Archive for január, 2019

INFO z KV

Odborové organizácie pôsobiace na ŽSR

OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ,  OŽSR, OZZŽ, NOŽ a FS.

             Súhrnná informácia zo dňa 23.1.2019.

Vážení kolegovia železničiari. Dovoľte nám v prvom rade Vám všetkým ktorí ste dnes prišli v prvom rade poďakovať. Mnohí z Vás dnes merali od rána dlhú cestu naprieč Slovenskom len preto aby prišli vyjadriť aj napriek mínusovým teplotám svojou osobnou účasťou, nespokojnosť s tým čo sa na našej železnici deje. Za to, že Vám naša firma nie je ľahostajná Vám patrí obrovské ĎAKUJEME !

  Po vyhlásení štrajkovej pohotovosti odborovými organizáciami v piatok 11. januára 2019 na ŽSR pokračovalo  kolektívne vyjednávanie 6.kolom, ktoré sa začalo v čase podporného zhromaždenia.  Tak, ako sme deklarovali vo vyhlásení máme záujem dohodnúť v čo najkratšom čase novú kolektívnu zmluvu, pretože iba tá môže garantovať zamestnancom benefity nad rámec Zákonníka práce.

Napriek úvodnému cirkusovému vystúpeniu jednej nemenovanej odborovej organizácie, ako ste to videli aj vonku, ktoré malo pokračovanie  aj v samotnej rokovacej miestnosti, OC nakoniec pristúpili k samotnému kolektívnemu vyjednávaniu. Prešli sme všetky otvorené body a uzatvorili viaceré rozpory. Niektoré body ostali stále otvorené,  ale predovšetkým nedošlo k dohode v mzdovom náraste.  Zamestnávateľ odprezentoval nový návrh odmeňovania zamestnancov v ústnej rovine. Vyjadril sa, že hľadá možnosti navyšovania miezd cez dodatok k  zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry. V najbližších dňoch budú prebiehať intenzívne rokovania na úrovni vedenia ŽSR a ministerstva dopravy, a po týchto rokovaniach zamestnávateľ predloží OC nový návrh mzdového ohodnotenia, kde bude zohľadnený aj nárast mzdy pre zamestnancov ŽSR. OC sa veľmi opatrne vyjadrovali k tomu návrhu a požiadali o písomné predloženie tohto návrhu. Zamestnávateľ ubezpečil zástupcov OC, že po ukončení rokovaní na ministerstve dopravy predloží ucelený návrh v písomnej podobe. Odborové organizácie naďalej zotrvávajú na pôvodnej  požiadavke nárastu tarifnej mzdy pre všetkých zamestnancov ŽSR  o 100 €.  

Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční 31.1.2019 o 09:00 hod.

Keďže nová  kolektívna zmluva zatiaľ uzatvorená nie je a ŽSR sa stále nachádza v situácii bez platnej kolektívnej zmluvy štrajková pohotovosť vyhlásená hore uvedenými odborovými organizáciami stále trvá a o ďalších podporných aktivitách budete informovaní.V Bratislave dňa 23. 01. 2019          

Vyhlásenie OC

Výzva všetkým železničiarom

Odborové organizácie pôsobiace na ŽSR OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, OZZŽ, NOŽ a FS.
VÝZVA ZAMESTNANCOM ŽSR A VŠETKÝM ŽELEZNIČIAROM
Vážení zamestnanci, železničiari !
Snahou kolektívnych vyjednávačov zo strany odborových organizácií je, v čo najkratšom čase uzatvoriť novú kolektívnu zmluvu na legalizáciu vzniknutej situácie, pretože tak, ako sme už prezentovali, iba ona môže v právnom štáte garantovať pre zamestnancov benefity nad rámec Zákonníka práce a nie jednostranný pokyn generálneho riaditeľa.
Vyzývame preto Vás všetkých, ktorým nie je ľahostajné ako pristupuje zamestnávateľ k Vašim oprávneným požiadavkám vrátane primeraného mzdového nárastu, aby ste prišli podporiť
v stredu 23. januára 2019 v čase o 10,30 hodine
snahy kolektívnych vyjednávačov, zástupcov hore uvedených odborových organizácií. Stretneme sa v Bratislave pred budovou generálneho riaditeľstva ŽSR na Klemensovej.
SPOLU DOKÁŽEME VIAC. „V JEDNOTE JE SILA!“
V Bratislave, 16. 1. 2019

INFO z KV

Odborové organizácie pôsobiace na ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, OZZŽ, NOŽ a FS.

