Archích kategórie Uncategorized

INFO z KV

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE – ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
o dodatku č. 4, – mzdový nárast pre zamestnancov ŽSR na rok 2022.
??️
Dňa 16.12.2021 sa konalo kolektívne vyjednávanie na ŽSR na podnet zamestnávateľa. Po troch kolách neustáleho tvrdenia, nemáme, nedáme, máme málo, čo v treťom kole 2.12.2021 aj za prítomnosti GR ŽSR sme im vyvrátili ( v úzkej súčinnosti OAVD a OZŽ). Následne zamestnávateľ nespochybnil naše zistenie, že šetrí na mzdách pre zamestnancov v roku 2021 objem skoro 7 miliónov. ( Hneď aj našli riešenie na vyplatenie určitej čiastky- tzv. Covid resp. Vianočné, vo výške 150 euro).
Dnes predložil zamestnávateľ ústne ponuku na mzdový nárast pre rok 2022. Kolektívni vyjednávači jednoznačne odmietli tento návrh, keďže nemôžu súhlasiť :

 1. Výškou sumy navýšenia.
 2. Systémom ( spôsobom ) navýšenia.
 3. Zdrojom finančných prostriedkov na navýšenie.
  Tak preto minimálne z týchto troch dôvodov kolektívni vyjednávači odmietli tento návrh zamestnávateľa.
  Zamestnávateľ neprijal ani jeden bod z návrhu dodatku č. 4, ktorý im bol predložený do KV.
  Požiadali sme zamestnávateľa o vyplatenie sumy 150 euro vo výplate za mesiac december z tých dokázateľne ušetrených mzdových nákladov.
  QUO VADIS- ako ďalej ?
  Kolektívni vyjednávači OC ešte začiatkom týždňa absolvujú niekoľko bilaterálnych rokovaní mimo zamestnávateľa ŽSR a po dohode sme si stanovili ešte termín kolektívneho vyjednávania na deň 22.12.2021 o 13.00 hod., kde sme požiadali aj o účasť GR ŽSR.
  Bližšie informácie budú po dodaní písomného návrhu zamestnávateľa a spomínaných stretnutiach mimo ŽSR.
  A nakoniec pre všetkých zamestnancov si dovolím citovať postoj zamestnávateľa v rámci KV, kde som dnes aj dostal v podstate súhlas na uverejnenie.

V tomto som sa zmohol iba na “ suché“ konštatovanie, že dnes sa „už to nenosí“.

Citujem: “ …., že najväčším benefitom ŽSR je stabilita pre zamestnancov, ktorí majú garantovanú mzdu vo výplatnom termíne“.
???
( Toto fakt nepotrebuje komentár).
František Demko KV OAVD.

INFO

Skopírovať a vložiť na FB

https://www.facebook.com/2083350548357643/posts/7384431321582846/

Poďakovanie členom VK

Vážení kolegovia a kolegyne.

Dovoľte mi srdečne Vám poďakovať za vaše úsilie a odvedenú prácu pri voľbe zástupcu zamestnancov do Správnej rady ŽSR. Je mi nesmierne ľúto, že na základe konania niektorých jednotlivcov pri voľbách toto úsilie a Vaša práca vyšli na zmar nakoľko sa náš kandidát na protest voči priebehu volieb , možného ovplyvňovania , či podozrenia z manipulácie volieb v jednotlivých volebných komisiách vzdal kandidatúry za zástupcu zamestnancov v Správnej rade ŽSR. Aj druhé miesto je pekný výsledok v prípade demokratických a korektných volieb. Podľa nášho názoru tieto voľby také neboli a preto sa náš kandidát rozhodol odstúpiť a ďalej nekandidovať. Ani jedno podanie ani jedno podozrenie z porušovania nebolo podané na volebné komisie v ktorých pôsobili členovia OAVD . A preto ešte raz veľká vďaka za vašu prácu. Ak sa dajú voľby urobiť v niektorých volebných komisiách korektne a v súlade so všetkým prečo nie všade?

