Archive for jún, 2011

AKO ĎALEJ p. PETRÓCI

AKO ĎALEJ p. PETRÓCI

AKO TO BOLO NAOZAJ 3, ALEBO AKO ĎALEJ p. PETRÓCI?
• Citát: „Podviedli nás. Všetky sľuby , ktoré sme počuli od pani premiérky či ministrov práce a dopravy, boli len prázdne slová. Neurobili nič.“ Skonštatoval predák OZŽ František Petróci. Pripomenul ,že rezort dopravy hovoril pôvodne o samostatnom sociálnom programe s benefitmi pre prepustených. Rezort práce zase o rekvalifikáciách, na ktorých by mali získať nové pracovné zručnosti, aby sa vedeli uplatniť aj mimo železníc. /zdroj Pravda z 27.6.2011/
• Prvýkrát s Vami pán predseda OZŽ musím súhlasiť a aj snáď zatlieskať za Vašu prostorekosť. ONI neurobili nič./pozn. vládna a výkonná exekutíva štátu/, ale Vy ste toho urobili veľa. Na základe prázdnych sľubov ste konali legitímnym spôsobom, ale na pomýlených predpokladoch a nedostatočnej analýze podmienok. Čítajte ďalej »

Rokovanie OC o KZ

Rokovanie OC 23.6. o KZ

Vážení kolegovia kolegyne dňa 23.06.2011 sa uskutočnilo prvé kolo Kolektívneho vyjednávania na základe protokolu. Rokovanie malo byť o bode 45 KZ. Nakoľko sa však nezúčastnili všetky odborové centrály, bolo kolektívne vyjednávanie začaté a následne prerušené. Ďalšie pokračovanie vyjednávania bude 18.8.2011 keď už bude uzatvorený prvý polrok a zamestnávateľ bude mať výsledky hospodárenia na základe ktorých sa bude môcť začať rokovať o bode 45 KZ.

Info prezidenta

Info prezidenta

Vážení kolegovia, vážené kolegyne.
Dňa 16.06.2011 sa na GR ŽSR stretla pracovná skupina k projektu na Optimalizovanie a štandardizovanie pracovných pozícií na železničných staniciach. Je to projekt, ktorý má v prvom rade vyriešiť zrušenie bodového hodnotenia železničných staníc a samozrejme aj bodové hodnotenie pozície výpravca. Zrušenie bodového hodnotenia železničných staníc a nahradenie bodov technicko –technologickými parametrami. Budú stanovené pre každú železničnú stanicu nastálo a zmeny sa budú robiť iba v prípadoch modernizácie, výmeny zabezpečovacieho zariadenia alebo iných závažných zmien. To isté má platiť aj v prípade funkcie výpravca. Nikto iný nie je na železnici bodovaný a prehodnocovaný každý rok a preto nemá byť takto hodnotený ani výpravca. Sme jediná funkcia na železnici, ktorá je hodnotená na základe určitých parametrov, napriek tomu že ich nedokážeme žiadnym spôsobom ovplyvniť. Ďalej sa v tomto projekte majú štandardizovať pracovné pozície na železničných staniciach. Je to o zjednotení administratívnych pracovných pozícii na staniciach. Skrátka a jednoducho , rušenie samostatnosti ďalších železničných staníc a prehodnotenie potreby administratívnych pracovníkov na staniciach vo všetkých typových pozíciách. Bolo to zatiaľ iba prvé stretnutie pracovnej skupiny, ktoré určilo smerovanie projektu. Ešte chvíľu potrvá, kým bude výsledok a čaká nás nejedno stretnutie, ale konečne sa niekto odhodlal urobiť poriadok v hodnotení výpravcov a obsadzovaní staníc. Je to jeden z problémov na ktoré OAVD upozorňuje už dlhú dobu. Je to naozaj iba začiatok, ale dobrým smerom.

Jozef Chovanec
Prezident OAVD

ŠTRAJK U SUSEDOV

Pre tých, čo majú záujem, niekoľko linkov, aby sme sa poučili na chybách iných alebo aspoň získali rozhľad:

http://byznys.lidovky.cz/kolik-berou-stavkujici-strojvudci-28-tisic-fj1-/firmy-trhy.asp?c=A110614_170815_firmy-trhy_nev

http://byznys.lidovky.cz/vypravci-mnohde-blokuji-i-pripravene-opravy-trati-fwv-/ln-doprava.asp?c=A110616_095126_ln-doprava_nev

http://zpravy.idnes.cz/vyjeli-jen-znami-stavkokazi-pysnili-se-odborari-uchystali-ulicky-hanby-1aq-/domaci.aspx?c=A110616_083006_domaci_wlk

http://spravy.pravda.sk/strajkujuci-odborari-ochromili-zeleznice-aj-prazske-metro-po6-/sk_svet.asp?c=A110616_102606_sk_svet_p58

