Archive for august, 2018

INFO pokračovanie

Info o „ pokračujúcej uhorkovej sezóne“ .
V tomto týždni sme ukončili maratón pracovných zasadnutí – VYHODNOTENIE PLNENIA KZ ŽSR 2017-2018 za 1. polrok na jednotlivých VOJ ŽSR. OAVD sa zúčastnilo vyhodnotenia na všetkých štyroch OR. Na každom z týchto stretnutí sme pripomienkovali alebo oponovali, že nie všetky body platnej kolektívnej zmluvy sa plnia tak ako nám to prezentuje zamestnávateľ. Všetky pripomienky alebo nedostatky v plnení sú v písomných zápisoch a budú podkladom na vyhodnotenie plnenia KZ na úrovni GR ŽSR. Čítajte ďalej »

INFO OAVD

Dovolíme si krátke info a zhrnutie „ uhorkovej sezóny“, t.j. mesiac júl a neukončený august. Ani doba prázdnin a dovoleniek nie je dobou kľudu.
Začiatkom mesiaca júl sme začali intenzívne pracovať na príprave návrhu KZ ŽSR pre nasledujúce obdobie. Tomu predchádzalo niekoľko stretnutí s relevantnými partnerskými odborovými centrálami kde sme hľadali podporu k našim návrhom a aj spoločne ich cizelovali tak aby to boli fakt spoločné návrhy. Čítajte ďalej »