Archive for január, 2019

VYHLÁSENIE ŠTRAJKOVEJ POHOTOVOSTI

Odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, NOŽ, OZZŽ a FS.

V Y H L Á S E N I E

Vyššie uvedené odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR z dôvodu prístupu zamestnávateľa ku kolektívnemu vyjednávaniu upozorňujú týmto vyhlásením na „ohrozenie sociálneho zmieru“
skončením platnosti Kolektívnej zmluvy ŽSR dňom 31.12.2018 na roky 2017-2018 a vydaním jednostranného vnútorného nariadenia generálneho riaditeľa č. 26/2018, ktorým sa rozhodol autonómne a bez dohody so sociálnymi partnermi garantovať ním vybrané benefity. Čítajte ďalej »

Informačný list zamestnancom ŽSR

Vážené kolegyne , vážení kolegovia, železničiari.

K situácii, ktorá nastala na ŽSR po skončení platnosti kolektívnej zmluvy sa v utorok 8. januára 2019 stretli odborové organizácie, aby sa spoločne dohodli na postupových krokoch.

V otvorenom liste zo dňa 4. 1. 2019 sme informovali zamestnancov o našom stanovisku k Nariadeniu GR č. 26/2018, ktorým pán generálny riaditeľ jednostranne rozhodol o poskytovaní ním vybraných niektorých benefitov. Čítajte ďalej »

Otvorený list zamestnancom

Odborové centrály pôsobiace na ŽSR
Vážení zamestnanci Železníc Slovenskej republiky
Nový rok 2019 nám, po neúspešnom kolektívnom vyjednávaní, priniesol bezprecedentnú situáciu, kedy zamestnávateľ jednostranne formou vnútorného predpisu (nariadenia generálneho riaditeľa) rozhodol o poskytovaní ním vybraných benefitov, ktoré predtým garantovala kolektívna zmluva platná do 31.12.2018.
Napriek našej opakovanej výzve vrátiť sa k rokovaciemu stolu a pokúsiť sa o kompromisné uzavretie dodatku, ktorým by sa predĺžila platnosť kolektívnej zmluvy sa tak nestalo. Čítajte ďalej »