Archive for október, 2018

INFO

Vážené kolegyne, kolegovia, členovia OAVD a zamestnanci ŽSR.
V piatok 26.10.2018 si náš zamestnávateľ splnil zákonnú povinnosť danú zákonom č. 2/1991 Z.z. o kolektívnom vyjednávaní a odborovým organizáciam, ktoré dňa 1.10.2018 podali spoločný návrh novej KZ ŽSR 2019 – 2020 zaslal svoje Stanovisko. Čítajte ďalej »

Návrh OC na novú KZ podaný

Dnes deň „D“.
Odborové organizácie pôsobiace na pôde ŽSR predložili návrh KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY ŽSR NA ROKY 2019-2020 a jej príloh, ktorá by sa mala uzatvoriť medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľom Železnice Slovenskej republiky. Čítajte ďalej »