Archích kategórie Uncategorized


KZ na stránku

Na základe podnetov od zamestnancov z prevádzky si Vás dovoľujeme upozorniť na ustanovenia článku2.1. bod 10 a 11, platnej KZ ŽSR. Sú tam jasne zadefinované povinnosti vedúcich zamestnancov ale aj práva zamestnancov. Poprosíme všetkých zamestnancov aby uplatňovali svoje práva, ktoré im zaručuje KZ ŽSR a platná legislatíva Slovenskej republiky. Čítajte ďalej »

PREČO BYŤ ČLENOM ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE

leták nábor

Čo sú vlastne „ODBORY“? ODBORY – je to organizácia, ktorú tvoria zamestnanci v našej spoločnosti na základe dobrovoľného členstva a úlohou odborov je obhajovať práva a záujmy členov, zamestnancov a prispievať k rozvoju sociálnej súdržnosti. Hlavnými hodnotami odborov sú: sociálne partnerstvo, demokracia, otvorenosť a solidarita. Často sa na odbory prihliada ako na prežitok komunistického režimu, ale v skutočnosti u nás siaha história odborov ďaleko pred obdobie vládnutia komunistickej strany t.j. do II. polovice 19. St. a myšlienka odborového združovania bola totalitným režimom len zneužitá. Čítajte ďalej »

INFO z RR

INFO-RR

KOLEGYNE, KOLEGOVIA, ČLENOVIA OAVD:

Dňa 13.3.2018 sa uskutočnilo zasadnutie Republikovej rady. Členovia Republikovej rady sa zasadnutia zúčastnili v nadpolovičnej väčšine. Hlavnou úlohou Republikovej rady, je napĺňať úlohy dané Snemom OAVD, určovať smerovanie OAVD. Čítajte ďalej »

Tlačivo k 2%

vyhlasenie-scan

Ako poukázať 2%

Postup-krokov-na-poukázanie-2-3-pre-zamestnancov-ktorí-požiadali-zamestnávateľa-o-ročné-zúčtovanie

Venujte 2% z daní OAVD venujete ich tak sami sebe!
OAVD si svojim oduševneným a principiálnym prístupom pri presadzovaní oprávnených záujmov zamestnancov získali repekt u zamestnávateľa i ostatných odborových centrál. Čítajte ďalej »

Zhrnutie roka 2017

Zhrnutie roka 2017.

Vážení členovia OAVD, sympatizanti OAVD, kolegyne, kolegovia a zamestnanci ŽSR.

Teraz je ten čas splnených prianí, želaní, pohody, hodnotenia, bilancovania a nových predsavzatí aj cieľov do ďalšieho obdobia. Aj OAVD chce na sklonku roka 2017 zhodnotiť obdobie tohto roka, povedať čo sa nám podarilo, kde sa nám menej darilo a čo nás čaká v roku 2018 ktorý už klope na dvere.
Rok 2017 bol prelomovým pre Odborovú asociáciu výpravcov a dispečerov. Čítajte ďalej »

Členský príspevok

Členské-5,00-EUR-1

Zvýšenie členského príspevku OAVD.

Kolegyne, kolegovia, členovia OAVD. Delegáti VII. Snemu OAVD, ktorý sa konal dňa 4.10.2017 v Žiline rozhodli na základe návrhu vrcholových funkcionárov OAVD o zvýšení mesačného členského príspevku OAVD z 3,50 Eur ( resp. 3.32 Eur) na 5,0 Eur. Čítajte ďalej »