INFO

Pre všetkých, ktorí prejavia záujem pomôcť…..( Podrobnejšie informácie u vedúcich zamestnancov).
???️

HROMADNÝ MAIL ŽSR

Odoslané: 24. marca 2022 11:05
Predmet: Databáza dobrovoľníkov

VEC: Databáza dobrovoľníkov

Zamestnanci Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) od prvých dní vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine nepretržite zabezpečujú organizáciu dopravy vojnových utečencov zo štátnych hraníc ďalej na územie Slovenskej republiky a zároveň im sprostredkúvajú ubytovanie. Tieto činnosti je potrebné zabezpečovať v nepretržitej trojzmennej prevádzke a preto sa na nás ministerstvo obrátilo s výzvou o posilnenie dobrovoľníckych tímov v Sobranciach, Michalovciach a Humennom aj z radov zamestnancov ŽSR, a to predovšetkým na týchto pozíciách:

* manažér logistiky
* dispečer, koordinátor dopravy
* koordinátor/sprostredkovateľ ubytovania.

Opisy týchto činností a miesta výkonu práce sú uvedené v prílohe.

MDV má pre dobrovoľníkov rezervované ubytovanie. Zamestnanec počas dobrovoľníckej činnosti bude odmeňovaný podľa pracovnej zmluvy v typovej pozícii ako pri výkone práce na ŽSR. Náklady na ubytovanie, dopravu do miesta určenia a stravné si bude účtovať ako cestovné náhrady pri pracovnej ceste.

MDV žiada zamestnancov, ktorí sú ochotní pomôcť a majú záujem o uvedené dobrovoľnícke činnosti, aby sa prihlásili. Zamestnanec dobrovoľník sa prihlási vyplnením priloženej tabuľky. Prihlášku potvrdí zamestnanec svojim podpisom. Vedúci výkonného pracoviska svojim podpisom vyjadrí súhlas s uvoľnením zamestnanca na dobrovoľnícku činnosť. Sken vyplnenej prihlášky pošle vedúci zamestnanec na mailovú adresu gro510@zsr.sk<mailto:gro510@zsr.sk> najneskôr 28.03.2022 do 18:00 hod.
Bližšie informácie budú prihláseným zamestnancom oznámené dodatočne po zaradení do databázy dobrovoľníkov a upresnení podmienok vyslania zo strany MDV.

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Comments are closed.