Ďalší podporný list

ZO OZ KOVO TEPLÁ VALCOVŇA U. S. STEEL KOŠICE
044 54 KOŠICE
Tel. : 673 9598, 9599
IČO : 30804078 328, DIČ :2020996395

Košice 15. 01.2019
Podpora
Vážene zamestnankyne a zamestnanci ŽSR, milí odborári. Týmto Vám chceme vyjadriť podporu vo vašej absolútne oprávnenej snahe o zvyšovanie miezd a zlepšovanie pracovných podmienok, o ktoré sa snažíte prostredníctvom procesu kolektívneho vyjednávania. So záujmom sledujeme akým spôsobom boli doposiaľ Vaše požiadavky odmietané s odvolávaním sa na nízky rozpočet. V dobe, keď zo všetkých strán počúvame, ako sa Slovensku a jeho ekonomike darí je snáď až trestuhodné, aké navýšenie Vám zamestnávateľ ponúka.

Tých 10,€, ktoré vraj máte prijať, nielen ze nevyrovnáva ani len infláciu, ale hlavne nedokáže zabezpečiť konvergenciu životnej úrovne bežných obyvateľov a zamestnancov Slovenska ako súčasti EÚ.
Rovnako nás rozhorčilo konanie Vášho zamestnávateľa, ktorý prerušil kolektívne vyjednávanie v dobe keď vypršala platnosť dovtedajšej a namiesto toho, aby s Vami dohodol buď novú, alebo predĺženie platnosti doterajšej kolektívnej zmluvy, vydal interný predpis, kde si vybral len to, čo mu vyhovuje.
Kolegyne, kolegovia, stojíme pri Vás a podporujeme Vaše vyhlásenie štrajkovej pohotovosti, ako aj ďalšie plánované nátlakové akcie. Bojujte za svoje oprávnené požiadavky a nedajte sa zastrašiť. Rovnako vyzývame všetkých zamestnancov ŽSR, bez ohľadu na to, či sú členmi odborov, aby Vás podporili, Pretože odborové organizácie sú presne také akčné a schopné, akých majú akčných a schopných podporovateľov. V prípade potreby Vás ochotne podporíme aj osobne.
Mgr. Ján Košč predseda VZO OZ KOVO Teplá valcovňa
U. S.Steel Košice s.r.o

Comments are closed.