Archích kategórie Uncategorized

Výzva všetkým železničiarom

Odborové organizácie pôsobiace na ŽSR OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, OZZŽ, NOŽ a FS.
VÝZVA ZAMESTNANCOM ŽSR A VŠETKÝM ŽELEZNIČIAROM
Vážení zamestnanci, železničiari !
Snahou kolektívnych vyjednávačov zo strany odborových organizácií je, v čo najkratšom čase uzatvoriť novú kolektívnu zmluvu na legalizáciu vzniknutej situácie, pretože tak, ako sme už prezentovali, iba ona môže v právnom štáte garantovať pre zamestnancov benefity nad rámec Zákonníka práce a nie jednostranný pokyn generálneho riaditeľa.
Vyzývame preto Vás všetkých, ktorým nie je ľahostajné ako pristupuje zamestnávateľ k Vašim oprávneným požiadavkám vrátane primeraného mzdového nárastu, aby ste prišli podporiť
v stredu 23. januára 2019 v čase o 10,30 hodine
snahy kolektívnych vyjednávačov, zástupcov hore uvedených odborových organizácií. Stretneme sa v Bratislave pred budovou generálneho riaditeľstva ŽSR na Klemensovej.
SPOLU DOKÁŽEME VIAC. „V JEDNOTE JE SILA!“
V Bratislave, 16. 1. 2019

INFO z KV

Odborové organizácie pôsobiace na ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, OZZŽ, NOŽ a FS.

Súhrnná informácia zo dňa 15.1.2019
Po vyhlásení štrajkovej pohotovosti odborovými organizáciami v piatok 11. januára 2019 našiel zamestnávateľ skorší termín, a tak v utorok 15. januára pokračovalo na ŽSR kolektívne vyjednávanie. Tak, ako sme deklarovali vo vyhlásení máme záujem dohodnúť v čo najkratšom čase novú kolektívnu zmluvu, pretože iba tá môže garantovať zamestnancom benefity nad rámec Zákonníka práce. Čítajte ďalej »

Ďalší podporný list

ZO OZ KOVO TEPLÁ VALCOVŇA U. S. STEEL KOŠICE
044 54 KOŠICE
Tel. : 673 9598, 9599
IČO : 30804078 328, DIČ :2020996395

Košice 15. 01.2019
Podpora
Vážene zamestnankyne a zamestnanci ŽSR, milí odborári. Týmto Vám chceme vyjadriť podporu vo vašej absolútne oprávnenej snahe o zvyšovanie miezd a zlepšovanie pracovných podmienok, o ktoré sa snažíte prostredníctvom procesu kolektívneho vyjednávania. So záujmom sledujeme akým spôsobom boli doposiaľ Vaše požiadavky odmietané s odvolávaním sa na nízky rozpočet. V dobe, keď zo všetkých strán počúvame, ako sa Slovensku a jeho ekonomike darí je snáď až trestuhodné, aké navýšenie Vám zamestnávateľ ponúka. Čítajte ďalej »

Podporný list

Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko, považuje va5e sociálne, pracovné a
hlavne mzdové podmienky, aj za náš základný kameň, ovplyvňujúci podmienky kvality života
a zamestnávania nás všetkých,
V mene celej odborovej organizdcie Jaguar Land Rover Slovensko vyjadrujeme podporu
všetkým zamestnancom a odborovým. organizáciam: (OZŽ,FPP, NKOS-Ž, OAVD,ŽROZ,
OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, NOZ, OZZŽ a FS) pôsobiacich pri ŽSR.
V čase keď vrcholoví predstavitelia SR informujú o mimoriadnej prosperite a raste
ekonomiky SR a náklady na bežný život nezastaviteľne stúpajú, navrhovaná suma 10€ na
zvýšenie a postup zo strany železníc je výsmechom každému zamestnancovi ŽSR a jeho
rodine. Čítajte ďalej »

Centrálny štrajkový výbor

Odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, NOŽ,OZZŽ a FS

Vyššie uvedené odborové organizácie na základe vyhlásenia štrajkovej pohotovosti na ŽSR dňa 11.1.2019 ustanovili Centrálny štrajkový výbor v zložení:

OZŽ​ ​Darina Fabuľová
OAVD ​Jozef Chovanec, František Demko
FPP ​​Mikuláš Hrivňák
SSŽ​​ Sabina Hricišonová
FS​ ​Dušan Kaša
NKOS-Ž​ Peter Novoveský

Prvé stretnutie CŠV sa uskutoční v pondelok 14.1.2019 o 11.30 hod. v sídle OZŽ, Vajnorská 1, Bratislava. Čítajte ďalej »

INFO OC

Odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, NOŽ, OZZŽ a FS
Dnes 11. januára 2019 sa zišli odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR na Generálnom riaditeľstve ŽSR, Klemensova 8, scieľom pokračovať v kolektívnom vyjednávaní a obnoviť sociálny dialóg.
Odborovým organizáciám bol zakázaný vstup do budovy GR ŽSR, preto sa zišli na schodoch pred budovou. Čítajte ďalej »

VYHLÁSENIE ŠTRAJKOVEJ POHOTOVOSTI

Odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, NOŽ, OZZŽ a FS.

V Y H L Á S E N I E

Vyššie uvedené odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR z dôvodu prístupu zamestnávateľa ku kolektívnemu vyjednávaniu upozorňujú týmto vyhlásením na „ohrozenie sociálneho zmieru“
skončením platnosti Kolektívnej zmluvy ŽSR dňom 31.12.2018 na roky 2017-2018 a vydaním jednostranného vnútorného nariadenia generálneho riaditeľa č. 26/2018, ktorým sa rozhodol autonómne a bez dohody so sociálnymi partnermi garantovať ním vybrané benefity. Čítajte ďalej »

Informačný list zamestnancom ŽSR

Vážené kolegyne , vážení kolegovia, železničiari.

K situácii, ktorá nastala na ŽSR po skončení platnosti kolektívnej zmluvy sa v utorok 8. januára 2019 stretli odborové organizácie, aby sa spoločne dohodli na postupových krokoch.

V otvorenom liste zo dňa 4. 1. 2019 sme informovali zamestnancov o našom stanovisku k Nariadeniu GR č. 26/2018, ktorým pán generálny riaditeľ jednostranne rozhodol o poskytovaní ním vybraných niektorých benefitov. Čítajte ďalej »