INFO

JE NAJVYŠŠÍ ČAS HOVORIŤ O PROBLÉMOCH ŽELEZNIČNÉHO SEKTORA SR OTVORENE A RIEŠIŤ ICH!

Po poslednej odvetvovej Tripartite MDV, ktorá sa konala 29.4.2022 ostalo nezodpovedaných mnoho otázok a veľa otáznikov ohľadom financovania resp. dofinancovania železničného sektora SR.
Tieto témy sa už v posledných dňoch preniesli aj do celoslovenskej diskusie.
Na podnet a z iniciatívy OAVD, FS a následnej súčinnosti OZŽ sme žiadali kompetentných o spoločné pracovné stretnutie, kde by sme tieto témy otvorili na diskusiu od kompetentných a následne chceme počuť riešenia a byť nápomocný pri hľadaní východísk.
???️?️??
To sú témy, ktoré rezonujú už celospoločenský, ale v prvom rade sú to problémy železničného sektora na Slovensku a prirodzene aj zamestnancov sektora.
?
Naše žiadosti boli nakoniec vypočuté a zajtra, t.j. 6.6.2022 sa uskutoční v dopoludňajších hodinách PRACOVNÉ STRETNUTIE na ktorom sa zúčastnia zástupcovia MF SR, ÚHP, MDV, železničných podnikov pod gesciou MDV a zástupcovia zamestnancov troch najväčších OO pôsobiacich v železničnom sektore SR.
JE NAJVYŠŠÍ ČAS HOVORIŤ O PROBLÉMOCH ŽELEZNIČNÉHO SEKTORA SR OTVORENE A RIEŠIŤ ICH!

O výsledkoch pracovného stretnutia budeme informovať.

Comments are closed.