VYHLÁSENIE ŠTRAJKOVEJ POHOTOVOSTI

Odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, NOŽ, OZZŽ a FS.

V Y H L Á S E N I E

Vyššie uvedené odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR z dôvodu prístupu zamestnávateľa ku kolektívnemu vyjednávaniu upozorňujú týmto vyhlásením na „ohrozenie sociálneho zmieru“
skončením platnosti Kolektívnej zmluvy ŽSR dňom 31.12.2018 na roky 2017-2018 a vydaním jednostranného vnútorného nariadenia generálneho riaditeľa č. 26/2018, ktorým sa rozhodol autonómne a bez dohody so sociálnymi partnermi garantovať ním vybrané benefity.

Keďže snahy odborových organizácií o hľadanie kompromisov a pozvania za rokovací stôl sú zo strany ŽSR odsúvané vstupujú odborové organizácie dňom

11. januára 2019 od 10,00 hod. do

„štrajkovej pohotovosti“.
Zamestnanci ŽSR si zaslúžia sociálne istoty, spravodlivé mzdové ohodnotenie, a primerané pracovné podmienky, ktoré im v právnom štáte môže garantovať iba platná kolektívna zmluva cez fungujúci a rovnocenný sociálny dialóg .

Vyzývame ministra dopravy a výstavby SR, aby sa osobne začal zaoberať vzniknutou situáciou na Železniciach Slovenskej republiky.
V rámci vyhlásenej štrajkovej pohotovosti budú odborové organizácie organizovať ďalšie protestné akcie a stupňovať ich intenzitu.

V Bratislave dňa 11. 01. 2019​​​Odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR

Comments are closed.