Príhovor

Príhovor

Vážené kolegyne, kolegovia, sympatizanti a všetci, ktorí sa cítite srdcom aj dušou železničiarmi!
Dňa 8.6.2011 sa konala RR v ŠALI, kde štrajkový výbor skladal účty od svojho konštituovania, cez všetky postupné kroky, t.j. príprava o vyhlásení štrajku, rokovaní v Žiline, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Trebišove a nakoniec v Bratislave na GR- ŽSR s najvyšším vedením. Po tvrdej a konštruktívnej debate RR ako najvyšší orgán OAVD všetky doterajšie kroky schválila a štrajkový výbor dostal mandát na ďalšie rokovania so zamestnávateľom.
V krátkom čase dôjde k ďalším rokovaniam na úrovni Riaditeľa odboru 410, znovu aj s generálnym riaditeľom p. ing. V.Ľuptákom a nám.GR pre ĽZ p. ing. J. Žačkom. RR dala mandát na rokovanie ŠV s predstaviteľom MDVRR p. ministrom . Čítajte ďalej »

NIE JE EŠTE KONIEC….

NIE JE EŠTE KONIEC

Vážené kolegyne, kolegovia a sympatizanti.
Nie je ešte koniec ťažkej cesty, ale je to krok dobrým smerom. ŠV OAVD pokračuje v ďalších rokovaniach, ktoré sú napĺňaním záverov zo Žiliny. Dňa 3.6.2011 prebehlo na GR ŽSR rokovanie niektorých členov ŠV OAVD v zastúpení J. Chovancom prezidentom OAVD, Bc. L. Bónom predsedom rady OAVD, F. Demkom členom ŠV a Ing. Vladimírom Ľuptákom generálnym riaditeľom ŽSR za účasti námestníka generálneho riaditeľa pre ľudské zdroje Ing. Jána Žačka. Na rokovaní sa krátko zúčastnil aj námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku Ing. Ján Zachar. Ešte pred rokovaním sa zástupcovia ŠV OAVD stretli s riaditeľkou právneho oddelenia GR a vyjasňovali si svoje postoje k možnosti vyhlásenia štrajku. Na začiatku rokovania s generálnym riaditeľom si obidve zúčastnené strany snažili vyjasniť svoje postoje k vyhláseniu štrajku ŠV OAVD. Po svojom príchode na žiadosť generálneho riaditeľa Ing. Ján Zachar, objasňoval kroky zamestnávateľa v prípade operátoriek v SNV a iných žst. Zároveň pripustil, že jeho odbor prehodnotí potreby a počty potrebných riadiacich zamestnancov na jednotlivých VOJ a OR. Generálny riaditeľ ŽSR vo svojom príhovore prezentoval kroky manažmentu a snažil sa zistiť dôvody, kvôli ktorým ŠV OAVD vyhlásil pripravenosť k štrajku. Prezident OAVD vo svojej reakcii ocenil na jednej strane ústretovosť, korektnosť a konštruktívnosť zamestnávateľa po rokovaniach v Žiline, ale zároveň upozornil zúčastnených na to, že príčiny, ktoré túto situáciu spôsobili nespôsobili tí zamestnanci, ktorí na to teraz najviac doplatia. Člen ŠV F. Demko upozorňoval na niektoré problémy, ktoré priniesli doterajšie kroky pri revitalizácii ŽSR a ich ekonomický dopad na prevádzku priamo konkrétnymi príkladmi, ktoré generálny riaditeľ prisľúbil okamžite preveriť. Predseda rady OAVD upozornil účastníkov rokovania na strane zamestnávateľa na to, že trpezlivosť zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku je napnutá do krajnosti a sú ochotní svoju nespokojnosť vyjadriť aj štrajkom. Doterajšie postoje a vyjadrenia generálneho riaditeľa sú pre nás výzvou a zároveň aj záväzkom voči naším členom na zlepšenie situácie, ktorá tu teraz vládne. Dnes je možno vaše hodnotenie situácie, ktorá vznikla negatívne. Ale po prvýkrát máme historickú možnosť ako OAVD zúčastniť sa rokovaniach, ktoré sa budú týkať našej profesie priamo a samostatne. V nasledujúcom období to bude o nás a s nami to je základ a cieľ, ktorý OAVD má a snaží sa ho napĺňať. Republiková rada na svojom najbližšom zasadnutí na návrh prezidenta a predsedu rady rozhodne o žiadosti na stretnutie s ministrom rezortu dopravy a zástupcami OC OAVD. Dňa 8.6.2011 bude rokovanie RR v Šali. ŠV OAVD predloží správu členom RR o svojich postupových krokoch. Všetky konkrétne informácie a následné kroky ŠV budú zverejnené na stránke OAVD.

Úprimná vďaka za Vašu podporu. zástupcovia ŠV OAVD

Kam by sme mali všetci patriť.

