zámer zákona o verejnej doprave
  do 30.apríla 2012

  C. 4. vypracovať legislatívny zámer nového zákona, ktorý umožní prechod vlastníctva pozemkov, na ktorých sú postavené stavby železníc do majetku
  štátu v správe ŽSR

  do 30.apríla 2012

  C. 5. predložiť na rokovanie vlády návrh novelizácie zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v súvislosti s potrebou identifikovať subjekt objednávateľa dopravných služieb z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti krajov, miest a mestských aglomerácií a presnejšie vymedziť zodpovednosť za udržiavanie nehodových pomocných prostriedkov (žeriavov a pomocných vlakov) v pohotovostnom stave, ako i spôsob zabezpečenia financovania ich údržby a výjazdov

  do 30. apríla 2012

  C. 6. predložiť na rokovanie vlády finančné plány vrátane investičných plánov ŽSR a ZSSK
  do 15. apríla 2011

  1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja podpredsedovi vlády a ministrovi financií

  C. 7. finančne vyrovnať zostatok nekrytých strát ŽSR, ktoré vznikli zo Zmluvy o prevádzkovaní dráh na roky 2004 – 2009
  do 31. decembra 2012

  C. 8. vyrovnať nekrytú stratu ŽSR, vzniknutú pri prevádzkovaní dráh v roku 2010, ktorá bude určená Protokolom o vyhodnotení plnenia Zmluvy o prevádzkovaní dráh za rok 2010 medzi MDVRR SR a ŽSR
  do 31. decembra 2013

  C. 9. zabezpečiť zvýšenie bežného transferu (úhrada fixných ekonomicky oprávnených nákladov) zo Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2011 – 2013 v roku 2011 o 80 mil. Eur, v roku 2012 o 110 mil. Eur a v roku 2013 o 140 mil. Eur oproti rozpočtu verejnej správy na rok 2011
  každoročne pri príprave štátneho rozpočtu do roku 2012

  C. 10. zabezpečiť zvýšenie bežného transferu (úhrada straty) za Zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme 2011 – 2020 pre rok 2011 o 55 627 tis. Eur
  do 31. decembra 2011

  C. 11. uhradiť ZSSK nekrytú stratu zo Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme za roky 2004 – 2008 vo výške 71 933 tis. Eur
  do 31. decembra 2012

  C. 12. uhradiť ZSSK nekrytú stratu zo Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme za rok 2009 vo výške 17 042 tis. Eur
  do 31. decembra 2013

  C. 13. vyrovnať nekrytú stratu ZSSK, vzniknutú pri vykonávaní osobnej dopravy v roku 2010, ktorá bude určená Protokolom o vyhodnotení plnenia zo Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme za rok 2010 medzi MDVRR SR a ZSSK
  do 31. decembra 2013

  1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  ministrovi práce sociálnych vecí a rodiny

  C. 14. vypracovať komplexný národný program podpory uvoľňovaných zamestnancov železníc s využitím možností daných zákonom o službách v zamestnanosti

  do 31. mája 2011
  D. odporúča
  predsedom samosprávnych krajov

  D. 1. spolupracovať so železničnými spoločnosťami a MDVRR SR pri hľadaní optimálnej deľby práce medzi železničnou a autobusovou dopravou a potrebných nástrojov, pri koordinácii riešení problémov racionalizácie železničnej dopravy a pri revitalizácii železničného sektora

  do 31. decembra 2012

  Vykonajú: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
  popredseda vlády a minister financií
  minister práce sociálnych vecí a rodiny
  Na vedomie: predsedovi samosprávnych krajov