Predpisy, nariadenia a pod.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia  na základe upozornenia O510 na nariadenie Generálneho riaditeľa č. 4/2001 o slobodnom prístupe k informáciám musíme z našej verejne prístupnej stránky OAVD stiahnuť všetky interné predpisy a smernice vydané ŽSR. Na základe upozornenia O510 nemáme inú možnosť. Namiesto týchto predpisov a smerníc, ktoré sú pre všetkých zamestnancov dostupné v práci v aplikácii Intranetový portál ŽSR budú na tomto mieste uverejneňované vysvetlivky k jednotlivým otázkam. Môže to byť iba formou otázka-odpoveď. Budeme sa snažiť osloviť jednodlivých gestorov a ľudí zaoberajúcich sa danou problematikou a odpovedať priebežne na všetky vaše otázky. Zároveň hľadáme tých, ktorí tomu rozumejú a vedia to náležitou a hlavne jednoduchou formou vysvetliť. Verím, že v našich radoch sa nájde nemálo fundovaných ľudí. Chcel by som vašu pozornosť upriamiť na našu novú skupinu na Facebooku http://www.facebook.com/reqs.php?fcode=99b5cdbd7&f=100001098606277#!/group.php?gid=116495588385178.

Jozef Chovanec
Prezident OAVD

Zmena prístupu k informáciám

1 reakcia