Rád by som poukázal na niečo, na čo sa akosi na Slovensku po r.1989 zabúda a začína to mať celonárodný charakter. Ešte v decembri 1989 v Prahe na Letnej sa nebohý p.Dubček vyjadril, že súčastnú situáciu (rozumej vtedy) nemožno porovnávať s Pražskou jarou 1968, lebo vidí v spoločnosti veľmi nebezpečný jajv – roztrieštenosť názorov. Žiaľ jeho slová zostali nevypočuté ešte aj v r.2011. Mnohí jednoducho „prešli“ z bývalého ROH do nástupníckej organizácie OZŽ, kde platia členské vo výške 1% svojej mzdy, dostanú na vianoce kolekciu, v lete nejaký zájazd a dokonca v čase štrajku OZŽ organizuje „Deň detí“.A pritom je každý z nás ten najpovolanejší nájsť východisko zo súčastnej situácie na ŽSR. Koľko ľudí, toľko názorov. Ale predsa nemôžme ku každému názoru založiť odborovú centrálu. Nie ja nás až tak veľa, aby sme sa nemohli zjednotiť na spoločnom postupe. Chce to len urobiť zopár kompromisov, či prijať aj názor iných. Len spoločnými silami sa dá niečo dosiahnúť. Určite to nebude slávne totálne víťazstvo, ale zjednotenie zamestnancov do profesnej organizácie dokáže veľa. Viem, že uvažovať o 100 % členstve je utópia,ale ruku na srdce každý z nás – kde patrím? Chcem kolekciu, zájazd či pozornosť ku Dňu detí, alebo chcem mať sociálnu istotu, že tú kolekciu, zájazd aj pozornosť svojím deťom dokážem kúpiť aj sám, ak budem mať istú a zaplatenú prácu? Dokedy sa ešte budeme deliť podľa OC, podľa veľkosti stanice či dôležitosti trate ? Od samotného začiatku som bol pri tvorbe a vznikaní OAVD a som členom dodnes. Veľmi ma mrzí, ak počúvam nie o náraste, ale o úbytku členov. O neochote zmeniť OC. O nezaujme mladých ísť do odborov. Viem, že nezarábame až tak veľa, ale myslíš si, že tých tri a pol eura mesačne ťa zrujnuje, alebo, že si za to niečo mesačne prilepšíš. Dovolím si tvrdiť, že ani nevieš na akú takmer neporebnú vec ich minieš. Ale podstatou nie je členský poplatok. Podstatou je silná profesná organizácia, ktorá ide pevne za svojím a ktorej volení funkcionári majú od svojich voličov plný mandát jednať v ich mene. Samozrejme, že každý sme omylný, ale na to sme tu, aby sme si to povedali, ujasnili. Uvedomme si to najpodstatnejšie – tam kde nie je jednota si zamestnávateľ dovolí omnoho viac uvedomujúc si, že aj tak mu nemá kto oponovať. To skutočne chceme byť ako potkany, ktoré ak už nemajú čo žrať, tak sa požerú navzájom. Jedine silná profesná OC dokáže čeliť súčastným tlakom.

I N F O r e g i ó n u Z v o l e n

Info OAVD ZV

Milí kolegovia a kolegyne !

Ako už všetci dobre viete, po vyhlásení hodinového výstražného štrajku dňa 24.5.2011 zamestnávateľ ponúkol prezidentovi OAVD stretnutie zástupcov zamestnávateľa so štrajkovým výborom na deň 25.5.2011 o 10.00 hod. v Žiline, ktoré prezident prijal. Po šesťhodinovom jednaní a prejavenej ústretovosti od zástupcov zamestnávateľa, bol vyslovený konečný verdikt OAVD, že od štrajku ustupuje. Týmto rozhodnutím sa zmenila celá moja trojročná snaha v pozícii viceprezidentky zjednotiť ľudí a ukázať spoločnú silu „bojovať“ za lepšiu budúcnosť nás – ľudí v prevádzke. Preto som sa zo záverom nezmierila a na druhý deň ráno 26.5.2011 som podala „ABDIKÁCIU na funkciu viceprezidentky OAVD regiónu Zvolen“. Zmenu vo vedení oznámime po najbližšej Regionálnej rade. Väčšina mojich kolegov zo štrajkového výboru si myslí, že to bolo dobré riešenie a že nám otvorili dvere na ďalšie jednania, už dňa 3.6.2011 sme pozvaní ku generálnemu riaditeľovi, s prísľubom spolupráce. Iba čas ukáže, či rozhodnutie bolo správne a držím kolegom palce, aby ich nádej nebola sklamaním. Moje vedomosti a skúsenosti odovzdám nástupcovi a naďalej budem pomáhať tým, ktorí to budú potrebovať.

Vo Zvolene dňa 1.6.2011 Elena Liptáková