Archive for december, 2014

INFO z KV

Vážení kolegovia dňa 1.12 sa uskutočnilo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania. Za OAVD sa zúčastnil kolektívneho vyjednávania prezident OAVD p. Jozef Chovanec. Nakoľko zástupcovia za zamestnávateľa nemali mandát na dohodnutie rozporných bodov, ktoré nám zostali otvorené po prvom kole kolektívneho vyjednávania, tak sme sa vôbec neposunuli ďalej v kolektívnom vyjednávaní. Ďalšie kolo vyjednávania bolo stanovené na pondelok 8.12. Píšem, že bolo, pretože v slede udalostí ktoré sa tento týždeň udiali a to odstúpenie Generálneho riaditeľa, bolo kolektívne vyjednávanie dňa 8.12 zrušené. Čítajte ďalej »