INFO z KV

Kolektívne vyjednávanie o Dodatku číslo 4 – mzdový nárast pre rok 2022, KZ ŽSR 2021 – 2023 ukončené !Od 1.4.2022 zvýšenie TT všetkým zamestnancom o 45 euro.Dostatočne – Nedostatočné ? Návrh OC bol 60 euro od 1.1.2022, ktorý zamestnávateľ neprijal a neakceptoval. Jeho pôvodný proti návrh bol 0%, ( nulový nárast) pre celý rok 2022. Po už prezentovaných informáciách, keď OC – OAVD a OZŽ počas KV upozornili zamestnávateľa, že šetrí mzdové náklady v roku 2021 v objeme skoro 7 miliónov došlo k vyplateniu v dvoch častiach ( 150 a 180 euro). Následne zamestnávateľa navrhol zvýšenie TT o 30 potom o 35 a 40 od 1.7.2022. Dnes navrhol a súhlasil z navýšením od 1.4.2022 o 45 euro do TT. Aj napriek nesúhlasu niektorých OC, vrátane OAVD a búrlivej diskusií medzi OC a ich požiadavke trvať na navýšení o 50 euro, OZŽ odsúhlasilo zamestnávateľovi tento návrh. Podrobnejšie informácie o ďalších dojednaniach v rámci Dodatku číslo 4, ktoré sa týkajú iba niektorých zamestnancov budú zverejnené v krátkom čase. František Demko OAVD.

Comments are closed.