Archive for január, 2011

Informácia o revitalizácii

Informácia o revitalizácii

Vážení kolegovia, vážené kolegyne.
Dňa 28.01.2011 som sa zúčastnil na rokovaní s pani premiérkou a pánom ministrom dopravy. Bolo to prvé stretnutie a zahájenie rokovaní o revitalizácii všetkých troch železničných spoločností. Pán minister Fígeľ predstavil základný materiál, ktorý určuje ďalšie smerovanie a spôsoby ako majú začať fungovať železničné spoločnosti, aby ich fungovanie bolo efektívne a nevytvárali ďalšie straty a dlhy. Konečne bolo priznané aj zlé nastavenie železničného sektora zo strany štátu, ktoré sa musí teraz zmeniť. Čítajte ďalej »

Do pozornosti

Je správne rušiť vlakové spoje. Keďže je to anonym dovolím si to okopírovať celé.Taká je pravda o železnici.Je to z téma.pravda.sk z 29.1.2011
Železničiar napísal(a):
Vo svojej praxi som sa pohyboval v prostredí železnice a poznal som prostredie na tzv, výkonných jednotkách (stanice, dištancie, depá), cez stredné a vyššie riadiace orgány (prevádzkový oddiel, správa dráhy) až po vrcholový riadiaci a správny orgán – federálne ministerstvo dopravy. A to nielen prevádzkovú… pokračovanie
Vo svojej praxi som sa pohyboval v prostredí železnice a poznal som prostredie na tzv, výkonných jednotkách (stanice, dištancie, depá), cez stredné a vyššie riadiace orgány (prevádzkový oddiel, správa dráhy) až po vrcholový riadiaci a správny orgán – federálne ministerstvo dopravy. A to nielen prevádzkovú stránku. ale aj ekonomické podmienky vtedajšieho systému. Tento model železnice trval takmer do rozpadu ČSFR. Do zmeny režimu, za tzv. socializmu tiež síce nebolo všetko v poriadku, ale nikdy sa nepripúšťala tzv stratovosť niektorej činnosti. Súdruhovia z ÚV by zodpovedných boli roztrhali v zuboch. Ak niečo nefungovalo, ihneď nastupovali kontroly, analýzy a aj boli vyvodené dôsledky.
Po zmene režimu sa cielene konalo v mocenských a politických kruhoch tak, aby železnica znášala zlaté vajcia pre straníckych lídrov a ľudí im blízkych. A nielen v prostredí železnice. „Manažeri“ začali atomizovať nielen vedenie železnice ale aj odbory. Po rozpade ČSD riadil železnicu jeden generálny riaditeľ a boli jednotné odbory. Počas druhej Dzurindovej vlády vytvorili tri subjekty s tromi generálmi. Každý generál mal a aj dnes má pod sebou ďalších riaditeľov s množstvom odborov od výmyslu sveta. Samozrejme to umožňovalo zamestnávať veľa straníckeho a rodinného príbuzenstva. Koľko sa takto na riaditeľstvách naberalo, minimálne toľko sa v prevádzke prepúšťalo. A aby deštrukcia železnice išla ako po masle, rozložili odbory až do štrnástich odborových centrál. Predáci odborov sa predbiehali v nadbiehaní (samozrejme nie zadarmo) vedeniu železnice. Záujmy prevádzkových zamestnancov a spoločnosti boli pre nich až druhoradé.
A ekonomika železnice. Cielene išla dole vodou v dôsledku obchodnej a tarifnej politiky. V osobnej doprave cestujúci prešli do autobusov, pretože často v autobuse bolo nižšie cestovné ako vo vlaku. Tak sa stali regionálne trate tzv. „stratovými“, často aj za pomoci sfalšovania ekonomických ukazovateľov. K tomu si treba predstaviť vplyv nízkej kultúry cestovania, špinavé vlaky, stanice, neochotný personál, schválne zle stavaný cestovný poriadok a časté zmeny v ňom a pod. V nákladnej doprave deštruktori o viac ako o 150 % zvýšili tarify a cestná doprava železničnej ihneď úspešne konkurovala. Najmä keď cestnú infraštruktúru platili daňoví poplatníci. K tomu sa pridali „tunelári“ v kabátoch tzv. špeditérov. Tí od vedenia dostali povedzme 20% tzv. akvizičnú zľavu, 10% dali zákazníkovi, ktorý si dal tovar prepraviť a 10% si strčili do vrecka. Obchodné útvary železnice smeli poskytnúť zákazníkovi iba 7% zľavu, tak sa potom všetci zákazníci hrnuli k „špeditérom“. A to boli zas len tí blízki a bližší. V prostredí infraštruktúry, teda ŽSR sa tunelovalo tiež veľmi intenzívne. Tunelár si napr. zriadil firmu, povedzme s názvom JOVA, sekretárku, telefón a účet v banke. Od ŽSR si požičal podbíjačku, čističku štrku, prípadne iné mechanizmy a s požehnaním vedenia železnice išiel vykonať strednú opravu koľaje v určitom traťovom úseku alebo v stanici. Najal si zopár romov a cez víkend aj brigádnikov od ŽSR – traťovej dištancie. Takto akože zrekonštruoval koľaj, za čo dostal dobre a najmä promptne zaplatené. A trebárs sa o zisk podelil so svojimi dobrodincami.
A tak sa bašovalo, pardon „hospodárilo“ na železnici. Pomaly bolo všetko stratové. Stratové boli nielen vybrané úseky pre osobnú prepravu, ale aj preprava spešnín a kusových zásielok. Dnes tieto balíkové zásielky vozí niekoľko operátorov a určite ziskových. Že vozia po ceste a na drahých autách opäť zaplatí daňový poplatník.
Aký kresťan je minister, keď sa nepozrie pravde do očí, keď je schopný svojim nekompetentným rozhodnutím zobrať občanovi hoci existenčný prostriedok, likvidovať ekologický prostriedok dopravy. Asi má „beľmo“ na očiach, keď nevidí ako sa prepadá dopravný systém, ktorý nám tu zanechali starí otcovia, ktorý na jednotku výkonu potrebuje len 1/3 trakčnej energie oproti cestnej doprave, ktorý šetrí krajinu a nakoniec peniaze občanov. Nedokáže sa ísť pozrieť do Rakúska alebo Švajčiarka ako tá železnica má dobre fungovať? Asi nie, zapadol medzi tých hospodárov štátu so „špinavými paprčami“, ktorí rozložili hospodárstvo pravdepodobne pod taktovkou zahraničných vplyvov. Možno v záujme konverzie Sk na Euro, aby nebol pomer napr.1: 25 ako sú na tom naši bratia, ale 1:30,126. Takýmto hospodárom štátu by asi vadilo, keby železnica poskytovala lacnejšie prepravné služby. Veď by sa nevozilo za drahé peniaze po ceste, kde je vysoká spotreba uhľovodíkových palív a z nich daň, keby sa nedrali vo veľkom pneumatiky a z nich DPH, keby na ceste nebol stres, nehody, poistné udalosti, umrtia, truhly, vence a zo všetkého pre toho molocha zvaného „ŠTÁT“ istá DPH.
Autor: Železničiar (Zvolen

