Archive for august, 2022

INFO

Na základe prvotnej iniciatívy a podnetu OAVD, na spoločnom stretnutí OC, dnes 4.8.2022 došlo k zhode pri návrhu k bodu 49 KZ ŽSR. ( Kompenzácia rastu životných nákladov – inflácia).
V krátkom čase bude spracovaný písomný návrh, urýchlene odovzdaný zamestnávateľovi ( ŽSR), aby začala plynúť zákonná 30 dňová na odpoveď zo strany zamestnávateľa.
Podrobnosti a čísla budú zverejnené po doručení druhej zmluvnej strane KZ – zamestnávateľovi ( ŽSR).

Viac na FB OAVD HYDE PARK