Prezident OAVD Mgr. Jozef Chovanec

Voľby do SR ŽSR

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci ŽSR, priatelia.
S úžasom a poľutovaním vnímam osočovanie a špinavú kampaň – voľby do SR ŽSR.
Mnohí oprávnené konštatujeme, že je to HYENIZMUS.
Osobne si myslím, že hyenám krivdíme – tohto sú schopní len niektorí ľudia, žiadne zvieratá!
Dovolím sa pár slovami vyjadriť k kandidátom- mojím protikandidátom.
Číslo 2. :
Osoba z externého prostredia ( aj keď pred dávnymi rokmi skúsil „železničiarsky chlebík“, a možno bol ťažký a o dvoch kôrkach, tak skúšal ísť za lepším). Úplné legitímne. A ohlasuje návrat ako jeden z najväčších bojovníkov proti korupcii. Úplné legálne a aj chvályhodné. No osobne viem a som presvedčený, že SR ŽSR nie je apriori inštitúcia bojujúca iba proti korupcii. Jej kompetencie sú jasne dané zákonom.
Pred pár rokmi sme mali už na ŽSR “ externistov“ zástupcov zamestnancov.
Výsledok ako to dopadlo – ani 500 euro, ani Rakúsko, ani live prenosy z rokovaní na Klemensovej. Ich pár mesačné pôsobenie na ŽSR pôsobilo škody na roky.?
Číslo 3. :
Z jeho päťročného pôsobenia – člena Správnej rady ŽSR máme – ja osobne minimum informácií a väčšina zamestnancov pri osobných stretnutiach konštatovalo, že ani nemajú vedomosť “ čo je SR ŽSR a kto ich tam zastupuje) .
Veľmi málo informácií sme mali aj my, kolektívni vyjednávači OC, ktoré by sme mohli použiť napr. pri KV .
Posledný príklad je 3.kolo KV, kde sme zamestnávateľovi dokázali, že za rok 2021 ušetril na zamestnancoch mzdové prostriedky v sume skoro 7 miliónov. A bolo to bez patričnej pomoci člena Správnej rady ŽSR, zástupcu zamestnancov.

 • očakávali sme odpočet jeho päťročného pôsobenia.
 • v rámci agresívnej kampani proti jeho osobe, som osobne očakával, že vysvetlí tieto obvinenia ani nie svojím členom, ale skôr zamestnancom ŽSR, lebo v SR ŽSR pôsobí ako zástupca všetkých zamestnancov.
  ???
  Pozývam Vám všetkých k voľbám, využite svoje právo dané zákonom.
  ??️??️??️
  Ponúkam Vám desať bodov, ktoré budem presadzovať v SR ŽSR a samozrejme dám v reálnom čase aj priebežný odpočet, ak dostanem Vašu dôveru.
  František Demko
  Kandidát číslo 1️⃣

INFO z KV

2.12.2021.
Kolektívne vyjednávanie na ŽSR – 3.kolo.
Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci na všetkých úrovniach ŽSR.
Tretie kolo KV ukončené.
NEMÁME, NEDÁME, NEDALI NÁM, MÁME MÁLO ….
Ponuka aká sa neodmieta- dva roky po sebe na ŽSR bez navýšenia mzdy – 0 percent.!
Už nie je doba ministra – Prokopoviča a Fígeľa, že pán Boh tak chce a je to správne.

??
KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE NA ŽSR O DODATKU č. 4. ( mzdový nárast pre rok 2022) je ukončené.
Kolektívni vyjednávači ukončili proces kolektívneho vyjednávania, keď aj dnes , aj za prítomnosti GR ŽSR zamestnávateľ jednoznačne deklaroval pre rok 2022 nárast mzdy vo výške 0% ( nula percent). Strana zamestnávateľa neprijala ani jeden argument zo strany zástupcov OC.
Stále iba dookola – nemáme, nedáme, nedali nám, máme málo, a zamestnanci to musia pochopiť a akceptovať.
NIE, zamestnanci to nepochopia, ani nebudú akceptovať.
Dnes sme zamestnávateľovi aj za prítomnosti GR ŽSR jednoznačne a nespochybniteľné dokázali, že tento rok, za 11 mesiacov ušetril na zamestnancoch( viac menej v prevádzke) cca 7 ( sedem) miliónov eur. Áno, je to fakt, a snáď v krátkom čase príde aj riešenie od zamestnávateľa čo s tým.
Nakoniec nás , kolektívnych vyjednávačov odkázal ísť kolektívne vyjednávať na MDV alebo Úrad vlády alebo MF SR.
Túto výzvu zamestnávateľa sme prijali, a podnikáme kroky, ísť KV na MDV na odporúčanie zamestnávateľa.
Tam ale budeme potrebovať aj pomoc zamestnancov.
Podrobnejšie informácie o priebehu 3.kola KV, a ďalších postupových krokoch zo strany Zástupcov zamestnancov v priebehu zajtrajška.( 3.12.2021)
František Demko
KV za OAVD.

Voľby do SR ŽSR

Volebný poriadok do SR ŽSR

INFO Z KV