INFO OAVD regiónu Zvolen

Info OAVD
Dňa 26.1.2011 bol v denníku SME uverejnený rozhovor s premiérkou Ivetou Radičovou pod názvom „O pár dní budem vedieť, kde môžem škrtať“. V krátkosti z jej odpovedí : „Železnice sú otázkou dopravnej politiky štátu a záujmu tejto krajiny. Kladieme si zásadnú otázku: Ako chceme mať budovanú dopravnú infraštruktúru? Otázka vôbec neznie, koľko zamestnancov máte prepustiť, ale či osobná a nákladná železničná doprava je súčasťou dopravného systému tejto krajiny a do akej miery. Či štát, ktorý si platí za tieto služby, bude alebo nebude platiť za tieto služby. Čítajte ďalej »

Otvorený list

Otvorený list
Vážený pán generálny riaditeľ

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov dôrazne protestuje proti zámerom zamestnávateľa na hromadné prepúšťanie. Napriek ubezpečovaniu zo strany zamestnávateľa o neexistujúcich zoznamoch zamestnancov, ktorí majú byť prepustení, napriek zákazu prepúšťania, ktoré prezentovala pani premiérka v médiách, zamestnávateľ naďalej pokračuje v prípravách na hromadné prepúšťanie podľa údajne neexistujúcich zoznamov. Od 19.01.2011, kedy sa konala porada prednostov na OR Košice a OR Trnava, prednostovia staníc informujú dotknutých zamestnancov o skutočnosti, že dostanú výpoveď od zamestnávateľa k 01.04.2011. Na základe týchto skutočností Vás žiadam o čo najskoršie stretnutie a informácie o situácii, ktorá vznikla , stále na ŽSR pretrváva a zároveň vytvára napätie a neistotu u zamestnancov.

