Info ZV

Info OAVD

Dňa 16.10.2013 sa uskutoční v zasadačke OR Žilina snem OAVD . Hlavným programom bude určiť ďalšie smerovanie našej odborovej organizácie , voľba prezidenta a predsedu rady OAVD. Pozývam všetkých našich členov , ktorý majú zodpovednosť a záujem podieľať sa na dianí v radoch výpravcov a dispečerov . Prostredníctvom našich odborov vstupujeme do diania na ŽSR a snažíme sa ovplyvňovať prostredie a podmienky v ktorých pracujeme. Preto Vás srdečne pozývam . Zabezpečili sme občerstvenie pre účastníkov snemu . Pre tých Vás , ktorý máte dennú alebo nočnú smenu zabezpečíme P-čko . Preto Vás žiadam o včasné nahlásenie aby sme to vedeli zabezpečiť. Pre tých , ktorý sa budú ponáhľať domov bude zabezpečený odvoz autom.
Nahlasovať sa môžete na e-mail : slavokral@gmail.com , alebo na tel.: 0903 397 668 .
Tí z Vás , ktorý ešte nie ste a máte záujem stať sa členom OAVD alebo ste boli členom OAVD využite možnosť stať sa členmi profesného cechu výpravcov a dispečerov. Prihlášku je možné stiahnuť z našej stránky www.oavd.sk alebo sms na číslo 0903397668.

Slavomír Král
Viceprezident OAVD

Comments are closed.