I N F O r e g i ó n u Z v o l e n

Info OAVD ZV

Milí kolegovia a kolegyne !

Ako už všetci dobre viete, po vyhlásení hodinového výstražného štrajku dňa 24.5.2011 zamestnávateľ ponúkol prezidentovi OAVD stretnutie zástupcov zamestnávateľa so štrajkovým výborom na deň 25.5.2011 o 10.00 hod. v Žiline, ktoré prezident prijal. Po šesťhodinovom jednaní a prejavenej ústretovosti od zástupcov zamestnávateľa, bol vyslovený konečný verdikt OAVD, že od štrajku ustupuje. Týmto rozhodnutím sa zmenila celá moja trojročná snaha v pozícii viceprezidentky zjednotiť ľudí a ukázať spoločnú silu „bojovať“ za lepšiu budúcnosť nás – ľudí v prevádzke. Preto som sa zo záverom nezmierila a na druhý deň ráno 26.5.2011 som podala „ABDIKÁCIU na funkciu viceprezidentky OAVD regiónu Zvolen“. Zmenu vo vedení oznámime po najbližšej Regionálnej rade. Väčšina mojich kolegov zo štrajkového výboru si myslí, že to bolo dobré riešenie a že nám otvorili dvere na ďalšie jednania, už dňa 3.6.2011 sme pozvaní ku generálnemu riaditeľovi, s prísľubom spolupráce. Iba čas ukáže, či rozhodnutie bolo správne a držím kolegom palce, aby ich nádej nebola sklamaním. Moje vedomosti a skúsenosti odovzdám nástupcovi a naďalej budem pomáhať tým, ktorí to budú potrebovať.

Vo Zvolene dňa 1.6.2011 Elena Liptáková

Comments are closed.