S pozdravom

V Šali dňa 26.01.2011 Chovanec Jozef
prezident OAVD

Žiadosť o rokovanie

ÚV List prem.

Vážená pani premiérka,

dňom 26.02.2009 vznikol Zväz odborových organizácií v železničnej doprave (ZOOvŽD), ktorého členmi sú Federácia strojvodcov (FS), Odborový zväz zamestnancov železníc (OZZŽ) a Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD).
Dovoľte mi požiadať Vás o láskavosť, prizvať zástupcov tohto zväzu, pri rokovaniach o riešení problémov v železničnom sektore.
O riešenie týchto problémov požiadalo Odborové združenie železničiarov (OZŽ), teda jedna z trinástich odborových organizácií, pôsobiacich v sektore železníc. Súhlasíme s Vaším postupom po rokovaní dňa 17.01.2011, ale dovolím si Vás informovať, že OZŽ nemá poverenie zastupovať i náš zväz z dôvodu, že nie vždy sa naše požiadavky zhodujú, a preto požadujeme účasť na týchto rokovaniach.

S úctou
Milan Hošták v. r.
prezident ZOOvŹD
v Bratislave 20. 01. 2011

MDVRR Št.t.-1Žiadosť o rokovanie Čítajte ďalej »

Šetrenie na železnici: I. diel (doplnenie)

http://rastislavfarkas.blog.sme.sk/c/254179/Setrenie-na-zeleznici-I-diel-doplnenie.html#ixzz1BvxIX1WM

Šetrenie na železnici: I. diel (doplnenie)

Diskusia predošlého článku o rušení osobných vlakov poukázala na viaceré nezodpovedné, resp. nedostatočne vysvetlené problémy, čo mohlo spôsobiť až mylné chápanie niektorých statí textu. Preto sa niektoré problémové body pokúsim vysvetliť presnejšie a jednoznačnejšie. Čítajte ďalej »

Šetrenie na železnici-Idiel-Rušenie vlakových spojov.

http://rastislavfarkas.blog.sme.sk/c/253855/Setrenie-na-zeleznici-Idiel-Rusenie-5-vlakovych-spojov.html
Šetrenie na železnici: I.diel – Rušenie 5% vlakových spojov

Celý štátny železničný sektor na Slovensku sa podobá potápajúcej sa lodi. Toto je fakt, ktorý si treba uvedomiť a taktiež ho treba urýchlene začať riešiť. Existuje ale viacero spôsobov alebo návrhov ako túto nelichotivú situáciu zmeniť. Okrem privatizácie, liberalizácie, hromadného prepúšťania až po rušenie vlakových spojov prípadne rušenie celých trati. V nasledujúcich riadkoch sa vyjadrí k tomu poslednému menovanému – rušeniu vlakových spojov. Čítajte ďalej »

Cieľ verejnej dopravy na Slovensku

http://rastislavfarkas.blog.sme.sk/c/251581/Ciel-verejnej-dopravy-na-Slovensku-303-mil-vlkm.html

Cieľ verejnej dopravy na Slovensku = „30,3 mil. vlkm“

Tento absurdný nadpis článku len vykresľuje absurdnosť štátnej podpory verejnej dopravy na Slovensku. Namiesto koncepcie len nič nehovoriace číslo. Čítajte ďalej »

Analýza fungovania železničných spoločností ŽSR, ZSCS, ZSSK

http://www.zeleznicne.info/view.php?nazevclanku=analyza-fungovania-zeleznicnych-spolocnosti-zsr-zscs-zssk&cisloclanku=2011010006
http://www.webnoviny.sk/ekonomika/stat-chysta-opatrenia-na-podporu-zel/288246-clanok.html
Treba prečítať!

Problémy s registráciou boli odstránené!

Bolo nám oznámené, že v poslednej dobe sa nedá registrovať na túto stránku. Zistili sme, že chyba bola v odosielaní e-mailov, ktoré sa neodoslali korektne a heslá pre nových užívateľov neboli odoslané.

Chyba už bola odstránená, takže sa môžete registrovať. Ak už zaregistrovaný ste, ale nemáte svoje heslo, tak kliknite na zabudnuté heslo, zadajte Váš e-mail a nasledujte inštrukcie v e-maile (klik na odkaz).