Súhrnná informácia zo dňa 15.1.2019
Po vyhlásení štrajkovej pohotovosti odborovými organizáciami v piatok 11. januára 2019 našiel zamestnávateľ skorší termín, a tak v utorok 15. januára pokračovalo na ŽSR kolektívne vyjednávanie. Tak, ako sme deklarovali vo vyhlásení máme záujem dohodnúť v čo najkratšom čase novú kolektívnu zmluvu, pretože iba tá môže garantovať zamestnancom benefity nad rámec Zákonníka práce. Čítajte ďalej »

Ďalší podporný list

ZO OZ KOVO TEPLÁ VALCOVŇA U. S. STEEL KOŠICE
044 54 KOŠICE
Tel. : 673 9598, 9599
IČO : 30804078 328, DIČ :2020996395

Košice 15. 01.2019
Podpora
Vážene zamestnankyne a zamestnanci ŽSR, milí odborári. Týmto Vám chceme vyjadriť podporu vo vašej absolútne oprávnenej snahe o zvyšovanie miezd a zlepšovanie pracovných podmienok, o ktoré sa snažíte prostredníctvom procesu kolektívneho vyjednávania. So záujmom sledujeme akým spôsobom boli doposiaľ Vaše požiadavky odmietané s odvolávaním sa na nízky rozpočet. V dobe, keď zo všetkých strán počúvame, ako sa Slovensku a jeho ekonomike darí je snáď až trestuhodné, aké navýšenie Vám zamestnávateľ ponúka. Čítajte ďalej »

Podporný list

Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko, považuje va5e sociálne, pracovné a
hlavne mzdové podmienky, aj za náš základný kameň, ovplyvňujúci podmienky kvality života
a zamestnávania nás všetkých,
V mene celej odborovej organizdcie Jaguar Land Rover Slovensko vyjadrujeme podporu
všetkým zamestnancom a odborovým. organizáciam: (OZŽ,FPP, NKOS-Ž, OAVD,ŽROZ,
OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, NOZ, OZZŽ a FS) pôsobiacich pri ŽSR.
V čase keď vrcholoví predstavitelia SR informujú o mimoriadnej prosperite a raste
ekonomiky SR a náklady na bežný život nezastaviteľne stúpajú, navrhovaná suma 10€ na
zvýšenie a postup zo strany železníc je výsmechom každému zamestnancovi ŽSR a jeho
rodine. Čítajte ďalej »

INFO OC

Odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, NOŽ, OZZŽ a FS
Dnes 11. januára 2019 sa zišli odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR na Generálnom riaditeľstve ŽSR, Klemensova 8, scieľom pokračovať v kolektívnom vyjednávaní a obnoviť sociálny dialóg.
Odborovým organizáciám bol zakázaný vstup do budovy GR ŽSR, preto sa zišli na schodoch pred budovou. Čítajte ďalej »

VYHLÁSENIE ŠTRAJKOVEJ POHOTOVOSTI

Odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, NOŽ, OZZŽ a FS.

V Y H L Á S E N I E

Vyššie uvedené odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR z dôvodu prístupu zamestnávateľa ku kolektívnemu vyjednávaniu upozorňujú týmto vyhlásením na „ohrozenie sociálneho zmieru“
skončením platnosti Kolektívnej zmluvy ŽSR dňom 31.12.2018 na roky 2017-2018 a vydaním jednostranného vnútorného nariadenia generálneho riaditeľa č. 26/2018, ktorým sa rozhodol autonómne a bez dohody so sociálnymi partnermi garantovať ním vybrané benefity. Čítajte ďalej »