Archive for december, 2011

INFO O KZ

INFO O KZ

Dňa 27.12.2011 sa konalo ďalšie a dnes môžeme povedať posledné kolektívne vyjednávanie v tomto roku. Rokovalo sa o posledných štyroch otvorených bodoch. Bod 31.2 o 36 hodinovom pracovnom čase, bod 44. o výške príplatku za odpracovaný nadčas, bod 45. o mzdovom náraste a o bode 61. o poskytnutí druhého stravného lístku po odpracovaní 11 hodín. Dohodnuté boli všetky rozporné body. Čítajte ďalej »

Članok SME

http://www.sme.sk/c/6184835/vypravcom-odisiel-posledny-vlak.html

INFO Z KV

Info

Dňa 16.12.2011 pokračovalo kolektívne vyjednávanie k neuzatvoreným bodom KZ na rok 2012. Ale jedinou ústrednou témou, ktorá sa prejednávala bol nový systém odmeňovania navrhnutý zamestnávateľom. Zamestnávateľ zatiaľ neustúpil od svojho návrhu a snažil sa OC presvedčiť o výhodnosti predloženej koncepcie aj pripravenou prezentáciou. Pre OC zostáva naďalej neprijateľné riešenie, podľa ktorého by bol mzdový nárast skupiny zamestnancov, ktorí majú na ŽSR odpracovaných 30 a viac rokov riešený len prostredníctvom pohyblivej zložky mzdy. Čítajte ďalej »

Informácia z rokovania s generálnym riaditeľom.

INFO z 13.12.2011

Informácia z rokovania s generálnym riaditeľom.

Dňa 13.12.2011 sa konalo stretnutie predsedov a prezidentov s generálnym riaditeľom na vyriešenie posledných
štyroch rozporných bodov, ktoré zostali po poslednom kolektívnom vyjednávaní. Generálny riaditeľ nás všetkých na úvod privítal a oznámil prítomným návrh zamestnávateľa k rozporným bodom. Čítajte ďalej »

Info OAVD Zvolen

Dňa 5.12.2011 sa pod vedením tajomníka p.A.Bakošovej uskutočnila Regionálna rada OAVD vo Zvolene.Boli uskutočnené zmeny na jednotlivích ramenách,schválený plán práce na rok 2012,smernica platieb a príspevkov členom OAVD na rok 2012,odovzdané darčekové poukážky členom OAVD.
Ako hosť sa zúčastnil prezident OAVD p. Jozef Chovanec,ktorý nás informoval o kolektívnom vyjednávaní.

Región Zvolen opäť žije !

INFO Z KV

KV 01.12.2011

Dňa 01.12.2011sa konalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania. Na dnešné rokovanie nám spoločne zostalo
dvanásť rozporových bodov, ktoré treba doriešiť k úspešnému zavŕšeniu kolektívneho vyjednávania. Ako obyčajne to najdôležitejšie z KZ. Body týkajúce sa nadčasov , odstupného a určených podmienok pre výpoveď zamestnancovi sú úspešne za nami a podľa návrhov OC. Zostávajú nám 4 neuzatvorené body KZ 2012.
1. 36 hod pracovný čas
2. Mzdový nárast
3. Druhý stravný lístok pri pracovnej zmene dlhšej ako 11hodín
4. Návrh zamestnávateľa na zmenu smernice pre odmeňovanie.
Sú to z nášho hľadiska tie najzávažnejšie body pre našich členov. Práve preto dnes neboli uzatvorené a kolektívne vyjednávanie pokračuje na spoločnom rokovaní predsedov a prezidentov odborových centrál
s generálnym riaditeľom dňa 13.12.2012 o 15.00hod.