Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci, priatelia.

        Opäť sme v čase, keď nás čaká koniec roka. Niekto oddychuje, niekto bilancuje, niekto sa ešte naháňa. Rok 2 0 2 1 bol pre nás všetkých  náročný, pre niekoho zaujímavý a pre niekoho aj zábavný.

Ďakujem za každé stretnutie, či už osobné, telefonické alebo mailové. Ďakujem za veci, ktoré som sa mohol naučiť.
Vážim si to…

Každoročne prežívame prvé dni nového roka, podávame si ruky s priateľmi, so známymi i s cudzími a vyslovujeme si svoje želenia pre rok, ktorý budeme žiť vo vzájomnej spolupatričnosti našich pracovných i všedných dní. Rok 2 0 2 1, ktorý sme prežili v každodenných radostiach i trápeniach, zostane už len v našich spomienkach a v našich osobných činoch. Určite ho každý z nás naplňoval podľa svojich vlastných predsavzatí a možností, či už v rodinnom, osobnom alebo pracovnom živote. V našom živote sú situácie, okolnosti a dôsledky, s ktorými sa musíme nevyhnutne zmieriť. Sú však situácie a okolnosti, ktoré tento charakter nemajú. Akceptovaním ich zdanlivej nemennosti a osudovosti znehodnocujeme podstatu toho, čo sme schopní prežívať ako ľudskú spolupatričnosť. Nepochybujem, že v mnohých prípadoch je ťažko rozlíšiť vecí, ktoré je možné meniť a vlastne nevyhnutné meniť, alebo sa s ich stavom minimálne nezmieriť. Dôvod, prečo by sme sa ale o to mali pokúsiť, je viac ako jednoznačný. Aby sa tolerancia a schopnosť pokojného spolunažívania, pracovnej pohody a primeraného ohodnotenia práce nestali len nostalgickými odkazmi do našej histórie. Každodenne sme svedkami, ako sa niekto v našom okolí dožaduje uznania, a pritom podáva kamene namiesto chleba. Koľko energie vynakladáme v zápase o majetky a hmotný blahobyt a ani nepostrehneme, ako nebadane strácame to skutočne bohatstvo – priateľstvo, pokoj duše a pocit zmysluplnosti vlastného života. Skúsenosť niekoľkých storočí dáva dostatok príkladov, že úpadok je často spojený s ohraničením ľudskej bytosti na jej iba materiálne potreby.
Pripomína nám však aj to, že kým sa duchovné záujmy nedostanú na popredné miesto v našom osobnom, ale aj v živote našej spoločností, našej firmy, kým sa duchovne neobnovíme, teda kým nezmeníme uhol pohľadu na svoj hodnotový rebríček, ťažko môžeme očakávať, že sa pretvorí naše okolie, naša pracovná atmosféra, duch celej našej spoločností. Niekto „múdry“ kedysi povedal, že slová umožňujú vstúpiť do života iných. Čas začiatkov, čas prelomový vo svojej symbolike ako aj tento na začiatku nového roku 2 0 2 2 je ideálny. Je to čas pokúsiť sa rozpoznávať to, čo sa dá zmeniť a nachádzať v sebe a v iných silu na tieto zmeny. Uvedomiť si hodnoty a trvať na nich !
V novom roku 2022, všetkým Vám??? prajem v prvom rade pevné zdravie a aby ste sedeli v takom správnom vlaku, kde rušeň na roh hojnosti píska a cesta so šťastenou sa stíska.
PF 2022

František Demko OAVD

Comments are closed.