INFO OAVD regiónu Zvolen

INFO 1-2013

INFO OAVD regiónu Zvolen

Vážení kolegovia a kolegyne.

Dňa 14.2.2013 sa konala K O N F E R E N C I A Regionálnej rady OAVD Zvolen,kde bola zvolená nová Regionálna rada v tomto zložení:

Viceprezident : K R Á L Slavomír
Tajomník : B A K O Š O V Á Anna
Hospodár : K O C K A Valér
Revízna komisia: H O R Ň A N S K Á Monika
K O V Á Č O V Á Martina

Vedúci ramien a uzlov:

Banská Bystrica: H O R Ň A N S K Á Monika – výpravca žst. Vlkanová
Sliač,Vlkanová,Radvaň,Banská Bystrica,Slovenská Ľupča,Medzibrod,Podbrezová,Brezno,
Kostiviarská,Uľanka,Čremošné

Horná Štubňa: N E O B S A D E N É
Bartošová Lehôtka,Kremnica,Kremnické Bane,Horná Štubňa,Dolná Štubňa – odbočka,Diviaky,
Príbovce

Žiar n/Hronom: K R Á L Slavomír – výpravca žst.Žanovica
Žiar n/Hronom,Hliník n/Hronom,Žarnovica,Nová Baňa,Hronský Beňadik,,Kozárovce,Veľké Kozmálovce,
Levice,Kalná n/Hronom,Lok,výh.Pial,Beša,Podhájska,Hul,Uľany n/Žitavou

Uzol Zvolen : K O C K A Valér – výpravca žst.Zvolen os.st.
Zvolen os.st.,Zvolen nákl.st.,Zvolen vých.,Slatinka,SOP

Dispečeri Zvolen: B Ó N A Ladislav – prevádzkový dispečer Zvolen
kontrolný dispečer,prevádzkový dispečer,elektrodispečer

Vígľaš: B A K O Š O V Á Anna – výpravca žst.Stožok
Vígľaš,Pstruša,Stožok,Kriváň,Lovinobaňa,Podrečany,Tomášovce,Lučenec,Breznička,Poltár,Kokava n/Rim
.
Jesenské: K O V Á Č O V Á Martina – výpravca žst.Gemerská Hôrka
Holiša,Fiľakovo,Urbánka,Hajnáčka,Blhovce,Jesenské,Rim.Seč,Lenártovce,Tornaľa,Gemerská Hôrka

Vo Zvolene 14.2.2013 Regionálna rada OAVD Zvolen

Comments are closed.