Otvorený list

Otvorený list GR

Vážený pán generálny riaditeľ

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov dôrazne protestuje proti zámerom zamestnávateľa na hromadné prepúšťanie prevádzkových pracovníkov. Na základe dohody na MDVRR zo dňa 10.02.2011 mal zamestnávateľ prvoradú povinnosť predložiť komplexný materiál na zamýšľané prepúšťanie všetkým OC. Do dnešného dňa si ŽSR túto povinnosť nesplnila. Napriek tomu OR Trnava iniciuje prerokovanie hromadného prepúšťania prevádzkových zamestnancov. Ďalšou dôležitou skutočnosťou je fakt, že povolené je prepúšťanie iba administratívnych pracovníkov nie pracovníkov z prevádzky. OAVD upozorňovala zamestnávateľa na iné možnosti šetrenia mzdových prostriedkov, ktoré neboli zo strany zamestnávateľa vôbec akceptované. Naďalej si myslíme, že možností ako na ŽSR šetriť je naozaj dosť a nie len znižovaním stavu prevádzkových zamestnancov bez zmeny technických zariadení. OAVD je presvedčené, že ďalšie znižovanie počtu zamestnancov v prevádzke vedie k obmedzeniu schopnosti plnohodnotne poskytovať služby dopravcom (napr. plnenie GVD pri poruchách ). Otázkou je, či zamestnávateľ má naozaj vôľu a záujem na dobrom fungovaní firmy, alebo iba plní príkazy zriaďovateľa. Chcem upozorniť na skutočnosť, že na základe rokovaní z 10.02.2011 mal byť Metodický pokyn Generálneho riaditeľa číslo 55/2011 zrušený čo sa do dnešného dňa nestalo, naopak OR Trnava a OR Košice naďalej podľa neho postupujú. OAVD žiada zamestnávateľa o zastavenie prepúšťania prevádzkových zamestnancov, predloženie komplexných materiálov a jednanie so zástupcami zamestnancov. Upozorňujeme Vás, že OAVD využije všetky dostupné možnosti na zmenu doterajšieho prístupu zamestnávateľa a bude hľadať riešenia priamo na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

S pozdravom

V Šali dňa 02.03.2011 Chovanec Jozef
prezident OAVD

1 reakcia