Archive for január, 2019

Informačný list zamestnancom ŽSR

Vážené kolegyne , vážení kolegovia, železničiari.

K situácii, ktorá nastala na ŽSR po skončení platnosti kolektívnej zmluvy sa v utorok 8. januára 2019 stretli odborové organizácie, aby sa spoločne dohodli na postupových krokoch.

V otvorenom liste zo dňa 4. 1. 2019 sme informovali zamestnancov o našom stanovisku k Nariadeniu GR č. 26/2018, ktorým pán generálny riaditeľ jednostranne rozhodol o poskytovaní ním vybraných niektorých benefitov. Čítajte ďalej »

Otvorený list zamestnancom

Odborové centrály pôsobiace na ŽSR
Vážení zamestnanci Železníc Slovenskej republiky
Nový rok 2019 nám, po neúspešnom kolektívnom vyjednávaní, priniesol bezprecedentnú situáciu, kedy zamestnávateľ jednostranne formou vnútorného predpisu (nariadenia generálneho riaditeľa) rozhodol o poskytovaní ním vybraných benefitov, ktoré predtým garantovala kolektívna zmluva platná do 31.12.2018.
Napriek našej opakovanej výzve vrátiť sa k rokovaciemu stolu a pokúsiť sa o kompromisné uzavretie dodatku, ktorým by sa predĺžila platnosť kolektívnej zmluvy sa tak nestalo. Čítajte ďalej »