INFO OC

Odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, NOŽ, OZZŽ a FS
Dnes 11. januára 2019 sa zišli odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR na Generálnom riaditeľstve ŽSR, Klemensova 8, scieľom pokračovať v kolektívnom vyjednávaní a obnoviť sociálny dialóg.
Odborovým organizáciám bol zakázaný vstup do budovy GR ŽSR, preto sa zišli na schodoch pred budovou.

Chceli sme požiadať z vrátnice o prijatie ugenerálneho riaditeľa, ale nakoľko generálny riaditeľ práve odchádzal z budovy, zastavili sme ho na schodoch a požiadali ho o stanovisko k vzniknutej situácii.
Odborové organizácie upozornili generálneho riaditeľa, že autonómnym vydaním Nariadenia č. 26/2018, bez dohody sodborovými organizáciami, porušil sociálny dialóg, robí prieťahy vkolektívnom vyjednávaní, čoho dôkazom je aj dnešná situácia, kedy bolo zabránené odborárom vstúpiť do budovy.
Vo vyhlásení generálny riaditeľ naďalej trvá na svojom stanovisku, že i napriek jednostranne vydanému nariadeniu a nevpusteniu odborárov do budovy, nepovažuje sociálny dialóg a sociálny zmier za narušený a postupuje v súlade so zákonom.
Odborové organizácie považujú takýto prístup zamestnávateľa za neprijateľný, trvajú na svojom stanovisku, že sociálne istoty a spravodlivé mzdy môže v právnom štáte garantovať iba platná kolektívna zmluva cez fungujúci a rovnocenný sociálny dialóg a na základe toho vyhlasujú
dňom 11.1.2019 od 10.00 hod. štrajkovú pohotovosť na ŽSR.
V rámci vyhlásenej štrajkovej pohotovosti budú odborové organizácie organizovať protestné akcie na podporu kolektívneho vyjednávania a obnovenia sociálneho dialógu.
V Bratislave, dňa 11.1.2019
Odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR

Comments are closed.